background preloader

Markdegreeff

Facebook Twitter

Mark de Greeff

Marketing, Strategie, Rijnlands, Cultuur, Food, Husband, Dad

Strategy. Web Strategy. Simon Sinek. Simon Sinek: start met de waarom-vraag! In September 2009 sprak Simon Sinek op TEDxPugetSound en begin deze maand is de video van deze presentatie online gepubliceerd.

Simon Sinek: start met de waarom-vraag!

In deze presentatie legt Sinek uit waarom sommige leiders of organisaties wel succesvol zijn en anderen niet. Het model dat hij hanteert gaat uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Zijn stelling is dat meestal de derde vraag onderbelicht blijft en daarmee écht succes uitblijft.

Sinek legt ook de link naar hoe de menselijke hersenen werken waarbij de buitenste schil, de neocortex, betrokken is bij de hogere functies, zoals zintuigelijke waarneming, bewuste bewegingen, redeneren, abstract denken en taal. De kern van de hersenen, het limbisch systeem, is betrokken bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Tot slot koppelt Sinek zijn model aan de Innovatietheorie van Rogers. Innovators (2,5%) – Deze groep mensen zijn de eersten die het product willen hebben. Team. Een afgeleide term is teamwork, waarmee gedoeld wordt op de prestatie van het team, eerder dan de opgetelde individuele prestaties.

Team

Essentieel is, dat met een team gepoogd wordt synergie te bereiken, men probeert te bewerkstelligen dat het geheel meer is dan louter de som der delen. Samenwerking staat centraal bij het fungeren in een team. 'Twee weten meer dan één' en 'Samen staan we sterker' zijn gevleugelde uitspraken, welke van toepassing zijn op samenwerking en fungeren in een team. Heikel punt bij het fungeren in een team is dat het teambelang, het gemeenschappelijk doel, niet altijd parallel loopt met de verschillende individuele belangen. Dan wordt duidelijk dat het geheel in essentie toch een verzameling der delen is. Concrete voorbeelden van teams zijn sportteams (sportploegen) en managementteams. In militaire terminologie heeft team de specifieke betekenis van een eenheid op niveau 4+. Bruce Tuckman. Bruce Wayne Tuckman (born 1938) has carried out research into the theory of group dynamics.

Bruce Tuckman

In 1965, he published one of his theories called "Tuckman's Stages". In 1977, he added a fifth stage named Adjourning. He is currently Professor Emeritus of Educational Psychology at the Ohio State University, where he is also Founding Director of the Walter E. Dennis Learning Center. Teamwork Theory: Tuckman's Stages of Group Development. Teamwork Theory: Tuckman’s Stages of Group Development Probably the most famous teamwork theory is Bruce Tuckman’s “team stages model”.

Teamwork Theory: Tuckman's Stages of Group Development

First developed in 1965, Tuckman’s model is widely known as a basis for effective team building. Yet how many people really know how to use it? Below we explain Tuckman’s model and offer some fresh insights on how to take it further. But before reading on why not take the chance to “team-up” with our great range of e-guides . You’ll find advice, tips, tools and new models which you won’t find anywhere else. Tuckman’s model is significant because it recognizes the fact that groups do not start off fully-formed and functioning. Our e-guide: Build a Better Team, has been specifically designed to help you understand and use a team stages model. TEAMontwikkeling.net. Fase 1: Vormfase Het team is aanvankelijk bezig met oriëntatie.

TEAMontwikkeling.net

Deze oriëntatie is nodig om de grenzen te identificeren van zowel interpersoonlijke als taakgedragingen. Dit leidt tot een totstandbrenging van afhankelijkheidsrelaties met de leider en met de teamleden. Teamleden gedragen zich onafhankelijk. Zij kunnen gemotiveerd zijn, maar ze zijn ook tamelijk slecht geïnformeerd over de doelstellingen van het team. De projectmanager moet het team bijeenbrengen, zorgdragen voor het creëren van vertrouwen en psychologische veiligheid.

Fase 2: Stormfase Het team wint aan vertrouwen, men durft zich langzaam maar zeker meer uit te spreken naar elkaar en naar de teamleider. De teamleider dient het team te begeleiden in deze moeilijke overgangsfase. Fase 3: Normfase Als het team de stormfase door is kan er op een meer volwassen manier worden gepraat over de samenwerking.

De theorie van Tuckman over stadia van groepsontwikkeling. De ontwikkeling van een groep volgens de theorie van Tuckman Tuckman onderscheidt 5 fasen of stadia in de ontwikkeling van groepen en teams: 1.

De theorie van Tuckman over stadia van groepsontwikkeling

Forming ( het vormen/ ontstaan van de groep)Leden nemen een afwachtende houding aan. Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen”. 2. 3. 4. 5. Deze stadia worden niet altijd lineair doorlopen. Checklist analyse en bepaling ontwikkelingsstadium van een groep Zie ook- sociaal-emotionele rollen- taakrollen- kenmerken goede teams.

Mijn blog

Positive psychology. Neuroscience. Pearltrees videos. Help.