background preloader

IEARN-PANGEA

Facebook Twitter

7_cuadernillo proyectos.pdf.

Minecraft

Videos. Projectes. EINES/APPS PROJECTES. Erasmus. Creative commons. TPACK. Jornada UOCSalt 28-2-15. Comunicacions2016. Projects Align to the UN Sustainable Development Goals - iEARN Collaboration Centre. In 2015, iEARN (International Education and Resource Network), now with organizations in 140 countries and linking millions of young people daily in online collaboration and engagement, launched a major effort to mobilize its global network and other global education partners to realize the world’s new 17 Sustainable Development Goals (SDGs), a set of targets relating to future international development.

Projects Align to the UN Sustainable Development Goals - iEARN Collaboration Centre

Youth around the world are learning with each other through collaborative iEARN projects to make a difference in their local and global communities. Through collective learning and action, youth are making a difference through iEARN projects that meet the global Sustainable Development Goals to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. Explore how iEARN projects meet the 17 Sustainable Development Goals with the SDG Alignment feature on the iearn.org website:

APPs per projectes. DesignMantic: crea bonitos logos con esta utilidad web gratuita. Aprendizaje Basado en Proyectos, utilizando herramientas Google. Como ya sabemos, el PBL/ABP se “lleva muy bien” con el Flipped Classroom.

Aprendizaje Basado en Proyectos, utilizando herramientas Google

En esta infografía podemos apreciar esta conexión empleando para ello herramientas Google. Podéis ver la fuente original aquí. El Aprendizaje Basado en Proyectos ofrece muchas ventajas y a la vez asumir una serie de desafíos cuando se implementa en el aula. Sin embargo, podemos poner en práctica distintas estrategias para afrontar con éxito esos retos. Algunas de las ventajas en el aprendizaje de PBL incluyen, pero no se limitan a : El aumento de la motivación: Los alumnos pueden elegir sus temas, la extensión de los contenidos, y el modo de presentación. Desafíos y potenciales soluciones Como con cualquier método de enseñanza, el PBL presenta algunos desafíos.

Soporte y acompañamiento para alumnos: Los docentes pueden no estar preparados para poner en práctica actividades PBL debido a la falta de familiaridad con esta pedagogía . Si te ha gustado, ¡comparte! Titled. 1.

titled

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 4. 5. 6. 7. Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament - A Catalunya hi ha entitats diverses que organitzen, a iniciativa pròpia, activitats de formació que tenen per objectiu l’actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris.

Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament -

L’interès d’aquestes activitats de formació fa convenient que puguin ser reconegudes pel Departament d’Ensenyamnent, per tal que tinguin els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del professorat. Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari establir nous requisits i un nou procediment per al reconeixement d’activitats de formació permanent adreçades al professorat i promogudes per institucions i entitats no universitàries que no depenen del Departament d’Ensenyament.

Making a difference in the world. Envoltats d’aigua. Un mar de coneixement. El mar cobreix tres quartes parts del planeta, però continua sent un gran desconegut perquè només en veiem la superfície, tot i que el fons marí amaga una gran riquesa subjecte a múltiples impactes i amenaces.

Envoltats d’aigua. Un mar de coneixement

Conscients que conèixer-la és la millor eina per protegir la natura, l’entitat S’Agulla de Blanes impulsa aquest curs un innovador projecte que no s’atura en la recerca científica sinó que s’introdueix en la divulgació educativa. “Els resultats de la nostra recerca al canó submarí de Blanes han sigut excepcionals i hem cregut convenient fer-los arribar als centres educatius perquè la societat no té uns mínims coneixements de l’entorn marí, com pot tenir del medi terrestre”, explica Carol Campillo, responsable d’aquesta iniciativa adreçada a alumnes de primer a quart de secundària.

El projecte Oceans és atípic perquè només dura un trimestre, és multidisciplinari i posa en contacte centres d’arreu del món mitjançant les TIC. Participació activa Consciència ambiental. 5 consejos para enseñar a pensar de forma crítica. ¿Cuál añadirías? ¡Compártelos!