background preloader

2016 rok -2 podstawy -kształcenie informatyczne- I etap

Facebook Twitter

14 grudnia 2015 projekt podstawa informatyka (robotyka) Czerwiec 2015 nowa informatyka. Rozmowa z J.Berdzik ( 1) lipiec 2014. Rozmowa z J.Berdzik ( 2) lipiec 2014. Rozmowa z J.Berdzik ( 3) lipiec 2014. Analiza porównawcza różnic w projekcie nowej PP z ed. informatycznej - zespół edukacji wczesnoszkolnej. 2016 edukacja wczesnoszkolna -zespół p. Dziamskiej. 2016 podstawa programowa z informatyki szkola podstawowa.

Zalacznik nr 1 szkola podstawowa.