background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Stärkt digital kompetens – för alla. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker.

Stärkt digital kompetens – för alla

Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Oscillator. Här kan du hitta information om intressanta skolprojekt som jag medverkat i/till: Robotprogrammering Mål: Att bygga och programmera en motordriven robot som kan undvika hinder.

Oscillator

Här gör niorna smarta saker. Det är en kylig tisdag i slutet av februari.

Här gör niorna smarta saker

Men inne i niornas klassrum sjuder det av intensiv kreativitet. Det är slutspurt i det stora projektet där eleverna programmerat så kallade ”wearables”, bärbara accessoarer med smarta funktioner. Skapa QR-koder. Ett verktyg för språkutveckling… Har fått frågor om hur jag gör mina QR-koder så därav kommer här ett inlägg där jag förtydligar lite… Gjorde helt enkelt en liten film: Dels som en kompensatorisk väg för studiehandledning, då vi inte har tillräckligt många studiehandledare på skolan i likhet med många andra skolor tror jag.

Skapa QR-koder. Ett verktyg för språkutveckling…

Jag kan på det här sättet kan ha ord och begrepp översatta på mina elevers språk i klassrummet som stödplanscher även om mina elever inte läser på sitt modersmål. Ett sorts korsspråkande. Blogginlägg: Translanguaging med QR-kod. Etextiles box. Exempel – Slöjdkultur och LED-lampor. Exempel – Saker man kan göra i slöjden. Kunskapsbank. Slöjd. Händer och hjärna arbetar tillsammans. Lilypads - Makers - Wearables och Eva Söderberg! - Förstelärare i Hallsberg. Jag brinner för mitt ämne slöjd och jag brinner för att koppla undervisning och ämne med digitala verktyg av alla de slag.

Lilypads - Makers - Wearables och Eva Söderberg! - Förstelärare i Hallsberg

Det gäller allt ifrån min egen planering till elevernas egen dokumentation och allt som finns däremellan. Jag utforskar och följer det som finns kring ämnet slöjd och det gäller aktuell forskning och debatt samt vad andra slöjdlärare delar med sig av. Planering ”Miljökasse med traditionellt broderi och modern teknik – Lilypads” Miljökasse av ekologisk bomull med traditionellt broderi, applikation med inslag av modern teknik.

Planering ”Miljökasse med traditionellt broderi och modern teknik – Lilypads”

Eleverna startar upp projektet med att göra en arbetsskiss över sitt motiv. Arbetet ska innehålla minst en applikation och minst två olika broderistygn. Till kassen finns två olika tyger att välja mellan, båda är av ekologisk bomull, den ena slät och den andra är fiskbensmönstrad. Kassen sys efter mönstret i pärmen ”Maskinsömnad”. Lilypads – slöjd-ikt. Instruktioner för programmering. Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa.

Instruktioner för programmering

Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det. Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen.

Slöjd. Händer och hjärna arbetar tillsammans. Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan

Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Elektroslöjd. Fredagen den 21/10 ordnade HDK, Högskolan för design och konsthantverk, en fredagsföreläsning som handlade om sammansmältningen av ny teknik och traditionellt hantverk.

Elektroslöjd

I dagens samhälle lever dessa två världar ofta åtskilda och i korsbefruktningen mellan dessa föds en rad intressanta hybridfenomen. HDK vid Göteborgs universitet arrangerar ett antal fredagsföreläsningar varje år. En resurs i projektet Makerskola. Makerskola – Innovation, kreativitet och lärande. 002 Makerkultur och slöjd med Eva Söderberg by Makerskola. Bokserie – Elektroslöjd. 1. Bookmark book-light. En blogg om Vinnova-projektet "Digitalisering för framtidens skola" – Makerskola på Onsala Montessoriskola 2015-2018. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.

Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Läs mer på regeringens webbplats Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Digital slöjd. Elektronik byggsatser komponenter verktyg @ Electrokit. Hjärna med händer. Ja hur blev det nu med mitt första försök att programmera med mina elever i slöjden? Snopet är den första tanken, men det är väl också en känsla värd att notera? Allt kan ju inte bli lyckat varje gång? En resurs i projektet Makerskola. Makerskola – Innovation, kreativitet och lärande.