background preloader

BFL

Facebook Twitter

Feedback och dess betydelse. En viktig uppgift för yrkesläraren är att ge regelbunden återkoppling/feedback som eleverna kan ta till sig och som för deras lärande framåt. Återkopplingens betydelse för lärande undersöktes i mitten av 2000-talet av två australiensiska forskare Hattie & Timperly och deras forskning ligger till stor del som grund för tankarna kring återkopplingens betydelse.

Hattie och Timperley (2007) beskriver hur feedback kan användas både i utformningen av kursuppgiften och i återkopplingen av den med att utgå från tre frågor för feed up, feed back och feed forward: Vad ska eleven utföra och vad är målet, dvs. planeringen av arbetet (feed up)? Var är eleven i förhållande till målet, dvs. genomförandet av arbetet i en realistisk miljö med relevanta arbetsredskap, material och hjälpmedel (feed back)?

Vilka arbetsinsatser behöver genomföras för att eleven ska närma sig målet, dvs. utvärdering av arbetet i förhållande till målet, kunskapskraven och förutsättningarna (feed forward)? Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov.

Foton, bilder och illustrationer Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer Film. Mallar och instruktioner. Evaluations. Wow... I always forget how young the students are when they first enter our class.

Since my "things" are coming in so young, they don't yet have a full aspect of 4th grade & expectations. I had to adjust some things because the students are still at a point where they won't admit if they understand something or need help. We are also working on self-assessment for the students. 1. 2. This last picture was shown because I have about 35 students (between two classes). Happy shopping & Happy Pinning! Verktyg för formativ bedömning. Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.”

Nalle Puh Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det, samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Arbetet med att tydliggöra målen och kunskapskraven behöver ske under hela arbetsområdet och som en naturlig, integrerad del i undervisningen.

Kunskapskrav För att eleverna ska få en förståelse för vad som krävs för att nå de olika nivåerna i kunskapskraven är det viktigt att arbeta med de olika kvaliteterna i kunskapskraven, dvs värdeorden i fetstil. ​ Frågor att reflektera över: Hur delar du/ni målen och kunskapskraven med eleverna? Hur kan du/ni använda elevernas egna arbeten för att tydliggöra mål och kunskapskrav?

Hur vet du/ni att eleverna har förstått vad de skall lära sig? Hur kommunicerar ni värderorden (enkel, utvecklad och välutvecklad)? Förmågorna. Bedömning för lärande. Austin's Butterfly: Building Excellence in Student Work - Models, Critique, and Descriptive Feedback. Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare. Digital resuser gör livet som lärare lite enklare. Digitala resuser erbjuder sådana möjligheter till att genomföra så mycket som gör undervisningen mer intressant för eleverna och det gör dessutom jobbet så mycket roligare för mig. Efter att i många år varit hänvisad till ett par stationära datorer som jag och en sisådär 25 elever samsades om till att idag ha tillgång till tre iPads gör att tillvaron är som ett smörgårsbord av möjligheter att välja bland. När jag påbörjade min digitala resa för snart två år sedan så gjorde jag det utifrån den tillgången jag hade.

Sakta men säkert såg jag nya möjligheter som jag ville prova på. Bland annat ville jag skapa mateamatikfilmer med mina elever. Det finns en stor bonus till när man jobbar med att sätta ord på sina kunskaper genom att resonera muntligt och spela in resonemanget. Vi använder oftast Explain Everything när eleverna spelar in och förklarar sina begrepp. Lgr 11 sidan 69. Formativ bedömning stärker lärandet. Verkliga mottagare och kamratrespons på samma gång. Kamratrespons är något som jag och mina elever jobbar mycket med i flera ämnen. Det är också något som jag återkommer till i mina texter här på bloggen. Jag tycker att det är ett väl fungerande verktyg för att bli medveten om text och hur man kan utveckla sitt skrivande. Det är samtidigt ett bra verktyg för att få inspiration och lära sig mer tillsammans med andra.

Att skriva till verkliga mottagare är något som också lyfter elevers texter. Jag har ofta tyckt att det har varit lite svårt att skapa de förutsättnignarna tidigare. Det har blivit enorma projekt i så fall, särskilt då vi inte har tillgång till enkla publiceringsverktyg som finns i iPads. Ett sätt att lösa det har varit att använda en blogg tillsammans med eleverna och där träna på att publicera text till många mottagare.

Den här terminen har mina elever skrivit en reseberättelse utifrån en resa de har gjort tillsammans. Flera elever har kommit och önskat att få jobba så igen. . - Kan vi inte göra så här igen? Digitala responsverktyg. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Förstelärare i Svedala | Inspiration och tips. Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet.

För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning. Men sen då? Vad händer när elevens slöjdföremål kommer i händerna på någon förälder? I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar. Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi i en av mina klasser när vi skulle ta oss an en litteraturhistorisk epok. Fortsätt läsa Vad kan Sapfo lära oss om kärlek? Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet, återkoppling och rektorns pedagogiska ledarskap.

Youtube. Utbildning i bedömning för lärande - Första seminariet från den 14 oktober. Frågebatteri. #frågebatteriet. #frågebatteriet hänger runt min hals. Frågebatteriet följer mig hela dagarna för att jag ska vara medveten om hur jag ställer frågor. Till eleverna. Till kollegor. Till mig själv. När jag möter vuxna frågar de nästan ingenting. Förmågekort att bära på bröstet. Trafikljus.docx.

Copy of 2 stjärnor 1 glödlampa. BFL frågebatteri. Öppna frågor enligt förmågorna. Källkritik som kort. Självvärdering The big five - version 3.pdf. Teaching ideas, lesson plans.