background preloader

Att läsa

Facebook Twitter

LukiMat. En webbtjänst med forskningsbaserad information om barns utveckling och lärande i läsning och matematik, samt material för att stödja och bedöma dessa färdigheter.

LukiMat

Här hittar jag råd, förslag och rekommendationer kring undervisning i läsförståelse som helt överensstämmer med vad jag arbetar med i mina kurser. Ja, det känns alltid bra att bli bekräftad i att man arbetar med rätt saker på rätt sätt. Jag läser mängder av forskningslitteratur (tidskrifter, artiklar, avhandlingar), leder kurser där jag försöker föra ut allt jag läst, kan och har erfarenheter av från mina år som lärare. Jag har också förmånen att få träffa forskare och praktiker i olika sammanhang där jag kan diskutera språk-, läs- och skrivfrågor och sådant jag funderar över. Ibland är det tillfälligheter som leder vidare. Inledningen till avsnittet om läsförståelse lyder, till min stora förtjusning och tillfredsställelse: Yes, yes, yes! Time for a Brain Break! - The Teacher Next Door - Creative Ideas From My Classroom To Yours. You can find lots of research that clearly shows that brain breaks increase academic achievement, help with concentration, boost on-task behavior, improve student attitudes...but actually, you can walk into any elementary classroom, on any day and see for yourself.

Time for a Brain Break! - The Teacher Next Door - Creative Ideas From My Classroom To Yours

Steps to Creating the Conditions for Deep, Rigorous, Applied Learning. Here’s What Happens To Your Brain When You Give Up Sugar For Lent. Anyone who knows me also knows that I have a huge sweet tooth.

Here’s What Happens To Your Brain When You Give Up Sugar For Lent

What I learned from watching every TED-Ed Lesson. By Noah Tavlin As a Production Intern at TED-Ed, a big part of my job has been to make sure none of our video files have any glitches.

What I learned from watching every TED-Ed Lesson

7 Tips for Creating a More Positive Mind-Set in Education. Want to take a test?

7 Tips for Creating a More Positive Mind-Set in Education

Of course you do! 7 Tips for Creating a More Positive Mind-Set in Education. How Student Centered Is Your Classroom? Gamify Your Classroom. Thousands of mousetraps and ping pong balls create a spectacular chain reaction. Fredsugglan. Elevernas bakgrund blir resurs i matten. Om en elev med rötter i Somalia får frågan om när hen stiger upp på morgonen är det inte osannolikt att svaret blir ”klockan ett”.

Elevernas bakgrund blir resurs i matten

Vilket är ett högst rimligt svar då klockan i Somalia och är förskjuten ett halvt varv, jämfört med vår. Men en lärare som inte känner till det tolkar förmodligen elevens svar som att eleven inte kan klockan alls. Detta var bara ett av många exempel som de båda lärarna Hashem Rezai och Saman Abdoka lyfte vid Ma/Nv-biennetten på Stockholms universitet där de föreläste om matematik ur ett interkulturellt perspektiv och etnomatematik. Att förändra matematikundervisningen. Just nu håller man på förändrar matematikundervisningen på en grundskola i Sverige som jag har insyn i.

Att förändra matematikundervisningen

Bakgrunden är att många elever inte får med sig tillräckliga kunskaper i matematik och det syns på resultaten de nationella proven i år 9. På de nationella proven är det många elever som inte når samma resultat som det betyg de har i matematik (på riksnivå är det drygt 30% av eleverna i år 9 i Sverige som har ett högre betyg i matematik än det betyg de får på de nationella proven; målet är inte att resultaten ska vara identiska, men 30% är väldigt många elever).

Experimentera mera. Läxhjälp och undervisning online. Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt (fysik) Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Educational Technology and Mobile Learning: What Teachers Can and Can't Do on Google Classroom. Skolan och hemmet. Kollegiala utmaningar - att få tiden att räcka till. Energy and Calm: Brain Breaks and Focused-Attention Practices. When presented with new material, standards, and complicated topics, we need to be focused and calm as we approach our assignments.

Energy and Calm: Brain Breaks and Focused-Attention Practices

We can use brain breaks and focused-attention practices to positively impact our emotional states and learning. They refocus our neural circuitry with either stimulating or quieting practices that generate increased activity in the prefrontal cortex, where problem solving and emotional regulation occur. Educational Technology and Mobile Learning: 5 Things Every Teacher Should Be Able to Do On YouTube.

January, 2015 After the post I shared here on how to create flipped videos via the use of annotations and other interactivity features on YouTube, I received a couple of emails from fellow teachers asking about certain functionalities on YouTube.

Educational Technology and Mobile Learning: 5 Things Every Teacher Should Be Able to Do On YouTube

Instead of answering each one individually, I decided to create this post and include in it the major important things a teacher should be able to do on YouTube. Tools for Educators - free worksheet templates, printable game templates, 100% customizable worksheet makers with images! Linking Projects, Ideas, and Concepts with Popplet. Zaption - Video Based Quizzes and More. Digitala resurser i Stockholms stad. Som lärare anställd av Stockholm stad har man tillgång till digitala resurser i form av kurser och utbildningar, pedagogiska resurser på webben, arenor och nätverk med digitalt fokus, nyhetsbrev, IT-stöd och support med mera.

Ett stort antal kurser och utbildningar erbjuds till stadens skolor via Medioteket, Skoldatateket eller är centralt finansierade. Vissa är kostnadsfria, andra är belagda med en avgift. Pedagogiska resurser på webben har bland annat skapats av staden, men det finns också tjänster som staden prenumererar på för skolorna. Det finns också många arenor och nätverk med digitalt fokus, till exempel bloggar och Facebookgrupper som drivs av engagerade lärare som förvaltningen vill tipsa om. Digitala lärresurser i Stockholms stad Didaktiska exempel IT i undervisningen.

Om mig. Utvecklingssamtal med fokus på förmågorna. Dag för utvecklingssamtal! Vi har valt att fokusera lite extra på förmågorna den här gången och att barnen ska ”hålla” lite i sitt utvecklingssamtal. Eleverna har förberett sitt samtal genom att fundera kring hur de trivs på skolan, hur det är på rasten, på fritids, vad de gillar att göra och vad de är bra på m.m. precis som vanligt.

Men vi har dessutom funderat kring vilken förmåga/förmågor som är min styrka och vilken förmåga som jag skulle kunna utveckla. Vi har använt oss av en femhörning med förklaringar på förmågorna som vi hittat tidigare på facebook men gjort om lite så det passar oss lite bättre. Learn math without fear, Stanford expert says.

Mathematics in Movies. Helping Your Child Learn Mathematics. Att dokumentera lätt och rätt? Såg en film häromdagen som Anna Karlefjärd och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad gjort. Filmen är tydlig och enkel och tar upp lärares professionella dokumentation och relationen mellan dokumentation, kommunikation och rättssäker bedömning. Filmen satte igång massor av tankar och jag har inte riktigt kunna släppa mina funderingar på hur vi i matematikundervisningen kan vara professionella och rättssäkra i vår dokumentation och bedömning. I ämnet matematik har vi – som jag ser det – en tredimensionell ämnesplan med förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav att undervisa utifrån, bedöma och således också dokumentera. Hur gör vi det på ett sätt som är lätt att förstå för elever, vårdnadshavare och också för våra kollegor om de av någon anledning behöver ta över vår undervisning och bedömning?

Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola. Oftast helt omedvetet och utan tanke på att de samtidigt lär sig engelska lyssnar dagens ungdomar ständigt på musik och det är inte heller helt omöjligt att de sjunger med. De tittar på Gossip Girl, Pretty Little Liars eller My name is Earl, läser böcker eller tidningar och inte minst spelar datorspel och använder Internet. Ungas färdigheter i engelska och därmed också deras prestationer i klassrummet påverkas utan tvekan av de aktiviteter de väljer att ägna sig åt på engelska på sin fritid. Vem vill möta mig i wordfeud? Det kan jag göra. Jag skickade fem sms på engelska igår. Inquiry based wfmp 2013. Ny sajt – så kan du stötta eleverna. Tillsammans med kollegan psykologen David Edfelt har Gunilla Carlsson Kendall skapat en webbplats – Tipsbanken – med tips, råd och information för pedagoger om hur man kan jobba med elever som har svårt med bland annat koncentrationen, sociala relationer och tidsuppfattning. – Vi har hållit utbildningar för pedagoger under många år.

Vi har föreläst om vilka svårigheter barn kan ha men också lyssnat till vilka behov lärarna har. Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner. I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas. Jag har provat mig fram med lite olika struktur under höstterminen när det gäller klassdiskussioner. Målet är att få till en form där elevaktiviteten är hög och det som eleverna diskuterar genererar språkutveckling, nytt lärande och tänkande för dem.

Så här arbetar jag i praktiken med detta just nu. Att utveckla sitt språk är en viktig nyckel till lärande. Därför behöver alla lärare skapa lärmiljöer där elever kan utveckla sin förmåga att använda språket som ett verktyg i sitt/sina ämnen. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden.

Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Counting by Tens off the Decade on a 100 Chart. I was planning with my Kinder team today, and the discussion turned to skip counting by tens off the decade. 8 Pathways to Every Student's Success. Teachers who transform lives understand not only how to teach curriculum, but also how children develop into capable, caring, and engaged adults. They see beyond quantitative measurements of success to the core abilities that help students live healthy, productive lives. Annas Klassrum. I förra veckan fokuserade vi på hur djuren anpassar sig till att klara vintern.

Vi pratade och läste om olika djur som rör sig i skogarna på vintern. Tillsammans läste vi en faktatext om älgen och fyllde i en sexfältare. I skrivarparen valde de ett djur som de läste om och tillsammans fyllde i en sexfältare. Utmana språkliga mål mha 6-fältare. Inspirerad igår av Anna Kaya och Sara Persson var jag tvungen att sätta i verket idag med en form av språkliga mål. Gårdagens inlägg med filmer av Anna Kaya. Vi jobbade vidare med vår 6-fältare och utgick från de ämnesspecifika orden vi använder där. Vi utmanade med att skum-läsa, skriva stödord och att idag försöka använda oss av de ämnesspecifika orden i vår 6-fältare. Använda för att förstå! Five apps for creating timelines. Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål. 2014 Favorite Resources. Handwriting Activities for Kids.

FACT FLUENCY FLASH CARDS AND NUMBER SEQUENCING CARDS FOR MATH WORKSHOP. I got an X-ray at school today! Are you "cursed" by Math? Den begreppsliga förmågan i svenska och so. MinecraftEDU and SimCityEDU: Blazing Trails for Interdisciplinary Learning. Skolforskningsinstitutet. Educational Technology and Mobile Learning: Google Classroom Is Now Available for Both iPad and Android. Shared Mindfulness: Building Supportive Relationships in the Classroom. Explore the World with the Google Cultural Institute. How Integrating Arts Into Other Subjects Makes Learning Come Alive. Elever som har lätt för matematik. 75 Fun Ways to Practice and Learn Spelling Words. Educational Technology and Mobile Learning: Duolingo for Schools - A New Tool to Help Students Learn Languages.

Strategy-Based Fact Instruction. 12 Principles Of Mobile Learning. Mathalicious. Educational Technology and Mobile Learning: The Top 10 Trends That Will Affect Learning in 2015. How to turn every child into a “math person” New Research: Students Benefit from Learning That Intelligence Is Not Fixed. Educational Technology and Mobile Learning: 5 Great Google Plus Communities for Teachers and Educators.

Värdegrundshuset och berättelseskrivning. 25 Of The Best Resources For Teaching With YouTube. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. Arskursplaneringar_0.pdf. Educational Technology and Mobile Learning: A Very Good Poster on Academic Vocabulary for Students. Educational Technology and Mobile Learning: A Very Good Poster on Academic Vocabulary for Students. Mindset: The New Psychology of Success:Amazon:Books. For Teachers - Pay It Forward:A Global Learning Project. How does it work? — Pay It Forward Day. IoT groups are like an orchestra tuning up: The music starts in 2016.