background preloader

Memickebe

Facebook Twitter

Lundahl

Bedomning_matematik. Carol Dweck - Psychology Professor at Stanford University and Author. Formativ bedömning. John Hattie. Tänk dig att du genomfört en förändring i undervisningen i en klass vad gäller förmågan ”Att genomföra systematiska undersökningar” i NO (eller att du genomfört en förändring i en klass och jämför med en klass där du inte gjort denna förändring).

John Hattie

Det kan vara att du arbetat med kamratbedömning, själv modellat vad man måste tänka på, arbetat med mer utförlig feedback eller något annat. Hur beräknar man då en effektstorlek utifrån det? När John Hattie var här i fredags visade han bara hur man gör om man haft poängprov, men vi arbetar ju ofta med mer kvalitativa bedömningar, såsom till exempel matriser. Tänk dig att du använder DiNO materialets matris för bedömning av den undersökande förmågan. Här visar jag bara en del av hela matrisen. Formativ bedömning - mitt specialpedagogiska perspektiv. Haggkvist100820. Formativ bedömning, introduktion – Filmklipp med Kristoffer Creutz.

Black Box Nätverksträffar ht-10. FULLTEXT01. Dylan’s blog. Black_Hodgen_etal. Formativ bedömning. Flippad bedömning Katarina Lycken har filmat sina elevers muntliga presentationer.

Formativ bedömning

Formativ_bedomning_biennetten. AstridBedomning. BFL i undervisning. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp. 7 utvecklingsartiklar om "Gensvar i form av kamratbedömning" Jan Håkansson föreläser om "Synligt lärande" på Åsö vuxengymnasium - Pedagog ...

Vad krävs av framtidens lärare? Mathematics inside the Black Box- formativ bedömning. Vad får jag för betyg på matteprovet?

Mathematics inside the Black Box- formativ bedömning

Betydande forskning visar att formativ bedömning är ett viktigt redskap i arbetet med att öka elevernas lärande. Konkret och konstruktiv återkoppling i undervisningen är ett viktigt verktyg. Two stars and a wish, två bra saker och en önskan. De brittiska forskarna Jeremy Hodgen och Dylan Williams har föreläst och deltagit i många konferenser inom matematikdidaktik. Deras teorier om formativ bedömning har blivit mycket uppskattade av pedagoger och utvecklare. Häftet har delats ut till skolorna i Stockholm under hösten 2010. Lär dig grunderna.

Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet.

Lär dig grunderna

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet. Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter) Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Sedan november 2012 jobbar jag i ett utbildningsföretag som heter Creaza. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning? Exit Ticket - The Teacher Toolkit. "Det enda ni har gemensamt är att ni är lärare!" Föreställ er en smockfull matsal på en mindre skola i Sveriges näst största stad.

"Det enda ni har gemensamt är att ni är lärare!"

Några glada fjortonåriga tjejer sitter med falukorven halväten på tallriken och småpratar om att kocken nog varit full igen och tappat saltkaret i potatismoset. Plötsligt slår sig läraren - som inte bara är lärare utan också sysslar en del med skolutveckling - ner bredvid dessa, för stunden, muntra elever. Småsnacket fortsätter: vilken lektion har de sen? Kunskapsformaren.

Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav:

Kunskapsformaren

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Två stjärnor och en önskan. Välkommen till BFL. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Om eleverna ska bedömas på något, måste de få en rimlig chans att öva på det. En aspekt som ska bedömas i NO är om eleven har kunskap om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva/förklara och visa på samband inom dessa/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag. Tror du att eleverna vet vad ett biologiskt sammanhang är? Eller sambanden inom dem? Vet de ens vad ett samband är? Hur går man tillväga när man ska upptäcka ett samband?

Det slog mig första gången jag skulle bedöma detta, att eleverna aldrig fått öva upp denna förmåga. Eleverna behövde tre saker: ett anteckningsblock, biologiboken och ett gem. Steg 1 Vi öppnade det uppslag i boken som vi skulle läsa. Steg 2 I anteckningsboken slog de upp ett tomt uppslag. Steg 3 Vi började med att ringa in alla stycken som fanns på uppslaget. Bild ur Spektrum Biologi, Liber Steg 4 Mikroorganismer= mycket små organismer, tex virus och bakterier. osv. Steg 5 Då blev det dags för SAMBAND. Steg 6 Yes! Tips på IKT i skolan – från Johan L. Tagxedo. Tips på IKT del 4. Del 4 i serien TIPS på IKT i skolan handlar om verktyg som skapar ordmoln.

Tips på IKT del 4

Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. Den informationen kan sedan hjälpa eleverna att utveckla sitt skrivande. Närläsning ger koll på kemin. – Kol.

Närläsning ger koll på kemin

Bra, då markerar ni ordet ”kol”. Vad är kol? – Ett grundämne. Bra, då markerar ni ”grundämne”. Vad ingår kol i? – De flesta andra föreningar. Think-Pair-Share. Språkdagarna+Josefin+Nilsson. Synliggöra det synliga lärandet. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel.

Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola.

Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier. Synligt lärande föreläsning 2013-08-13. Formativ bedömning. Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer.

Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov.