background preloader

För läraren

Facebook Twitter

Vi utvecklar språket genom att lyssna aktivt. Språket är vårt kulturella verktyg, det är det medel som gör att vi kan tänka och lära tillsammans. Det är sättet vi kommunicerar på och använder för att beskriva, uttrycka, förstå och lära. Men att lära sig ett språk tar tid, väldigt lång tid. Det tar lång tid för alla men i synnerhet för elever som möter ett helt nytt språk. Det ställer krav på särskilt god och genomtänkt undervisning. I mitt klassrum arbetar vi ämnesövergripande med språket. För att stärka elevernas läsförståelse har jag arbetat med studiematerialet En läsande klass. Beskriv och rita: En övning som tränar eleverna i att lyssna samt ge och följa instruktioner.

Rita en kvadrat mitt på pappret. Efteråt jämförs bilderna för att se om de blev lika. Intervjuer: Intervjuer går att använda i alla ämnen och har ett brett användningsområde. Pussellyssnande: Eleverna får höra på en text, exempelvis en faktatext om ett djur. En annan övning kan vara att en elev får höra första delen av en saga. Att diskutera: Litteratur: