background preloader

Spillbasert læring

Facebook Twitter

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "...

Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi. - Du kan lære minst like mye av dataspill, som av bøker og film. Promotionmed annonselenker Konseptet bak «Portal»-spillene. Er lek og læring motsetninger, eller i det hele tatt to ulike ting? Ikke nødvendigvis. Det er godt dokumentert at spill kan brukes til å trene opp hjernen på mange vis. Nå gjør de sitt inntog i flere nye samfunnsområder og fagfelt, inkludert psykologi og pedagogikk.

Hva har de der å gjøre, spør kanskje du? Psykolog Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi, har nylig skrevet en anmeldelse av dataspillet « Portal 2» (Valve, 2011) i «Tidsskrift for norsk psykologiforening». I dette spillet blir spilleren plassert i en labyrintisk forsøkslab, der hun holdes fanget av den passiv-aggressive datamaskinen GLaDOS. . – PC-spill blir stadig mer populært. Dette er et bilde han mener er helt utdatert. Spillet har blitt brukt både til å undervise fysikk, og til å trene opp hjernen for problemløsing mer generelt. Men like viktig, for psykologen, er at det rett og slett er veldig morsomt. – Lek er viktig. . – Vi ler for lite, vi leker for lite. The Guide to Digital Games and Learning | MindShift | KQED News | KQED Public Media for Northern CA.

MindShift Guide to Digital Games and Learning How can games unlock a rich world of learning? This is the big question at the heart of the growing games and learning movement that’s gaining momentum in education. The MindShift Guide to Digital Games and Learning [PDF] explains key ideas in game-based learning, pedagogy, implementation, and assessment. This guide makes sense of the available research and provides suggestions for practical use. The MindShift Guide to Digital Games and Learning started as a series of blog posts written by Jordan Shapiro with support from the Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop and the Games and Learning Publishing Council. Here's a preview of the table of contents: Introduction: Getting in the Game (Page 4) An overview of games in the classroom from Katie Salen Tekinbaş, executive director of the Institute of Play.

What the Research Says About Gaming and Screen Time (Page 6) Much of the research around digital games and screen time is evolving. Ti års forskning: Skytespill er bra for hjernen - PC-spill. Ti år med forskning viser at skytespill er god hjernetrim, ifølge det amerikanske psykologiske tidsskriftet Scientific American Mind. Magasinet har gjennomgått flere studier for å finne ut hvilken virkning denne dataspillsjangeren har på ulike ferdigheter. Konklusjonen er at spillere blant annet oppnår bedre evne til å styre oppmerksomheten, resonnere og fatte beslutninger, skriver Vårt Land. Det er særlig når det gjelder førstepersonsskytespill, som for eksempel Call of Duty-serien, at effekten er størst, ifølge forskningen.

BAKGRUNN: Forsker: - Dataspill er et rent underholdningsmedium Nevroforsker Daphne Bavelier ved University of Rochester og Universitetet i Genève mener skytespill styrker hjernens evne til å lære. Hun har utført en studie der deltakerne skulle telle hvor mange firkanter som blinket samtidig på en skjerm. De av deltakerne som var dataspillerne, klarte øvelsen bedre enn de som aldri spilte. VGTV: 300 sekunder: Det er bare et spill. Voldelige dataspill frikjennes av forskere. Utallige undersøkelser har studert sammenhengen mellom vold i spill og vold i virkeligheten. Bare de siste to årene har det kommet minst fire undersøkelser som tyder på at spillere blir mer aggressive. Den grunnleggende ideen er at den intense og voldelige aktiviteten på skjermen fortsetter etter at spillet er ferdig. Men nå tar tre svenske forskere et oppgjør med denne forskningen.

Aggressive spillere klarer seg dårligere Forskerne har undersøkt hva som egentlig skjer når vi spiller voldelige spill. . – Vi undersøkte hvilke egenskaper spillerne trengte for å gjøre det godt, forteller Jonas Ivarsson, som står bak undersøkelsen «How gamers manage aggression» sammen med Ulrika Bennerstedt og Jonas Linderot fra Gøteborg Universitet. – De situasjonene spillerne møter, krever samarbeid og koordinasjon på et svært høyt nivå. Forutinntatte overdrivelser Det definerende trekket ved spillene er med andre ord ikke at de er voldelige, men at de krever samarbeid. Tidligere forskning tok feil Referanse:

Lærer man av spill? | Civilization i skolen. I dag spiller millioner av mennesker flere timer hver dag, ulike typer spill og gjerne etter de er ferdig på skole eller jobb. Noen spiller også om nettene og er derfor veldig trøtte og uopplagte når de skal på skolen eller jobben sin dagen etterpå. Spillingen til ungdommene gjør at mange foreldre begynner å bekymre seg over om disse spillene vil stjele oppmerksomheten fra lekser og skolearbeid. Mange foreldre mener også at spilling er bare sløsing av tid og at man heller burde bruke tiden mer fornuftig på andre ting som skolearbeid. Men kan egentlig spilling være godt for noe? Er det bare ren underholdning og tidsfordriv, eller kan man lære av spill? Nå til dags bruker mange unge og voksne flere timer foran en skjerm hver dag for å spille et spill. Av spill kan du lære veldig mye forskjellig og hva du lærer spørs ofte på hvilket spill det er du spiller.

I mange populære spill kan man snakke med andre mennesker fra mange forskjellige land som også spiller spillet. Kilder: Like this: - La elevene spille i timen. Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill. Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine. Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren. Wang foreslår at ledende forskningsgrupper innenfor spill og pedagogikk går sammen om å lage en spillbasert læringsplattform. Dataspill har vært brukt i undervisningen siden 1980-årene, men med svært varierende resultater.

Wang har sett mye dårlig. Les mer: Lek deg til kunnskap Smarttelefoner endret alt Over 23 millioner brukere. 6 Tips for developing Game Based Learning. Game based learning has been growing in demand over time as it is proven to be an effective and measurable form of training and education. It can be developed using simple tools such as Power Point, Office Mix and Google Slides or tools such as ISpring and Simformer. If you are considering developing games for your course, here are some quick tips to get you started. Start with the end in mind Know what the learning goals and outcomes are. What is it as an instructor you want to achieve? It is a change in behaviour or a new skill that is required? Make it relevant Learners want activities that are relevant to the learning material and their job.

Allow learners make choices Making a game feel real to a learner involves allowing the learner make choices, choices that would reflect real life choices, and allow the learner see the results of their choices. Balance challenge with skill To do this you must understand the skill and knowledge levels of the learners. Encourage collaboration. GIS HANDBOOK NO. Kids and video games: Why children should play more | GamesBeat | Games | by VentureBeat. Parents, politicians, and educators often criticize video games as a waste of time that distract kids from healthier activities such as school, outdoor play, sports, and community service. Just one problem: Research is quickly proving the theory wrong and illustrating that gaming can be a beneficial and well-rounded part of a healthy, balanced media diet. Moreover, due to their interactivity, at odds with passive mediums such as television, kids’ video games can actually be one of today’s most powerful tools for sparking learning and creativity.

But while gaming offers tremendous potential, it also bears remembering: It takes a running commitment from parents and teachers to actively follow and participate in the pastime to make it a truly safe, healthy, and rewarding part of household life. Among the findings she cites are the marked benefits of outings like the Legend of Zelda and Bakugan games, which encourage planning, problem solving, and creative self-expression. Spill deg til læring. Av Kris Munthe Skolen må fremover Denne høsten er Steinar Aas og hans medutviklere i full gang med å utvikle læringsspillet Enki. Fra traileren å dømme er dette et fantasifullt spill blandet med læringsformål. Barnevakten tok en prat med Steinar Aas (bildet) som er daglig leder ved ASIO, en nystartet bedrift på drøye 10 ansatte. I følge ham kom inspirasjonen til prosjektet i oppdagelsen av at noe manglet i skolen. . – Som lærer opplever man at når man tar i bruk digitale verktøy, noe som elevene kjenner godt til fra før, så får man et ekstra "kick" i undervisningen.

Enki handler blant annet om å forstå hvorfor man faktisk skal lære: – Det vi tenkte var å skape premissene for læring, og det handler om å forstå hvorfor man skal gjennomføre en oppgave. Et spill med handling Gjennom en engasjerende historie og et rikt univers i Enki er opplevelsene klare på rekke og rad. . – Du får tilslørt en historie gradvis, men du forstår raskt at innbyggerne du møter har opplevd en katastrofe. Gå til: Blogs on Game-Based Learning. Forsker på dataspill i skolen | Computerworld.

- Alle har en måte de lærer best på. Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen. Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy. Prosjektet har resultert i tre læringsopplegg i samarbeid med Senter for Ikt i Utdanningen. Andreassen har samlet data og observert dataspill i bruk i fire skoleklasser ved Nordahl Grieg. Det han har sett tyder på at spill i utdanningen fungerer, dog under rette forutsetninger. Dataspill engasjerer God læring kjennetegnes ofte av engasjerende formidling av kunnskap og med resultat av forståelse hos eleven.

. - Spill engasjerer på en annen måte enn vanlig undervisning. Bøkene har selvsagt fortsatt en viktig plass i klasserommet, det er ingen som kan påstå noe annet. Møter elevene på hjemmebane Ryggmargsrefleks var feil. Notat og tre læringsopplegg om dataspill i skolen | Senter for IKT i utdanningen. Skeptisk til læring fra dataspill. Mantraet om at det foregår mye læring på digitale arenaer gjentas ofte i den norske skolen. Samtidig er det grunnleggende sider ved læring og undervisning som ikke nødvendigvis kan ivaretas i den flyktige nettverden. – Her er det store konflikter ute og går, sier Lars Vavik, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Han leder et forskningsprosjekt som finne ut hvor det er verdt å bygge bro mellom ungdommers digitale fritidsaktivitet og skolen. Noen mener tradisjonell skolekultur ikke forbereder elevene til det 21. århundre. Andre mener internettkulturen ikke forbereder dem til det voksne, profesjonelle livet. Økende gap mellom fritid og skole Uansett er det et økende gap mellom barnas fritid og skoleverden, og det er behov for å se nærmere på de nye aktivitetene som barn og unge bruker store deler av uka på – spesielt innen spillgruppene og de som deltar veldig aktivt i sosiale medier. – Men hva er det de samarbeider om?

En annen type læring Norge og Finland Lærere som kan faget sitt. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret. Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden. Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet.

All samtale i spillet foregikk på engelsk, forteller Holm Sørensen. Hun er professor på ForskningsLab: It og LæringsDesign på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet i Danmark og har ledet forskningsprosjektet «Serious Games in a Global Marketplace». Skolen må anerkjenne dataspillene Men selv om spillene ga elevene ferdigheter i engelsk, så anerkjennes ikke dette potensialet på skolen. Dataspill til å lære språk Læreren må med. Spill i skolen sikt notat nr 1. Klok på spill. Spillerfaring fra “World of Warcraft” kan bli en ekstra bonus når elevene på videregående skole skal gjøre naturfaglekser framover. I løpet av neste år blir nemlig en egen spillverden i 3D satt på naturfagpensum ved flere Oslo-skoler. 3D-verdenen bærer navnet World Beside – verden ved siden av.

Elever ved tre osloskoler er allerede i gang med å bygge energiinstallasjoner der inne. Tre idéskapere - Med hver sin avatar (spillfigur) skal elevene bevege seg rundt i en virtuell verden. I denne verdenen kan spillerne møtes, kommunisere og løse oppgaver sammen. - Den første versjonen av World Beside fokuserer på naturfag, men mulighetene er uendelige, sier prosjektleder Erlend Arge i World Beside AS. Arge er en av tre idéhavere til spillet. Ideen fikk de etter å ha utviklet flysimulatorer sammen. Teknologiutviklingen er gjort ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og ved Simula-senteret. Grus til Hønefoss - De bygger også kjøretøyet ettersom hvilken energikilde de vil bruke. – Dataspilling gjør unge bedre i engelsk.

Publisert 29.01.2016 — Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Ungdom som spiller mye dataspill på nett blir bedre i engelsk enn andre. Noen av elevene scorer langt bedre i engelsk enn i norsk. Totalt 10 331 elever ble undersøkt i to nasjonale undersøkelser. Lisbeth M. Brevik er førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har samlet inn data om hvordan 10 331 elever som går førsteåret i videregående skole leser på norsk og engelsk.

Kritisk dårlig i norsk – men bra i engelsk Blant elevene som har tatt leseprøven i både norsk og engelsk, viser sammenligningen av leseferdigheter og tekstforståelse hos elever på vg1 i videregående skoler over hele landet, at en gruppe elever gjør det kritisk dårlig når de leser på norsk, samtidig som de leser klart bedre på engelsk. – Vi ser at 74 prosent av elevene leser relativt likt på begge språk. Velger engelsk som fritidsspråk Mye tid på dataspill Tekst: Kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal. Students play computer games in school, but only after answering questions about math and science.

Notat: Dataspill i skolen | Senter for IKT i utdanningen. Kriseøvelse som dataspill. Framtiden er nå - IKT senteret. Fremtidens læring vil formidles digitalt | IKT-Norge. Mye dataspill må ikke føre til problemer. Digitalisering af børns leg | Carsten Jessen. Gamification: not a gimmick but a radical new way of teaching. Creaza Cartoonist Tutorial. Game-Based Learning: Resource Roundup. What Game Based Learning Can Do for Student Achievement. The MindShift Guide to Digital Games and Learning. Spill i undervisningen. Undersøgelse slår fast: Derfor er det genialt at være gamer - Digital.

Dataspill | Medietilsynet. Bruk lek og spill også i utviklingsarbeid med ansatte! | En rektors bekjennelser. Nettbruk gir barn ekspertkompetanse. 3 Myths of Gamified E-learning Courses [Infographic] | Custom training and elearning, anywhere anytime! Dataspill får elevene til å yte mer. Dette er fremtidens lærebok i matte. Dragonbox Numbers: – Får barna til å regne ti ganger så mange mattestykker med app. Ny undersøgelse: Undervisning med pc forbedrer elevernes skrivefærdigheder markant. Optimister og pessimister. - Skolen utnytter ikke barnas digitale kunnskap. Youtube gir motiverte elever. iGenerasjonen. Bruker vi mulighetene? | IKT-Norge. Fremtiden krever teknologiforståelse. Kjære alle digitale skeptikere, panegyrikere og andre: Alle må skjerpe seg! | Simen Spurkland. Minecraft i skolen. Forsker: - Dataspill utløser hallusinasjoner hos de fleste.