background preloader

BFL

Facebook Twitter

Feedback och dess betydelse. En viktig uppgift för yrkesläraren är att ge regelbunden återkoppling/feedback som eleverna kan ta till sig och som för deras lärande framåt.

Feedback och dess betydelse

Återkopplingens betydelse för lärande undersöktes i mitten av 2000-talet av två australiensiska forskare Hattie & Timperly och deras forskning ligger till stor del som grund för tankarna kring återkopplingens betydelse. Hattie och Timperley (2007) beskriver hur feedback kan användas både i utformningen av kursuppgiften och i återkopplingen av den med att utgå från tre frågor för feed up, feed back och feed forward: Vad ska eleven utföra och vad är målet, dvs. planeringen av arbetet (feed up)?

Var är eleven i förhållande till målet, dvs. genomförandet av arbetet i en realistisk miljö med relevanta arbetsredskap, material och hjälpmedel (feed back)? Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov.

Mallar och instruktioner. Evaluations. Wow...

Evaluations

I always forget how young the students are when they first enter our class. Since my "things" are coming in so young, they don't yet have a full aspect of 4th grade & expectations. I had to adjust some things because the students are still at a point where they won't admit if they understand something or need help. We are also working on self-assessment for the students. The students have to analyze themselves by a 1-4 scale. 1. 2. This last picture was shown because I have about 35 students (between two classes). Verktyg för formativ bedömning. Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig.

Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion

Bedömning för lärande. Austin's Butterfly: Building Excellence in Student Work - Models, Critique, and Descriptive Feedback. Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare. Digital resuser gör livet som lärare lite enklare.

Formativ bedömning med hjälp av digitala verkyg – gör livet som lärare lättare

Digitala resuser erbjuder sådana möjligheter till att genomföra så mycket som gör undervisningen mer intressant för eleverna och det gör dessutom jobbet så mycket roligare för mig. Efter att i många år varit hänvisad till ett par stationära datorer som jag och en sisådär 25 elever samsades om till att idag ha tillgång till tre iPads gör att tillvaron är som ett smörgårsbord av möjligheter att välja bland.

När jag påbörjade min digitala resa för snart två år sedan så gjorde jag det utifrån den tillgången jag hade. Sakta men säkert såg jag nya möjligheter som jag ville prova på. Bland annat ville jag skapa mateamatikfilmer med mina elever. Det finns en stor bonus till när man jobbar med att sätta ord på sina kunskaper genom att resonera muntligt och spela in resonemanget. Vi använder oftast Explain Everything när eleverna spelar in och förklarar sina begrepp.

Lgr 11 sidan 69. Formativ bedömning stärker lärandet. Verkliga mottagare och kamratrespons på samma gång. Kamratrespons är något som jag och mina elever jobbar mycket med i flera ämnen.

Verkliga mottagare och kamratrespons på samma gång

Det är också något som jag återkommer till i mina texter här på bloggen. Jag tycker att det är ett väl fungerande verktyg för att bli medveten om text och hur man kan utveckla sitt skrivande. Det är samtidigt ett bra verktyg för att få inspiration och lära sig mer tillsammans med andra. Att skriva till verkliga mottagare är något som också lyfter elevers texter. Jag har ofta tyckt att det har varit lite svårt att skapa de förutsättnignarna tidigare. Den här terminen har mina elever skrivit en reseberättelse utifrån en resa de har gjort tillsammans.

När mina elever fick sina brev läste de dem med stort intresse och det ledde till intressanta diskussioner. Flera elever har kommit och önskat att få jobba så igen. Digitala responsverktyg. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Förstelärare i Svedala. Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar.

Förstelärare i Svedala

I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet. För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning. I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ha inte fungerade riktigt som man kunde önska, hade jag nog inte tagit dessa signaler på tillräckligt stort allvar. Fortsätt läsa En resa mot trivsel och lärande I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi i en av mina klasser när vi skulle ta oss an en litteraturhistorisk epok.

Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet, återkoppling och rektorns pedagogiska ledarskap. Youtube. Utbildning i bedömning för lärande - Första seminariet från den 14 oktober. Frågebatteri. #frågebatteriet. #frågebatteriet hänger runt min hals.

#frågebatteriet

Frågebatteriet följer mig hela dagarna för att jag ska vara medveten om hur jag ställer frågor. Till eleverna. Till kollegor. Till mig själv. Förmågekort att bära på bröstet. Trafikljus.docx. Copy of 2 stjärnor 1 glödlampa. BFL frågebatteri. Öppna frågor enligt förmågorna. Källkritik som kort. Självvärdering The big five - version 3.pdf. Teaching ideas, lesson plans.