background preloader

Inspirationssidor it

Facebook Twitter

Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande – Omvärldsbloggen. Idag och imorgon arrangerar Styrelsen for it og læring (STIL) och CFU Danmark tillsammans Danmarks Læringsfestival i Köpenhamn.

Danska elever ska utveckla sitt digitala skapande – Omvärldsbloggen

Det är en kombinerad mässa och konferens som fäster ljuset på digitaliseringen av skolan och det senaste inom såväl didaktisk forskning som praktisk användning av it och digitala medier i undervisningen. 21st Century Skills är ett av årets teman – ett ganska löst definierat begrepp som ofta syns i den internationella debatten, men som på senare år också blivit vanligt förekommande i de nordiska länderna. Det handlar, kort sagt, om att lyfta fram de förmågor som anses särskilt viktiga i ett globalt och digitalt samhälle. Hit hör att förstå och kunna använda it och digitala medier, att kunna kommunicera och samarbeta, att kunna tänka kritiskt och att kunna lösa komplexa problem. IKT i skolan. Skolans behov av digitala lärresurser.

Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden.

Skolans behov av digitala lärresurser

För skolans del resulterade detta efterhand i det webbaserade självskattningsverktyget LIKA samt bildandet av Nationellt forum för skolans digitalisering, en samverkansgrupp som samlar viktiga aktörer inom skolområdet. SKL och samverkansgruppen fick senare i uppdrag av regeringen att utarbeta ett förslag på en nationell strategi för skolans digitalisering. Deras förslag presenterades i mars i år, och här föreslår man åtgärder inom samma centrala områden som LIKA fokuserar: ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Sandra Wissting. IKT i praktiken.

Digitala lärresurser. Flickr cc-licens: Yagan Kiely Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla Stockholms stads satsning på datorer till alla gymnasieelever.

Digitala lärresurser

Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Tülays IKT-sida. YouTubes videoredigerare Youtube har ett inbyggt verktyg för att lägga in "annoteringar" till videoklipp som du äger.

Tülays IKT-sida

Genom att använda annotation-verktyget i YouTubes videoredigerare kan du infoga pratbubblor, anteckningar, titlar, etiketter och "i fokus (tex. länkar)" i dina videor. VideoNotes VideoNotes är ett gratis webbverktyg som låter dig att skriva anteckningar till en video. Anteckningarna är synkroniserade med videon som visas. Blubbr.tv. Per Falk sur Twitter : "Här kommer 10 handfasta tips kring digitaliseringen av skolan. #skollyftet"... Book Creator Support : Support. Tülays IKT-sida. Tülay sur Twitter : "@grishund Behöver du fler IKTtips följ min blogg:... KristinaAlexanderson sur Twitter : "Tillsammans – forskarens och pedagogens perspektiv på it i skolan... Malinsklipp #veckobrevet HUR och VARFÖR???

Tipspromenad med GeoQuiz – tipsrundor. Vett och etikett med digitala verktyg i sociala sammanhang. Skolporten : 10 intressanta och matnyttiga ... MickeKring : Liten genomgång av tekniken ......... Education is the most powerful way to change the world – Nelson Mandela. #settlaggad #Hbgskola. Vi var på SETT2014.

#settlaggad #Hbgskola

Vilken grej. Tusentals (kändes det som i alla fall) skolintresserade, IKT-intresserade personer på samma ställe. Givande föreläsningar, spännande montrar, underbara möten, ja, allt fanns. Men hur gynna detta våra elever på skolan? Skolan i molnet: myter, sanningar och konsekvenser. Det är förstås inget nytt med molntjänster i skolans värld.

Skolan i molnet: myter, sanningar och konsekvenser

Huvudsakligen administrativa plattformar som körs på webben har ju varit en del av skolvardagen i flera år. Det som däremot på många håll fortfarande är nytt är insikten att dessa system – som mycket sällan är lämpade för det praktiska skolarbetet – behöver kompletteras med andra tjänster om målet är att utnyttja nätet fullt ut och öppna skolan mot omvärlden. Begreppet ‘molntjänst’ är också ganska luddigt och det händer att man buntar ihop mängder med webbtjänster trots att de kanske fungerar på helt olika villkor och har väsensskilda användningsområden. Pedagogisktcafe : Blogginlägg från vår... Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Det bästa på webben för dig och dina elever. En fantastisk resurs för alla som är intresserade av att använda digitala verktyg i skolan är bloggen Free Technology for Teachers.

Det bästa på webben för dig och dina elever

Twitterskola för FoU #foutwitterskola. Kanske har du hört talas om det utvidgade kollegiet, ett digitalt personalrum?

Twitterskola för FoU #foutwitterskola

No teacher left behind! Twitterseminare. SaraMrtsell : Så enkelt att exportera... UR_Pedagogerna : Språkinlärning m hjälp av... Såhär i “flipp-tider”… Digitala verktyg IKT. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Apptips för elever i behov av särskilt stöd. Digitala plattformar. Pedagogiskt Centrum jobbar kontinuerligt med utveckling och förvaltning av digitala plattformar som utformas utifrån konkreta frågeställningar inom ramen för det interkommunala samarbetet.

Digitala plattformar

På ett kostnadseffektivt sätt kan GR därför stödja kommunernas viktiga pedagogiska uppdrag och bidra till att lösa de utmaningar som den moderna skolan ställs inför. Pedagogiskt Centrum. Digitala verktyg är i dag en naturlig del av vårt samhälle.

Pedagogiskt Centrum

Teknikutveckling förändrar våra vanor och vårt samhälle hela tiden. Detta har bidragit till att arbetsmarknadens krav, förväntningar och behov har fått en annan karaktär. I och med det så förändras också kraven på skola och lärande. Idag behöver vi förbereda våra elever för ett arbetsliv på en rörlig arbetsmarknad med höga krav på problemlösning, social kompetens, digital kompetens, förmågan att lära sig lära och företagsamhet. Www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/Svensklararensi_-20254891.pdf. Tips på pedagogiska bloggar. Det finns ett delat Googledokument som innehåller tips på pedagogiska bloggar. Den som har en pedagogisk blogg kan själv lägga in uppgifter om vad bloggen heter, var man hittar den, vem som driver bloggen, vad den handlar om etc. För den som är intresserad av något särskilt (t ex IKT) är det lätt att se vilka bloggar som skriver om IKT. I dag (28/1 2014) finns det 51 bloggar med i dokumentet (kommentar: sedan jag publicerade inlägget för 5 dagar sedan har antalet bloggar i dokumentet växt till 81 stycken :) ), så du hittar garanterat några som du tycker är intressanta att följa och om du har en egen pedagogisk blogg, lägg in den i dokumentet!

Klicka på bilden nedan för att komma till Googledokumentet! Hoppas du hittar intressanta bloggar att följa! Del 17. Ju mer man använder datorer i skolan, desto fler tillfällen kommer det att bli då lärare och elever publicerar texter och annat material på nätet. Det största problemet brukar då vara att man inte har rättigheter till de bilder som man tänkt använda. Ett sätt att lösa problemet är att fotografera själva och använda egna bilder, men det är inte altid möjligt. Livetweeting Classes: Some Suggested Guidelines – ProfHacker - Blogs. At ProfHacker, we’ve written a lot about using Twitter in the classroom. Mark has written a framework for teaching with Twitter; Ryan about disposable Twitter accounts for classroom use; Erin on choosing hashtags. I’ve used Twitter in the classroom for some pretty successful assignments; particularly in the case of live tweeting films (see one of my previous assignments here).

Unlike the typical passive viewing sessions, live tweeting allows instructors to directly engage in the student’s learning, by directing attention to issues that they might otherwise miss. This semester, I’m teaching a graduate seminar in the digital humanities, and one of the assignments for the semester is for students to live tweet the class and to later storify the tweets as notes. A Guide To Searching For Open Educational Resources For Your Classroom.

Open Educational Resources (OER) are resources that are openly-licensed for use by teachers in classrooms. The good news is that they can be used without fearing any copyright violation, while at the same time supporting the OER ecosystem that helps everyone in the long run. What can you find in OER? Pedagogsthlm : En wiki som extra...