Pearltree kindermishandeling

Facebook Twitter

Stichting Samen Sterk Tegen Kindermishandeling - Hyves.nl. Meeste meldingen kindermishandeling in Dordrecht - Hyves. Wij zijn tegen Kindermishandeling - Hyves.nl. Volkskrant: De gemeente #dordrecht is... Jeugdgezondheid: Kinderen in Tel over kinde... Kinderen in Tel over kindermishandeling. Kindermishandeling staat de afgelopen jaren zeer in de belangstelling.

Kinderen in Tel over kindermishandeling

Dit rapport, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation en de Stichting Kinderpostzegels Nederland, gaat in op twee onderwerpen rondom dit thema. Als eerste biedt het een uitwerking van de eerder voor Kinderen in Tel verzamelde gegevens over kindermishandeling naar gemeente, provincie en wijk. Daarnaast bevat dit onderzoek een analyse van het aanbod van interventies bij kindermishandeling. De gegevens over de gemelde kinderen bij Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) beslaan de periode 2003 tot en met 2009. Het gaat om alle gemelde kinderen bij alle AMK's in Nederland. In het tweede deel zijn de hulpprogramma's waarin de term mishandeling een duidelijke plaats heeft in kaart gebracht.

Zie ook: kinderenintel.nl. Nationale ombudsman - Probleem met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Friesland. Protestvideo kindermishandeling. STICHTING TEGEN KINDERMISHANDELING. MarieJoseL: SP @NineKooiman wil landel... Thorax92: Grote verschillen in regis... Jeugdgezondheid: Steunpunten Huiselijk Gewe... NineKooiman: RT @SPnl Kooiman: 'Maak Je... Watchspamsite: Jaarlijks meer meldingen k... Dordrecht koploper meldingen kindermishandeling. Watch Spam - Melding Kindermishandeling stijgt jaarlijks.