background preloader

Autorska narzędziownia. Opracowania: Breguła Izabela

Facebook Twitter

ARKUSZ HOSPITACJI. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DO RODZICA (1) PRZEDMIOT EWALUACJI przedszkole. Raport wyrównywanie szans. PP ANKIETA DLA NAUCZYCIELA. PP PLAN EWALUACJI. Raport podstawa. ANIKIETA DLA NAUCZYCIELA. Ewaluacja przedszkole aktywność. Ankieta nauczyciel I III. Harmonogram działań ewaluacja. PROJEKT. Projekt rodzice partnerami. Przykładowe pytania kluczowe. AGRESJA PRZEDMIOT EWALUACJI. Ankieta rodzice. Ankieta uczeń 3 6. Ankieta uczeń I,II. Nauczyciel ankieta. Projekt ewaluacja uczniowie są aktwni. Ankieta nauczyciel. Ankieta rodzic. Ankieta uczeń. PROJEKT EWALUACJI PROCESY MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY. Ankieta nauczyciel I III. Projekt rodzice partnerami. Przykładowe pytania kluczowe. Kwestionariusz ankiety praca zespołowa nauczyciele. Ocena efektywności realizacji. PROJEKT EWALUACJI PRACA ZESPOŁOWA NAUCZYCIELI. Pytania kluczowe praca zespołowa. Ankieta nauczyciel. Ankieta rodzic.

Harmonogram dzia│a˝ ewaluacja koncepcja pracy szko│y. Plan ewaluacji koncepcja. Raport matryca. 1.Ankieta dla nauczycieli współpraca środowisko. 1.ankieta edukacja zdrowotna rodzic. 1.ankieta wf uczeń. 1.Arkusz analiza kontekstowa czynniki pedagogiczne. 2.Ankieta dla rodziców współpraca środowisko. 2.ankieta adanie dojrzałości szkolnej 6lat. 2.ankieta rodzic sześciolatka. 2.Arkusz analiza wyniki sprawdzian czynniki uczniowskie. 2ankieta wf uczeń. 3.Ankieta dla uczniów współpraca środowisko. 4. Ankieta dla wychowawcy współpraca środowisko. Ankieta ewaluacyjna wycieczka uczeń. Ankieta korepetycje uczeń (1) Ankieta nauczyciel (1) Ankieta nauczyciel klasa integracyjna (1) Ankieta nauczyciel temat1. Ankieta potrzeby szkoleniowe nauczyciel. Ankieta powitalna rodzic. Ankieta program wych uczeń. Ankieta relacje interpersonalne uczeń klasa. Ankieta rodzic (1) Ankieta uczeń temat1 (1) Ankieta uczeń temat1 (3) Ankieta uczeń temat1. Ankieta uczeń temat1 narkotyki alko papierosy (1)

Ankieta uczeń temat1 narkotyki alko papierosy (2) Ankieta uczeń temat1 narkotyki alko papierosy. Ankieta uzależnienia uczeń. Ankieta zainteresowania uczeń. Ankiety motywacja uczeń. Arkusz kontrolny podsumowujący efektywność wycieczki szkolnej. Arkusz. Arkusz bezpieczne warunki. Arkusz diagnoza trudności 1 etap. Arkusz informacyjny nauczyciel (1) Arkusz monitoring 1 3. Arkusz monitoring gimnazjum. Arkusz monitoring podstawowa. Arkusz monitoring ponadgimnazj. Arkusz planowanie siatka h specjalistyczne (1) Dokument1marzec2016. Dokument2 marzec2016. Mapa oceniania bieżącego (1) Ocenianie ankieta nauczyciel. Ocenianie rodzice ankieta (1) Ocenianie rodzice ankieta. Ocenianie uczeń ankieta (1) Ocenianie uczeń ankieta. Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji Iza Breguła (1) Ankieta jedynka nauczyciele. Moje cv.