Kemi

Facebook Twitter
Kemisk kunskap hjälper oss hitta nya energilösningar som inte påverkar klimatet och få fram mat till jordens växande befolkning. Plasterna bidrar till en ökad resurshushållning. Varje dag använder vi produkter och innovationer som inte hade kunnat massproduceras om inte plasterna funnits. Nya läkemedel, tekniskt avancerade material, miljövänliga energilösningar, rent vatten och en effektiv livsmedelsproduktion är resultatet av kemisk forskning. Plast- & Kemiföretagen satsar på skolan | Plast- & Kemiföretagen Plast- & Kemiföretagen satsar på skolan | Plast- & Kemiföretagen
OKAY! As we have for fifteen years, let's start here... So you're asking, what is CHEMISTRY? Well... Here's our best definition. Chemistry is the study of MATTER and the changes that take place with that matter.

Rader's CHEM4KIDS.COM

Rader's CHEM4KIDS.COM
Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan
Kemilektioner Huvudexperimenten i Kemilektionerna för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Till varje avsnitt finns även experiment som tar upp de moment som gäller för årskurser 1-3. Skälet är att förförståelsen ibland behövs för att förstå huvudexperimentet. Lärare som tidigare följt de gamla kursplanerna för år 1-5 kanske ännu inte har tagit upp det som nu är obligatoriskt och det kan innebära att eleverna har kunskapsluckor. Det är därför klokt att jobba parallellt med kursplanerna för årskurs 1-3 och hela tiden följa upp att eleverna har rätt förförståelse. Kemilektioner