background preloader

Практична робота 4. Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням добувних, матеріало- і паливомістких виробництв

Facebook Twitter

Практична 11. Тектонічна карта світу. Корисні. Густота населення.