background preloader

Leerinterventie

Facebook Twitter

Adoptie en diffusie van innovaties: Everett Rogers. Moolenburgh, W.

Adoptie en diffusie van innovaties: Everett Rogers

De rubriek ProvenModels heeft als doel inzicht te geven in de bewezen organisatiemodellen uit het verleden en deze op een praktische manier te ontsluiten voor de hedendaagse organisatieadviseur en manager. We zijn het drieluik over innovatie begonnen met het Stage-Gate® proces van Dr. Robert Cooper. Deel twee gaat over het adoptie- en diffusieproces van innovaties van Everett Rogers. Voorwaarden: Uitgever verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch Product. C.1.3 Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers. C.1.5 Indien het Elektronisch Product aan Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van Uitgever.

C.3 Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer. Rotmans. Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: definitie, voorbeelden, inzichten en tips. Bedrijfscultuur: drie definities Sanders en Neuijen (1999) beschrijven bedrijfscultuur als ‘de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van – en de belanghebbenden bij het bedrijf’.

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: definitie, voorbeelden, inzichten en tips

Nieuwe tijden, nieuwe organisatievormen - ManagementSite. Promotieonderzoek naar nieuwe organisatievormen voor de 21e eeuw. Promotieonderzoek naar nieuwe organisatievormen voor de 21e eeuw Volgens onderzoek van het adviesbureau AAIM uit Amersfoort zijn niet de dalende budgetten maar de opkomst van ZZP-ers en flexibele netwerken het grootste risico voor organisatieadviesbureaus.

Promotieonderzoek naar nieuwe organisatievormen voor de 21e eeuw

De vraag is of dit ook geldt voor andere organisaties uit het KIO domein (Kennisintensieve organisaties) en KIBS domein (Knowledge Intensieve Business Services) zoals trainingsbureaus en softwarebureaus? In de context van de 21e eeuw worden nieuwe organisatievormen gevraagd. We leven in een tijd waarin fysieke productie steeds meer wordt vervangen door digitale productie. Maar de meeste organisatietheorieën, modellen, concepten en middelen die we voor de organisatie van ons werk gebruiken, stammen nog uit het begin van de 20e eeuw. Organizational structure. An organizational structure defines how activities such as task allocation, coordination and supervision are directed towards the achievement of organizational aims.[1] It can also be considered as the viewing glass or perspective through which individuals see their organization and its environment.[2] Organizations are a variant of clustered entities.

Organizational structure

[citation needed] An organization can be structured in many different ways, depending on their objectives. The structure of an organization will determine the modes in which it operates and performs. Emerging Nature and New Organizational Structures. © Copyright Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC.

Emerging Nature and New Organizational Structures

Tina Seelig, Stanford Technology Ventures Program - From Inspiration to Implementation. How To Think Like an Entrepreneur: the Inventure Cycle. The Lean Startup is a process for turning ideas into commercial ventures.

How To Think Like an Entrepreneur: the Inventure Cycle

Its premise is that startups begin with a series of untested hypotheses. They succeed by getting out of the building, testing those hypotheses and learning by iterating and refining minimal viable products in front of potential customers. That’s all well and good if you already have an idea. But where do startup ideas come from? Where do inspiration, imagination and creativity come to bear? Quite honestly I never gave this much thought. It troubled me that the practice of entrepreneurship (including the Lean Startup) was missing a set of tools to unleash my students’ imaginations and lacked a process to apply their creativity. As luck would have it, at Stanford I found myself teaching in the same department with Tina Seelig.

Here’s Tina’s latest thinking on the foundational skills necessary to build a new venture. There is an insatiable demand for innovation and entrepreneurship. Onderwijs in transitie. We gaan terug naar vroeger, naar de eigen wortels, naar de menselijke maat.

Onderwijs in transitie

Maar wel op een moderne manier. Dat is de kern van het verhaal van prof. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit en activist, schrijver van In het oog van de orkaan, initiatiefnemer van duurzame projecten. ALV 2013 | jaarrede | symposium Rotmans houdt zich al 25 jaar bezig met maatschappelijke omwentelingen. From Inspiration to Implementation. Hetkind. Anja van Hirtum-Smits schreef een innovatieplan als student van de Master Leren en Innoveren bij Fontys Hogescholen in Eindhoven.

hetkind

Haar onderwerp ouderbetrokkenheid leidde tot een concrete aanpak om ouders in te zetten als educatieve partners door middel van Flipping the Classroom. Anja is ook leerkracht op De Fonkeling in Berghem, een basisschool die zowel regulier onderwijs kent als een stroming waarin volgens een innovatieve manier wordt gewerkt. ‘Ouders betrekken, zonder dat ze op school aanwezig zijn.’ Ouders betrekken bij het onderwijs wordt steeds moeilijker. Vaak is dit echter geen onwil. In het schooljaar 2009/2010 is basisschool de Fonkeling te Berghem gestart met een vernieuwend onderwijsconcept naast het huidige, meer traditionele, onderwijsconcept. Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? 21st Century skills in het beroepsonderwijs Wordt er in de toekomst les gegeven door robots, of studeren studenten vanuit thuis door in te loggen op een netwerk in plaats van dat ze daadwerkelijk in een gebouw samen komen met anderen?

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?

Ik heb geen glazen bol waarin ik kan zien hoe het onderwijs er in de toekomst uit ziet. Wel merken we allemaal vele veranderingen in onze maatschappij die van invloed zijn op ons onderwijs. Onze maatschappij is de afgelopen jaren in een hoog tempo veranderd. Werknemers wisselen bijvoorbeeld vaker van baan. In het beroepsonderwijs merk ik dat er steeds meer gesproken wordt over het aanpassen van onderwijs aan de veranderende maatschappij. Kantelaar of niet–dat is het punt niet » De Professionele Dialoog.