background preloader

My work

Facebook Twitter

Фізичне виховання - здоров'я нації. План. 1. Поняття про фізичне виховання. 2. Вплив фізичного виховання на організм. 3. Завдання фізичного виховання. 4. 1. Фізичне виховання спрямовано на зміцнення здоровя, на оволодіння життєво важливими руховими навичками і вміннями, на досягнення високої працездатності. 2. Фізичне виховання розвиває, удосконалює і виправляє (коригує) організм.

Під час спокою більша частина легень не бере участь у акті дихання, що спричиняє застій слизу. Мала рухливість призводить до збільшення навантаження на серцевий мяз. Існують спеціальні комплекси вправ для чоловічої і жіночої статі, у яких враховано особливості вимоги до чоловічої і жіночої фігур. 3. Підлітки 10-13 років, крім закріплення досягнутого оволодівають основними видами рухів, що виконуються у різних за складністю умовах і спортивною технікою (лижі, ковзани, плавання, легка атлетика, ігри з мячем).

Фізичне виховання учнів, Шляхи реалізації змісту виховання - Педагогіка - Навчальні матеріали онлайн. Фізичне виховання учнів Фізичне виховання — це широка галузь педагогічного впливу на учнів. Воно здійснює фізичний розвиток, створює умови для поліпшення розумового, морального й естетичного виховання. Тому це багатогранний процес організації пізнавальної фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів, спрямований на зміцнення потреби в заняттях фізкультурою і спортом, розвиток фізичних сил і здоров'я, вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок здорового способу життя.

Це завдання фізичного виховання. Зміст фізичного виховання: гімнастика, легка атлетика, рухливі ігри, кросова, лижна, ковзанярська підготовки, плавання, теоретичні відомості про суть і значення фізкультури і спорту. Головні засоби і методи фізичного виховання: а) природні сили (сонце, повітря, вода); б) режим харчування, праці і відпочинку; в) ранкова гімнастика; г) уроки фізкультури; д) позакласна робота (спортивні ігри, гуртки, секції, туризм). 1. 2. 3.

Фізичне виховання у процесі навчання. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Фізичне виховання. Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь. Його завданням є створення оптимальних умов для забезпечення оптимального фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, отримання знань про особливості організму, фізіологічні процеси в ньому, набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним тілом, підтримання і розвиток його потенціальних можливостей. До основних засобів фізичного виховання в школі належать: — теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами); — заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному розвитку школярів: загальнорозвиваючі, вправи на формування правильної постави, акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги, опорні стрибки); — заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й висоту, метання на дальність); 1. 2. 3.

Фізичне виховання та спорт в школах Європи. Національні стратегії та великомасштабні ініціативи. Зміст навчального процесу. Фізичний, особистісний та соціальний розвиток. Освіта в галузі здоров'я. Політичні причини вибору конкретного виду обов'язкової діяльності. Особливості оцінювання учнів. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Другие документы, подобные Фізичне виховання та спорт в школах Європи Размещено на Реферет на тему: «Фізичне виховання та спорт в школах Європи» У першому розділі розглянуто національні стратегії та масштабні ініціативи, пов'язані з фізичним вихованням і фізичною активністю. У другому розділі досліджуються навчальні програми, що включають в себе національні цілі, результати навчання, діяльність та керівні документи. У третьому розділі даються рекомендації щодо фізичного виховання та огляди змін до цих рекомендацій протягом останніх п'яти років. У четвертому розділі описується використання основних методів оцінки фізичного виховання. Рис. 1 1.1 Національні стратегії 2.1 Національні цілі.

Фізичне виховання учнів, Шляхи реалізації змісту виховання - Педагогіка - Навчальні матеріали онлайн. Фізичне виховання учнів, Шляхи реалізації змісту виховання - Педагогіка - Навчальні матеріали онлайн. My work. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА | Фармацевтична енциклопедія.