background preloader

Marmullerat

Facebook Twitter

Mar Mullerat

Primary English teacher working at the Secondary school

Institut Joan Segura i Valls. WebBook Login. Macmillan Secondary Student's Website. Inicio. Encontrarás la lista completa de novedades en esta versión 4.2 aquí iDoceo es tu nuevo cuaderno de notas para iPad.

Inicio

Puedes insertar y editar cualquier información referente a clases, materias y alumnos, visualizándolo por periodos escolares (trimestres, cuatrimestres, semestres...). Learn Spanish, French and other languages for free. Aprender Idiomas Gratis con Música, Letras y Karaoke!

FILMON TV FREE LIVE TV MOVIES AND SOCIAL TELEVISION. Avaluar per aprendre. Les rúbriques d'avaluació són uns documents presentats en forma de taules que permeten objectivitzar el procés d'avaluació d'activitats concretes.

Avaluar per aprendre

Aquestes documents també permeten oferir a l'alumne informació detallada del què i de com s'avaluaran les seves activitats. A la secció de recursos hem recollit una sèrie de documents que creiem podem ser de gran ajuda per introduir-se en la metodologia d'avaluar per aprendre. Seguidament trobareu el model de rúbrica que ha elaborat el claustre de professors de l'institut de Gurb, i de sis punts que resumeixen bones pràctiques de la utilització i realització de rúbriques d'avaluació. RubiStar Home. Currículum. Banc de rúbriques. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

Video Testimonials. PDF Split and Merge-Split and merge PDF files, free and open source. SoundCloud – Hear the world’s sounds. Games to learn English - Learn English through games, On this site you can learn English grammar and vocabulary through games. Each grammar point is presented in a graphical way and then the grammar and vocabulary are practised in games. QR Code Generator - Create QR codes here. Animate Your Life. Free Online Poster and Flyer Maker. Animate Your Life. Voki - Create. PowToon : Online business presentation software to create free, cool, animated, powerpoint video alternatives.

Educreations. EDpuzzle. ABEL'S ENGLISH PAGE. Abel's Teacher Training Page.

Simple mind mapping online. Perspectives. Popplet. Mind Mapping Software - Brainstorm Online. Bubbl.us - Brainstorm and Mind Map Online. MAR'S ENGLISH BLOG. Spice up your lessons with EdTech. Kahoot! Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world.