background preloader

SHK

Facebook Twitter

Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Studiematerial. Det pedagogiska materialet är indelat i två olika nivåer: grundläggande och fördjupande. Materialet är gratis, kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Allt tryckt material finns också som pdf och kan laddas ner för eget bruk. Till materialet finns frågor och övningar. Grundläggande Riksdagen en kort vägledning handlar om riksdagens roll i samhället. Här finns också en affisch över ärendegången från förslag till lag.Beställ eller ladda ned studiehäftet och affischen Seriehäften Tecknade serier om hur man kan påverka politiska beslut, demokrati och om samhällets inkomster och utgifter.Beställ eller ladda ned seriehäften Webbspelet Rixdax Rixdax är ett webbspel som ger eleverna grundläggande kunskaper om riksdagens arbete och möjlighet att testa vad de kan.

Fördjupning Vi erbjuder fyra studiehäften som fördjupar kunskaperna om riksdagen. Därför demokrati Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Världstatistik för situationen just nu. Multimediabyrån - Animerad grafik. Världskartan - Sakerhetspolitik.se. Världskartan visar ett urval av ett antal konflikter som är aktiva runt om i världen. Vid varje ingång finns en sammanfattning och en fördjupande del som beskriver bakgrunden till varje konflikt. Du finner även fakta om landet, information om svenska internationella insatser och länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta. Länderna under Världskartan är ett urval av olika väpnade konflikter i världen.

Urvalet av koflikterna på Världskartan utgår från Institutionen för freds- och konfliktforsknings definition av statsbaserade väpnade konflikter. Inom denna definition ryms såväl krig mellan stater som inbördeskrig, det vill säga mellan olika grupper inom ett land. Texterna består av en kortare introduktionsdel samt en mer fördjupande text. Är du lärare och vill få tips och idéer på hur du kan använda Världskartan i din undervisning kan du läsa vidare här. Vill du läsa mer om de bakomliggande orsakerna till konflikter så kan du läsa mer här . Konflikter i arkivet. Företagsamheten. Dela artikel: Den internationella handeln har betytt mycket för utvecklingen från fattigdom till välstånd. Handeln ökar välståndet på följande sätt: • Handeln gör det möjligt för konsumenter att köpa varor även där de inte kan framställas lokalt.

På motsvarande sätt blir det möjligt för företag att tillverka varor som bygger på råvaror eller insatsvaror som inte kan framställas lokalt. • Handeln gör det möjligt att utnyttja arbetsfördelning, specialisering och stordrift. Därigenom kan fler typer av varor och tjänster framställas och produktionskostnaderna blir lägre. • Handeln ökar konkurrensen. Genom handeln sprids kunskap och idéer snabbare, vilket stimulerar den ekonomiska utvecklingen.

Genom internationell handel kommer människor i kontakt med andra kulturer, vilket främjar öppenhet och nyfikenhet. Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart. Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den. Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och vad reklam fyller för funktion i samhället. I lektionen går vi igenom de olika budskapskategorierna; reklam, nyheter och information och deras olika syften. I lektionen tar vi även upp begreppen avsändare, målgrupp och syfte. I de tillhörande exemplen ges ni sedan möjlighet att öva på att identifiera målgrupp och diskutera syftet med reklamen. Lite längre ner på sidan hittar du hela lektionens upplägg med reklamexempel, frågeställningar till respektive exempel samt en övningsuppgift.

Det här behöver du Tillgång till dator och internet. Lektionslängd Beräkna 60 till 80 minuter för lektionen. Så här gör du! Gå igenom denna sida och förbered dig gärna genom att titta på klippen och frågeställningarna i förväg. Efteråt kan ni avsluta lektionen med att summera elevernas tankar och synpunkter. Lycka till! Organisation for Economic Co-operation and Development. The World Economic Forum. MIK-rummet. EUROPA – EU website | Choose your language | Choisir une langue | Wählen Sie eine Sprache. Startsida - Konsumentverket. Skolmaterial. Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet.

Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Har du lite tid över, eller vill ha ett roligt mellanspel under samhälls- eller ekonomilektionerna, rekommenderar vi Ekonomi-Jeopardy!

Ekonomiprojektet Ekonomiprojektet är ett fördjupningsmaterial som kan användas som ett komplement till lärar- undervisningen i samhällskunskap och samhälls- ekonomi. Syftet är att ge eleverna en övergripande förståelse för hur samhällsekonomin fungerar i Sverige genom både teoretisk och praktisk kunskap. Ekonomiprojektet Ekonomiprojektet - ladda hem Varför beter sig ekonomin som en berg- och dalbana?

Ekonomifaktas bildspel om konjunkturen (ppt) Manus till bildspelet Stolpar till bildspelet Ekonomi-Jeopardy. Bedömningsstöd i samhällskunskap för årskurs 7-9. Som stöd för bedömning i samhällskunskap finns dels ett kommenterande material till kunskapskraven, dels ett bedömningsstöd som utgår ifrån en konkret uppgift inom kunskapsområdet demokrati. Bedömningsstöd inom kunskapsområdet demokrati Det här bedömningsstödet består av fyra delar: prov, bedömda autentiska elevsvar med tillhörande kommentarer, bedömningsmatriser och bedömningsprotokoll.

Matriserna lyfter fram relevanta aspekter att ta hänsyn till i bedömningen och beskriver även progressionen i relation till de olika uppgifterna i provet. Bedömningsprotokollen är tänkta att användas som ett konkret verktyg i den egna bedömningen. Det här bedömningsstödet är en revidering (i enlighet med Lgr11) av ett tidigare material. Hämta materialet Lärarinformation (296 kB) Elevuppgift (271 kB) Bedömningsanvisningar (431 kB) Kommentarmaterial till kunskapskraven Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven i samhällskunskap är konstruerade. Ladda ner materialet.