background preloader

Innovatie

Facebook Twitter

Terra Nova — Lisa Hu. Burgerschapsvorming wordt steeds belangrijker naarmate de samenleving individualiseert. Sinds 2006 is het zelfs een wettelijk verplichte taak voor alle scholen. In het basisonderwijs wordt hier nog weinig vorm aan gegeven, want hoe leer je jonge kinderen abstracte zaken als participatie en democratische houdingen? In dit coöperatieve spel geven kaartjes met morele dilemma’s aanleiding tot meningsverschillen. Elk groepje van 5 kinderen zoekt samen door middel van beargumentatie naar creatieve oplossingen.

Na de concrete ervaringen tijdens de spelfase wordt er uitgezoomd en klassikaal gereflecteerd. Zo brengt Terra Nova uitdagende vraagstukken dichter bij de belevingswereld van kinderen en biedt het een manier om een out-of-the-box kijk te nemen op bestaande systemen.

Wittering.nl

Www.wittering.nl. Wittering.nl. Dranghekspandoekschilderproject: lekker kliederen voor het koningspaar in Rosmalen. DOK(u)12. Op een gewone school leren kinderen het leven #NOT | Wijs Vooruit. Ik zag een artikel in de Trouw van mevrouw Geerdink, associate lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij betoogt dat de Democratische Scholen teveel aandacht besteden aan het gelu k van het kind, en te weinig zouden beseffen dat opgroeien ook betekent dat je onderdeel uitmaakt van een mini-samenleving. Ik vond dit een heel vreemde stellingname. Kinderen leren op een gewone school namelijk allesbehalve “het echte leven”. Geachte mevrouw Geerdink, Met verbazing lees ik uw opiniërend artikel in Trouw. Een school heeft een opvoedende taak Dat ben ik geheel met u eens, en ik zeg meteen: was het maar waar dat dat in de praktijk ook zo is!

Een school is een werkgemeenschap Ben ik ook weer helemaal met u eens. Helaas, scholen lijken meer op leerfabrieken: zitten, opdracht uit je boek doen, toets maken en dan… op naar de volgende toets. Ook hier weer: kijk eens naar hoe de ds dat doen. Kinderen mogen fouten maken Ook dit ben ik helemaal met u eens. Epiloog Ze zijn er nog. Khan Academy & Spotify voor onderwijs: de klas op z'n kop!? Gaat de school op zijn kop, of niet? Wel eens gehoord van “flipping the classroom”; een nieuwe vorm van 'blended learning' waarbij klassikale instructie verdwijnt?

Gaat dit model het onderwijs op zijn kop zetten? Wat is flipping the classroom? Flipping the Classroom, ook wel Flip-onderwijs genoemd, is een vorm van blended learning. De basis is dat de instructie niet meer klassikaal wordt aangeboden. Meer dan vervanging van klassikale instructie Flipping the classroom is inmiddels veel meer dan vervanging van klassikale instructie. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen welke informatiebronnen ze bekijken en op welke manier ze hun informatie verwerken en met welke tool ze dit presenteren.

Khan Academy Vaak wordt Salman Khan in een adem genoemd als men het heeft over ‘Flipping the Classroom’. De meeste mensen denken dat Khan alleen videoinstructie biedt, maar het is veel meer dan dat. “In een ideale Khan Academy-klas werken leerlingen níet in stilte op hun laptop. Meer weten? MI Bloom.pdf. Innovatie & onderwijs. Waarom mensen zich verzetten tegen veranderingen. Voorlopige-versie-van-het-Schoolmodel-Steve-JobsSchool. Het schoolmodel van de Steve JobsSchool #o4nt. Onderwijs voor een Nieuwe Tijd laat met het schoolmodel van de Steve JobsSchool zien duidelijke stappen vooruit gezet te hebben bij de concretisering van hun manifest. Het schoolmodel ademt idealen van onderwijsvernieuwing met ICT uit, maar ook een grote dosis realisme.

Via twitter kreeg ik de vraag of ik van plan was te schrijven over het recent verschenen schoolmodel van de Steve JobsSchool van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (o4nt). Dat wil ik inderdaad doen. Bij de presentatie van hun manifest heb ik me eind maart 2012 redelijk kritisch uitgelaten over dit initiatief, al gaf ik ook aan het initiatief het voordeel van de twijfel te willen geven. Dit schoolmodel is een concept dat na ruggenspraak met betrokkenen definitief zal worden gemaakt. “De Steve JobsSchool wil met een nadruk op de ontwikkeling van de talenten van elke leerling, kinderen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen door de –digitale‐ mogelijkheden van vandaag te benutten.”

Leiderschap

Een Crowd-event is anders………! | Wijs Vooruit. 30 Game Changing Innovations.