background preloader

Bra länkar

Facebook Twitter

En modell för språkutvecklande arbete med film. Detta är en modell. En språkutvecklande modell. Ta vilken film ni vill, lyssna igenom den, skriv upp ord som eleverna ska få härma och smaka på, plocka ut ord som gör att eleverna får aha-upplevelser då de upptäcker dem i filmen.

Jag brukar börja så här: ”SNART SKA NI FÅ MÖTA ORDEN” (jag förbereder med att skriva dessa ord med vacker digital stil på tavlan, orden kommer ett efter ett, i ett bildspel, och orden kan vara så många som vi önskar ge eleverna. Här är orden ur den film/berättelse jag valt; tystknäppkvällmorgongrötenförlåtstocksnarkaruskigskrämmerlarverupptagenlejonvrålförsjunken Oavsett om eleverna kan orden ska de få smaka på dem på olika sätt. Efter att vi ser filmen samtalar vi om den och orden vi uppfattade. Orden på tavlanlärarens högläsning av ordenelevernas uttal av ordenelevernas meningar kring ordenberättelsens användning av ordensamtalet om filmen och orden i ett nytt sammanhang Därefter talar jag om begreppen, i detta fall kommer begreppen ur sagan:

Jag. Startsidan - Pedagog Stockholm.