background preloader

TVN

Facebook Twitter

Ginące komentarze u Justyny Sucheckiej (32) Pilnie. Program nauczania to nie podstawa programowa. Usunięta przez TVN audycja 13.10.2016 -ekspert -nowa podstawa programowa informatyka.