background preloader

No

Facebook Twitter

Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det?

Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial. Experimentera mera. Veckans experiment. Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar. I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt.

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar

Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på.

Däremot “Ställa egna frågor som går att undersöka” och “Planera egna undersökningar” är några av de förmågor som jag upplever att många elever får träna betydligt mindre på i sin NO-undervisning. Förmågan att ställa frågor handlar om att träna eleverna i kunna ställa just sådana frågor som det går att undersöka på ett systematiskt sätt. Ett bra sätt att få elever att ställa frågor är att utgå från bilder. Inledande fraser för att beskriva elevens kunskap, no & teknik. Lek, lär och sprid! Här har vi samlat utbildningsmaterial och annat kul som är fritt fram att använda!

Lek, lär och sprid!

Lär er mer med vårt utbildningsmaterial, testa era kunskaper med en tipspromenad och skriv sedan under allemansrättens Code of conduct. Var sedan stolta, skriv ut diplom och hjälp oss att sprida kampanjen till fler genom att exempelvis lägga upp vår film eller en banner på Facebook, Twitter, er blogg eller webbplats. Gör reportage om allemansrätten! Gör eleverna till Unga Reportrar och låt dem producera reportage om allemansrätten. Vad får vi egentligen göra i naturen? Kolla in vårt nya planeringsförslag (pdf) » Det lilla Örnäventyret Ett utdrag ur "Det stora Örnäventyret" som passar utmärkt att skriva ut.

Till Det lilla Örnäventyret (pdf) » Startsida - Att förstå skolans naturvetenskap - Studentlitteratur. En cellsam historia. Vattnets kretslopp! Vi jobbar för tillfället med vatten på no-lektionerna.

Vattnets kretslopp!

Vi startade upp temat tillsammans hela år 1-3. Vi har sedan jobbat vidare själva i klassen och kommer på torsdag köra en temadag hela år 1-3 för att avsluta temat! Ett mycket lyckat och omtyckt upplägg för både oss lärare och elever! Så härligt när man kan planera och lära tillsammans med underbara kollegor! Det blir så mycket roligare då! Jamen till det där kretsloppet då! Vi har pratat mycket om var vatten finns och i vilka former det förekommer. Koll på NO - biologi, fysik och kemi. Klassrummet Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Koll på NO - biologi, fysik och kemi

Klicka här för att komma till Klassrummet Nyhetsbrev Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6? Läs mer Med datorn som skrivverktyg Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan. Läs mer Kontakta mig. 10 Amazing Close-Ups Show No Two Snowflakes are Alike. SciShow Kids. Naturvetenskapens stora idéer. Allt om Vetenskap. Stc3b6dstruktur-fc3b6r-undersc3b6kningar. Stc3b6dstruktur-fc3b6r-dokumentation. Följ vårt arbete i fantastiska år 8!

Energiutmaningen. Sopsorteringspel. NO-ämnen. Bonden i skolan. Naturlikt.se. 11 Awesome Science Experiments Your Kids Will Love To Try. Life Parenting NEXT PAGE 11 Awesome Science Experiments Your Kids Will Love To Try by erin.c from SciencePrn Page 1 of 4 As a kid, science was never my favorite subject.

11 Awesome Science Experiments Your Kids Will Love To Try

It was probably because I didn't get a chance to try out awesome experiments like these. 1. This experiment doesn't require much in terms of materials, and it's lots of fun. Via showtellshare 2. This one isn't very expensive, is relatively easy, and as a bonus, you might get to sneak a few marshmallows. Via it'salwaysautumn 3. Another one with a little snack involved! Via scienceforkids Did you remember to share this with your friends? Share on Facebook Share on Twitter Trending on the Web Never miss a post! See More by erin.c "Guess what I do for adventure? This Baby Bird Was Found On The Sidewalk. 36 Days Later, You Have To See Her Transformation Recommended Posts Troy's Tickets Contest Week 11! Face It: 15 Animals That Have More Selfie Game Than You 17 Of The Most Relatable Things TV Characters Have Said More Posts in Life Tech. Experimentskafferiet.

No åk F-6. Konkret och kreativ NO. Hållbar utveckling F-6. Science for Kids - Fun Experiments, Cool Facts, Online Games, Activities, Projects, Ideas, Technology. NTA - Teman.