background preloader

Sverige

Facebook Twitter

BUP – Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting. Sällsynta sjukdomar - Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Informationscentrum för ovanliga diagnoser (IOD) är en nationell resurs för alla som söker information om ovanliga sjukdomar.

Sällsynta sjukdomar - Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

På uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar vi för produktion och uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Databasen har utförlig kvalitetssäkrad information om drygt 300 sjukdomar och riktar sig såväl till personer som själva har en ovanlig diagnos och deras närstående, som till personal inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och myndigheter. Informationscentrum svarar även på frågor om ovanliga sjukdomar samt ger råd om vart man kan vända sig och förmedlar kontakter inom området. Ovanliga diagnoser. Brödtext I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.

Ovanliga diagnoser

Informationen skrivs i samarbete med ledande medicinska specialister och i samverkan med intresseorganisationer för brukare. Ytterligare diagnosbeskrivningar tillkommer kontinuerligt och texterna uppdateras regelbundet. Infotek start - www.lul.se. Riksförbundet för personer med NPF - Attention. Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser - #sällsyntaliv. FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Nka - Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. FUB - mötesplats för oss som har utvecklingsstörning. Hoppa till huvudinnehåll Tillbaka till startsidan Du är här: Hem / Klippan.

FUB - mötesplats för oss som har utvecklingsstörning

Ågrenska - nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Sällsynta Diagnoser. Autism- och Aspergerförbundet. Svenska downföreningen - För nyblivna föräldrar. Välkommen till vår webbsajt.

Svenska downföreningen - För nyblivna föräldrar

Ni har fått ett alldeles särskilt barn i era armar. Ni kanske inte vet så mycket om Downs syndrom. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Neonatalen - BB Sophia. POMS - Länkar. Myndigheter Specialpedagogiska skolmyndigheten Diskrimineringsombudsmannen Socialstyrelsen.

POMS - Länkar

Om Livsbild - digital insamling från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. LättlästTeckenspråk Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen samlar in berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga.

Om Livsbild - digital insamling från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga.

Vi samlar också in föreningarnas historia. Livsbild tog emot berättelser fram till 31 mars 2013. Med din berättelse är du med och bygger upp kunskapen om vardagslivet för människor i Sverige. Berättelserna kan vara långa eller korta, de kan handla om en eller flera saker. Startsida - FunkaPortalen. Tittut spädbarnsverksamhet. FoUU - Forskning, Utveckling och Utbildning. Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling för personer med funktionsnedsättningar samt deras närstående.

FoUU - Forskning, Utveckling och Utbildning

Vi är en kunskapsorganisation som delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och av omvärlden. En del av vårt uppdrag är att ge information om funktionsnedsättningar. Habilitering & Hälsa. Forum Funktionshinder - informationscenter med bibliotek och frågetjänst.