background preloader

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Facebook Twitter

.

Współpraca zagraniczna

Moje referencje. Feedback nauczycieli. Breguła Izabela. Autorska narzędziownia. opracowania: Breguła Izabela. Doradztwo metodyczne. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Izabela Breguła. Wsparcie dla studentów uczelni wyższych. Press folder. Współpraca krajowa. Kurs 2010, ewaluacja wewnętrzna, ppt Iza Breguła. 2010 warsztaty, SPE, ppt Iza Breguła. 2010, warsztaty, narzędzia ewaluacji wewnętrznej, ppt Iza Breguła. 2009, warsztaty rozwijanie sprawności umysłowych uczniów, ppt Iza Breguła. 2009, konferencja, Od podstawy programowej do programu nauczania, ppt Iza Breguła.

2009, konferencja raport z ewaluacji wewnętrznej, ppt Iza Breguła. 2007 warsztat, metody aktywizujące, ppt Iza Breguła. 2009, warsztaty planowanie ewaluacji wewnętrznej, pptIza Breguła. 2010 warsztaty, lider ewaluacji wewnętrznej, ppt Iza Breguła.