background preloader

Uczę się

Facebook Twitter

Todo. Home. Moja przygoda z prawem autorskim. Nowości dla nauczyciela. Następny film przygotowany przez Centrum Cyfrowym Projekt Polska: Kolejny film przygotowany przez Centrum Cyfrowe Projekt Polska: Poniżej jeden z filmów stworzony w Centrum Cyfrowym Projekt Polska:

nowości dla nauczyciela

Fotoprawo.pl: Kiedy nie jest potrzebna zgoda na publikację wizerunku? - fotoprawo.pl. Fot.

fotoprawo.pl: Kiedy nie jest potrzebna zgoda na publikację wizerunku? - fotoprawo.pl

PAP/Jacek Turczyk Art. 81. Index. When to Use the Present Perfect Tense.

Gra

Reagowanie językowe. Grammar. Vocabulary. Vocabulary. Quiz XX. Past Simple Vs Present Perfect III. Present perfect or simple past (9) Test1. Cele.