background preloader

Henryk Sienkiewicz

Facebook Twitter

Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, od 1855 przebywał w Warszawie, gdzie 1866–71 studiował w Szkole Głównej, potem na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (nie złożył jednak egzaminu końcowego).

W 1872–87 współpracował z prasą warszawską różnych orientacji. Początkowo pozostawał pod wpływami pozytywizmu, w latach 80. zbliżył się do obozu konserwatywnego. W 1876–78 przebywał w Stanach Zjednoczonych, później — we Francji. Pod koniec 1879 wrócił do Warszawy, 1882–87 redagował „Słowo”. Wiele czasu spędził za granicą, najpierw opiekując się chorą żoną, Marią z Szetkiewiczów, potem lecząc się w uzdrowiskach austriackich, włoskich i francuskich. Znaczną część wczesnej twórczości pisarza stanowiły umieszczane głównie w „Gazecie Polskiej” i „Niwie” felietony, reportaże i recenzje, w których okazał się bystrym obserwatorem obyczajowości i kultury. Twórczość Sienkiewicza zyskała mu wiele dowodów uznania, m.in. członkostwo AU (1893) i Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu (1896). Krótka notka o pisarzu. Krzyżacy. Pan Wołodyjowski. Henryk Sienkiewicz Sienkiewicz Henryk, pseudonim Litwos (1846-1916), polski prozaik.

Laureat Nagrody Nobla 1905. Jeden z najpopularniejszych pisarzy XX w. Wywodził się z zubożałej rodziny ziemiańskiej. Od 1855 przebywał w Warszawie, 1866-1869 studiował prawo, do 1871 także w Szkole Głównej (Wydział Filologiczno-Historyczny) i na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. 1872-1887 pracował jako reporter i felietonista, 1874-1878 współwłaściciel dwutygodnika Niwa, 1882-1887 redaktor dziennika Słowo.

Dla uczczenia jubileuszu pisarza ofiarowano mu w 1900 zakupiony ze składek społecznych mająteczek Oblęgorek pod Kielcami. Po wybuchu I wojny światowej udał się do Szwajcarii, organizując w Vevey (przy współudziale A. Wielokrotnie wspierał swoim autorytetem akcje patriotyczne, np. protestował przeciwko prześladowaniom dzieci polskich we Wrześni (zabór pruski), w okresie rewolucji 1905 w odezwach i artykułach domagał się autonomii dla Królestwa Polskiego. Powieściopisarz, nowelista, dziennikarz, publicysta.

Pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla, wielbiony przez pokolenia rodaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha. Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej herbu Oszyk, wywodzącej się po mieczu z Tatarów osiadłych na Litwie. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813–1896) i Stefania z domu Cieciszowska (1820–1873). Wola Okrzejska w powiecie łukowskim należała do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej.

Miał cztery siostry i brata. Od 1858 roku Sienkiewicz uczęszczał do kilku gimnazjów warszawskich, mieszkając na ogół nie z rodziną, lecz na stancji. Trudne położenie finansowe rodziny sprawiło, że wcześnie musiał na siebie zarabiać między innymi jako guwerner. 5 V 1845 - 15 XI 1916 Od lat z górą 100 jest pisarzem w Polsce najpoczytniejszym - potwierdzają to badania nad czytelnictwem - oraz autorem polskim o największej popularności w świecie.

Jego utwory w kraju stale osiągają wysokie nakłady, a Quo vadis? Powieść z czasów Nerona przetłumaczono na ponad 40 języków. Większość jego powieści "przełożono" też na scenariusze filmowe i zekranizowano. Urodził się we wsi Wola Okrzejska na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej, po mieczu wywodzącej się z Tatarów osiadłych na Litwie w XV i XVI w. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie studiował na Wydziale Filologicznym w Szkole Głównej Warszawskiej, trochę biedując i marząc o karierze literackiej. W r. 1881 ożenił się z Marią Szetkiewiczówną rodem z Litwy. Od 1875 r. jego życie obfitowało w podróże.

Po wybuchu I wojny światowej wyjechał z Oblęgorka poza teren działań wojennych. Osiągnął za życia nie tylko prestiż i sławę, ale również sukces finansowy. Henryk Sienkiewicz – noblista spod strzech. 23 stycznia 2007 zmarł Ryszard Kapuściński.

Henryk Sienkiewicz – noblista spod strzech

Wybitny reportażysta w swojej karierze był świadkiem 27 rewolucji, 4 razy był przeznaczony do rozstrzelania, przebywał na frontach dwunastu wojen. Dziennikarz Wojciech Jagielski napisał kiedyś, że spotkanie z twórczością Kapuścińskiego może być frustrujące dla kogoś, kto chce też opisać świat, gdyż on już wszystko zrobił. Ryszard Kapuściński urodził się w Pińsku 4 marca 1932. Debiutował jako poeta, jeszcze przed maturą. Opublikowane przez niego wiersze zwróciły uwagę redaktorów pisma "Sztandar Młodych", gdzie wkrótce podjął pierwszą pracę. - Uważał, że poezja i historia są najlepszą drogą do dobrego dziennikarstwa. Pierwszą zagraniczną podróż Ryszard kapuściński odbył w połowie lat 50., po skończeniu studiów na Wydziale Historycznym UW.

Po powrocie do kraju w 1958 roku chwilę pracował w Polskiej Agencji Prasowej, by następnie na cztery lata związać się z "Polityką", dla której pisał krajowe reportaże. Jednak nie był to koniec jego podróży. Prezentacja Multimedialna. Forum. Cytat: Elwira napisała: Patrzenie na powieści Sienkiewicza jak na te "ku pokrzepieniu serc" jest jak dla mnie głupim spłycaniem, które ogranicza odbiór i ukierunkowuje na jedyny właściwy tor.

Forum

Ale czasy, kiedy to, co autor miał na myśli już dawno minęły. Nie musimy klepać jak to owce "wielkim poetą był", możemy, mamy moralne prawo, a nawet obowiązek patrzeć na tekst okiem naszych czasów. Moim zdaniem przez ten pryzmat wiele zyskują. Sam pisarz wskazał, że napisał Trylogię dla konkretnego celu, co w dobie pozytywizmu, nikogo zapewne nie dziwiło, a dzisiaj nazywa się to "spłycaniem" twórczości Sienkiewicza. Cytuje Sienkiewicza: "Pan Wołodyjowski" "Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie - dla pokrzepienia serc" Mit kompensacyjny, oto i on.