background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Plast- & Kemiföretagen satsar på skolan. Kemisk kunskap hjälper oss hitta nya energilösningar som inte påverkar klimatet och få fram mat till jordens växande befolkning.

Plast- & Kemiföretagen satsar på skolan

Plasterna bidrar till en ökad resurshushållning. Varje dag använder vi produkter och innovationer som inte hade kunnat massproduceras om inte plasterna funnits. Nya läkemedel, tekniskt avancerade material, miljövänliga energilösningar, rent vatten och en effektiv livsmedelsproduktion är resultatet av kemisk forskning. Rader's CHEM4KIDS.COM. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Kemilektioner. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6.

Kemilektioner

Till varje avsnitt finns även förförståelseexperiment som tar upp de moment som gäller för årskurser 1-3. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm). Bodil är också en av författarna bakom boken Barn och naturvetenskap, som används som kurslitteratur på många lärarutbildningar. Med i projektgruppen har även varit Cecilia Taube, resurspedagog på science centret Molekylverkstan och Ulla Nyman, ansvarig för skolfrågor på IKEM.