background preloader

Mindset

Facebook Twitter

Progressiegericht Werken » Bevindingen van groeimindset-onderzoek toepassen op scholen. Met toestemming van David Scott Yeager post ik hier de samenvatting van een white paper die is opgesteld voor de “White House meeting on Excellence in Education: The Importance of Academic Mindsets”.

Progressiegericht Werken » Bevindingen van groeimindset-onderzoek toepassen op scholen

Let op: een deel van de data die in deze paper gepresenteerd worden zijn nog niet gepubliceerd en moeten dus niet worden geciteerd zonder toestemming. How Can We Instill Productive Mindsets at Scale? A Review of the Evidence and an Initial R&D Agenda David S.