background preloader

Fysik

Facebook Twitter

Experiment | Fysikaliska Leksaker. Bild på förnyelsebara energikällor och icke. Magnetism | Hans Persson | Konkret och kreativ NO. Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering? Vilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan? Vad ska den innehålla? Är min pedagogiska planering en process eller en pappersprodukt? Hur skriver man så att planeringen blir elevnära, elevdelaktig och konkret? Hur inkluderar man alla elever? När man skriver sin pedagogiska planering är det mycket som är viktigt att tänka på. En av mina första planeringar denna termin är i fysik för årskurs 4 och handlar om ” Ljuset och ögat”.

Varför ska vi arbeta med det här (ur Syftestext)Det här kommer du att få undervisning om (ur Centralt innehåll) Det här ska du lära dig (ur Kunskapskrav)Så här kommer vi att arbeta (Egen formulering med elev som mottagare) Så här kommer dina kunskaper att bedömas (Bedömningssituationer beskrivs med elev som mottagare) I den planering som eleverna fått ta del av till ”Ljus och ögat” har jag tre rubriker. Vad ska vi utveckla?

Vad ska vi utveckla? Hur ska vi utveckla detta? Här gäller det att bli så konkret och elevnära som möjligt. LPP LJUS OCH ÖGATDin längre artikel du skriver till bilder och med No-begrepp. Din förbättrade laborationsrapport (hypotes, bild, resultat och förklaring) Din förmåga att vid kommunikativa samtal förklara,argumentera och använda No-begrepp. Molnspanarboken. ASTEL - FYKE-opas. Växelverkan och kraft Då man skall jämföra och mäta styrkan av en växelverkan, görs det genom att man mäter de krafter som växelverkan ger upphov till. Piko och Nano undersöker storleken av växelverkan mellan två spiralfjädrar genom att dra två vid varandra hakade fjädervågar i motsatta riktningar.

Fjädern i Pikos våg är rätt styv, medan däremot fjädern i Nanos våg går att töja ut lättare. (bild) Vilken fjäder töjs mera? Enligt lagen om kraft och motkraft (Newtons III lag) förorsakar en växelverkan mellan två kroppar, att kropparna påverkar varandra med lika stora men motsatt riktade krafter. Styrkan av olika slag av växelverkan, dvs. styrkan av olika slag av beröring, dragande, skuffande, lyftande och gnidande, kallas kraft. I ovanstående bilder åskådliggörs varje kraft med en kraftpil. En kraft är således den storhet, som mäter styrkan av en växelverkan. En brevvåg och en gammaldags balansvåg fungerar också enligt samma princip. 2. 3. 4. 5.

So how small are we? - UFO Disclosure Files. FYSIK. Create static electricity. What you'll need: 2 inflated balloons with string attached Your hair Aluminium can Woolen fabric Instructions: Rub the 2 balloons one by one against the woolen fabric, then try moving the balloons together, do they want to or are they unattracted to each other? Rub 1 of the balloons back and forth on your hair then slowly it pull it away, ask someone nearby what they can see or if there's nobody else around try looking in a mirror.

What's happening? Rubbing the balloons against the woolen fabric or your hair creates static electricity. They say opposites attract and that is certainly the case in these experiments, your positively charged hair is attracted to the negatively charged balloon and starts to rise up to meet it. In the first experiment both the balloons were negatively charged after rubbing them against the woolen fabric, because of this they were unattracted to each other. Solsystemet (Fysik) - Mellanstadiet. Solsystemet, astronomi, planet, asteroid, rymden, teleskop, kikare, meteorit.

Solsystemet (Fysik) - Mellanstadiet. Solsystemet, astronomi, planet, asteroid, rymden, teleskop, kikare, meteorit.