background preloader

Metodyczka

Facebook Twitter

Kształcenie informatyczne w klasach I -III-nowa pp

Podstawy programowe I etap 1999, 2007, 2009, 2014, 2016. Dydaktyka i wychowanie. Działania innowacyjne. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Osiągnięcia zawodowe.