background preloader

Nordiska språk - Minoritetsspråk - Språkhistoria - Dialekt

Facebook Twitter

Dialekt i P1. Programserien innehåller endast fyra halvtimmeslånga avsnitt (hittills) och som titeln Dialekt i P1 avslöjar så kretsar dessa kring variationer i svenskan, men inte bara regionala sådana, vilket en lätt kan ledas att tro. Även sociolekter, kronolekter och en ganska stor dos språkhistoria ryms i programserien. Innehållet är populärvetenskapligt och bitvis aningen spekulativt, men för de elever som redan arbetat med någon av aspekterna språkvariation, språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, språkhistoria eller språkförändring så erbjuder programserien ett återaktualiserande av de kunskaper de tidigare förvärvat, och detta på ett lättsamt och trevligt sätt.

De fyra avsnitt som finns att tillgå är: E vs Ä – den stora språkstriden! Finlandssvenskan – vår mest livfulla dialekt! Vad är pannkakor och vad är plättar?! Goa göteborgare och dryga stockholmare? De program jag hittills använt mig av är "E vs Ä - den stora språkstriden! " Jenny på Wendes: Spåkdetektiver i svenska 3. Just nu är mina elever mitt uppe i ett arbete med språkhistoria. Jag har introducerat arbetsområdet genom att bl a utgå från denna övergripande Prezi-presentation.

Du kommer åt presentationen via denna länk, Eleverna och jag har diskuterat hur språket har förändrats och hur språket kommer att se ut i framtiden. Vi har läst Babels torn och tittat på texter från olika tider. Imorgon ska eleverna få fördjupa sig i olika texter. De ska få undersöka dem noggrant. Then Swänska Argus Thet Nyia Testamentit på Swensko Äldre Västgötalagen Röda rummet Eleverna kommer att få ut utdrag ur de fyra texterna. Poster om Sveriges minoritetsspråk | IBBY Sverige.

Svensk språkhistoria – svenskamedlillamy. Samer - identitet, tolerans och förståelse. I det här blogginlägget har jag valt att lyfta fram samernas perspektiv kopplat till olika lagar, FN och Skolans läroplan. Jag använder mycket av det nya material som producerats om samerna idag för att konkretisera, kontextualisera och resonera kring identitet, tolerans och förståelse. För bara ett par år sedan fanns knappt något material och det är idag fortfarande ett högaktuellt ämne, inte bara för att samerna har en egen nationaldag som firas den 6 februari eller för att man kan se samband med förintelsen vars minnesdag uppmärksammas den 27 januari, utan för att diskrimineringen fortsätter trots att vi idag borde ha lärt oss av historien.

Dessutom betonar vår läroplan tydligt att eleverna ska ha kunskaper om det svenska kulturarvet och kan samspela och mötas i förståelse. I kapitel 2 i läroplanen står det att skolan ska se till att eleverna: kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, Samer. Undervisningsmaterial. Skam 2017/2018 – Google Drive. Jakten på språket: Svenska. Jills veranda - Maxida Märak. Nordiska språk med ny inspiration. Jag har arbetat många år på mellanstadiet och arbetat med arbetsområdet ”Nordiska språk” med alla mina klasser. Varje gång känner jag mig lika osäker. Nu har jag en årskurs 5 och skulle ge mig på detta område igen. Denna gång inställd på att ge eleverna bättre kunskap och att göra området lustfyllt att arbeta med.

Min kollega arbetade med Norden på So-lektionerna och jag ville att detta skulle hänga ihop. Jag läste kunskapskravet som lyder:Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Sedan påbörjade jag min planering och upptäckte att Skolverket har gett ut en skrift som heter ”Grannspråk”. Vi startade upp området med att göra en Kahoot för att se vad vi redan kan om de olika språken. Nu var det dags att prova språken i vardagliga situationer. I denna årskurs har jag en elev som pratar danska hemma. Nordeniskolen.