background preloader

Skola arbetsliv

Facebook Twitter

Undervisningstekniker A-Ö inom skola-arbetsliv – NORDSTRÖM EDUCATION. Här finns 25 lärande exempel på hur man kan skapa lärprocesser och samverkansformer tillsammans med omvärlden och närsamhället i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper om olika utbildningsvägar, deras förståelse och erfarenheter från arbets- och samhällslivet. Eleverna ska enligt skollagen få tillgång till kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom hela sin skolgång. Genom att integrera arbetet kring samverkan med omvärlden i alla ämnen ges eleverna större möjligheter att göra väl underbyggda studie. och yrkesval.skolans Arbetsmarknadsdagar Att arrangera och anordna arbetsmarknadsdagar eller jobbmässor är ett enkelt sätt för representanter från olika yrkeskategorier och branscher från Högskolor och Universitet.

Bransch, yrkes- eller programråd Ett sätt att arbeta med samverkan på lokal-, regional- eller nationell nivå med skolan kan vara att arbeta med olika forum för samverkan tillsammans med arbetslivet. Diskussionskarusell om könsmönster Dröm- och framtidsyrken Nätverk. SYV+ samverkan skola-arbetsliv – NORDSTRÖM EDUCATION. Syfte Syftet är att ge eleverna tillgång till kontinuerlig studie- och yrkesvägledning genom att integrera arbetet kring samverkan med omvärlden i alla ämnen för att eleverna ska göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Mål Skapa lärprocesser och samverkansformer tillsammans med omvärlden och närsamhället i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper om olika utbildningsvägar, deras förståelse och erfarenheter från arbets- och samhällslivet 1. Introduktion (5 minuter) Gå igenom agendan för mötet och vilket lärområde som ska behandlas samt utse dokumentatör och observatör. 2.

Titta på filmen Världen förändras (6:31) från Svenskt Näringsliv. 3. Deltagarna redogör kortfattat av de viktigaste slutsatserna och lärdomarna från den egna undervisningspraktiken. Varje deltagare bidrar med sina reflektioner från undervisningen 5. 6. Samtliga deltagare gör en kort sammanfattning av de viktigaste lärdomarna och slutsatserna utifrån avsikten och målet med mötet. Fördjupningsmaterial Region Skåne. Samverkan skola-arbetsliv.