background preloader

Leerinterventie

Facebook Twitter

Adoptie en diffusie van innovaties: Everett Rogers | Management Executive Base. Moolenburgh, W. De rubriek ProvenModels heeft als doel inzicht te geven in de bewezen organisatiemodellen uit het verleden en deze op een praktische manier te ontsluiten voor de hedendaagse organisatieadviseur en manager. We zijn het drieluik over innovatie begonnen met het Stage-Gate® proces van Dr. Robert Cooper. Deel twee gaat over het adoptie- en diffusieproces van innovaties van Everett Rogers. Voorwaarden: Uitgever verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Elektronisch Product. C.1.3 Het gebruiksrecht van Afnemer voor het Elektronisch Product mag slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers.

C.1.5 Indien het Elektronisch Product aan Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette, blijven deze gegevensdragers te allen tijde eigendom van Uitgever. C.3 Beveiligingsmaatregelen netwerk van Afnemer. Rotmans. Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: definitie, voorbeelden, inzichten en tips. Bedrijfscultuur: drie definities Sanders en Neuijen (1999) beschrijven bedrijfscultuur als ‘de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van – en de belanghebbenden bij het bedrijf’. Schein (1992) hanteert als definitie voor organisatiecultuur: ‘een patroon van gedeelde basisaannames die de groep heeft geleerd bij het (succesvol) oplossen van problemen’. Andere definities vermelden vooral houding en gedrag: ‘De wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen.’ Hoe de organisatiecultuur veranderen? Geplande verandering van de bedrijfscultuur!

Dat is de centrale vraag in deze casus over een bedrijf dat daarin vast loopt. Wij signaleren dat cultuur-programma's meestal vastlopen. De volgende elementen zien we in de discussies over verandering van organisatiecultuur terugkomen: Kernwaarden, mentaliteitsverandering, communicatie, gedragstraining, leiderschap en focus op het primaire proces. Nieuwe tijden, nieuwe organisatievormen - ManagementSite. Promotieonderzoek naar nieuwe organisatievormen voor de 21e eeuw | Duurzaam Nieuw Organiseren.

Promotieonderzoek naar nieuwe organisatievormen voor de 21e eeuw Volgens onderzoek van het adviesbureau AAIM uit Amersfoort zijn niet de dalende budgetten maar de opkomst van ZZP-ers en flexibele netwerken het grootste risico voor organisatieadviesbureaus. De vraag is of dit ook geldt voor andere organisaties uit het KIO domein (Kennisintensieve organisaties) en KIBS domein (Knowledge Intensieve Business Services) zoals trainingsbureaus en softwarebureaus? In de context van de 21e eeuw worden nieuwe organisatievormen gevraagd. We leven in een tijd waarin fysieke productie steeds meer wordt vervangen door digitale productie.

Wat gebeurt er wanneer we de eenheid van denken, bij de organisatie en automatisering van ons werk, veranderen? Een voorbeeld van een nieuw organisatieconcept is: SOHO. De Amerikaanse hoogleraar Geoffrey West toont aan dat steden en bedrijven vergelijkbare patronen volgen als de natuur. Ik daag de ‘never’ in deze stelling uit. Meer informatie zie: www.paulbessems.com. Organizational structure. An organizational structure defines how activities such as task allocation, coordination and supervision are directed towards the achievement of organizational aims.[1] It can also be considered as the viewing glass or perspective through which individuals see their organization and its environment.[2] Organizations are a variant of clustered entities. [citation needed] An organization can be structured in many different ways, depending on their objectives. The structure of an organization will determine the modes in which it operates and performs.

Organizational structure affects organizational action in two big ways. First, it provides the foundation on which standard operating procedures and routines rest. History[edit] Organizational structures developed from the ancient times of hunters and collectors in tribal organizations through highly royal and clerical power structures to industrial structures and today's post-industrial structures. As pointed out by L. Types[edit] Emerging Nature and New Organizational Structures. © Copyright Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC. (This document is referenced from Basic Overview of Organizations (for-profit and nonprofit).)

Sections of This Topic Include Characteristics of the New Nature of Organizations New Structures (networks, virtual org., self-managed teams, learning org, self-designing org) Also See the Library's Blogs Related to New Forms of Organizations In addition to the articles on this current page, see the following blogs which have posts related to New Forms of Organizations. Library's Consulting and Organizational Development Blog Library's Leadership Blog Library's Nonprofit Capacity Building Blog Also see: Free Management Library Materials Apply to Nonprofits and For-Profits Related Library Topics Characteristics of New Nature of Organizations New forms of organizations are geared to make organizations more receptive, adaptive and generative -- always focused on meeting the needs of stakeholders. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Network Structure. Tina Seelig, Stanford Technology Ventures Program - From Inspiration to Implementation. How To Think Like an Entrepreneur: the Inventure Cycle. The Lean Startup is a process for turning ideas into commercial ventures. Its premise is that startups begin with a series of untested hypotheses. They succeed by getting out of the building, testing those hypotheses and learning by iterating and refining minimal viable products in front of potential customers. That’s all well and good if you already have an idea. But where do startup ideas come from? Where do inspiration, imagination and creativity come to bear? How does that all relate to innovation and entrepreneurship? Quite honestly I never gave this much thought. It troubled me that the practice of entrepreneurship (including the Lean Startup) was missing a set of tools to unleash my students’ imaginations and lacked a process to apply their creativity.

As luck would have it, at Stanford I found myself teaching in the same department with Tina Seelig. Here’s Tina’s latest thinking on the foundational skills necessary to build a new venture. Inventure Cycle Lessons Learned. ALV 2013 | Onderwijs in transitie. We gaan terug naar vroeger, naar de eigen wortels, naar de menselijke maat. Maar wel op een moderne manier. Dat is de kern van het verhaal van prof.

Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit en activist, schrijver van In het oog van de orkaan, initiatiefnemer van duurzame projecten. ALV 2013 | jaarrede | symposium Rotmans houdt zich al 25 jaar bezig met maatschappelijke omwentelingen. Zijn lijfspreuk: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken'. Transitie brengt onzekerheid, maar ook kansen voor duurzame verankering van de vrijheid van onderwijs. We zitten nu middenin een kantelperiode, die zelden voorkomt en die gemiddeld vijftig jaar aanhoudt.

Tussen twee werelden'Geen land ter wereld heeft zoveel silo's, zoveel ordening als Nederland. De mens in dienst van het systeemHoe hebben we het zover kunnen laten komen? Parallel met onderwijsRotmans trekt een parallel met het onderwijs. Download de presentatie van prof. From Inspiration to Implementation. Hetkind. Anja van Hirtum-Smits schreef een innovatieplan als student van de Master Leren en Innoveren bij Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Haar onderwerp ouderbetrokkenheid leidde tot een concrete aanpak om ouders in te zetten als educatieve partners door middel van Flipping the Classroom. Anja is ook leerkracht op De Fonkeling in Berghem, een basisschool die zowel regulier onderwijs kent als een stroming waarin volgens een innovatieve manier wordt gewerkt. ‘Ouders betrekken, zonder dat ze op school aanwezig zijn.’ Ouders betrekken bij het onderwijs wordt steeds moeilijker. Vaak is dit echter geen onwil. In het schooljaar 2009/2010 is basisschool de Fonkeling te Berghem gestart met een vernieuwend onderwijsconcept naast het huidige, meer traditionele, onderwijsconcept. Ouderbetrokkenheid wordt omschreven als de invloed van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Educatief partnerschap Flipping the classroom Ouders als educatieve partners Techniekleskisten. Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? | Bekwaam beroepsonderwijs.

21st Century skills in het beroepsonderwijs Wordt er in de toekomst les gegeven door robots, of studeren studenten vanuit thuis door in te loggen op een netwerk in plaats van dat ze daadwerkelijk in een gebouw samen komen met anderen? Ik heb geen glazen bol waarin ik kan zien hoe het onderwijs er in de toekomst uit ziet. Wel merken we allemaal vele veranderingen in onze maatschappij die van invloed zijn op ons onderwijs. Onze maatschappij is de afgelopen jaren in een hoog tempo veranderd.

Werknemers wisselen bijvoorbeeld vaker van baan. Dit komt enerzijds doordat er meer tijdelijke contracten worden verstrekt in plaats van een vast dienstverband (CBS, 2013), anderzijds willen werknemers uitdagend werk behouden (Dormaar, 2012). In het beroepsonderwijs merk ik dat er steeds meer gesproken wordt over het aanpassen van onderwijs aan de veranderende maatschappij. In deze blog ga ik in op de 21st century skills. Wat houden de 21st century skills in?

Meer weten? SCP (2012). Kantelaar of niet–dat is het punt niet » De Professionele Dialoog.