background preloader

Planering

Facebook Twitter

Superhjälte. Åk 3Superhjältar. Idébank för skolan — Slöjd Håller. Här ger vi förslag på lektioner som hjälper eleverna att tänka, handla och göra konsumentsmart.

Idébank för skolan — Slöjd Håller

Hållbart med slöjden som utgångspunkt och alltid i samarbete med andra ämnen i skolan. Lektionsidéerna aktiverar och stimulerar kunskapskravens förmågor - att prova, reflektera, förklara, analysera och omvärdera sina kunskaper. Svenskan involveras i alla lektionsförslag genom att eleverna söker information, läser, skriver eller berättar om sina arbeten. Elevens eget sökande efter kunskap stimuleras genom att vi hänvisar till länkar och webbsidor. Detta förutsätter att eleverna har tillgång till dator, smartphone eller läsplatta med internetuppkoppling.

Följ T-shirten. Följ T-shirten.

Följ T-shirten

Följ T-shirten. Digitprop - Paper design. A papercraft alphabet – 26 fine templates to print out, fold and glue into letters.

Digitprop - Paper design

Each one represents a thing (or animal, or people) starting with that letter. This alphabet can be a nice and playful learning resource for kids – the younger ones will need some help in assembling the models. In addition to being nice little toys (my son has instantly fallen in love with the letter A – or astronaut), you can write all kinds of nice messages with them, such as ‘I love you’ or ‘Please pay the rent ASAP’… Works in English as well as in German (and, at least to some extend, probably in some other languages as well). Here are the first three letters: A as in Astronaut, B as in Beaver, and C as in Chameleon: Here is a tutorial on how to make the letters. Here is a PDF file containing all letters. And here are the individual letters, complete with downloadable PDF template: A is for Astronaut So, here it is – the first letter of the papercraft alphabet.

AnPassBar. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad.

Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Ekedal Skapar. En värld i brand! Entreprenöriell slöjd. Slöjdämnet ger eleverna en otrolig möjlighet att utveckla de entreprenöriella kompetenserna, menar Peter Hasselskog, utbildad slöjdlärare och lektor i slöjd vid Göteborgs universitet.

Entreprenöriell slöjd

Ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad. FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012 och kommer att pågå till till 2016.

ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad

Skolutvecklingsarbete på de 25 medverkande grund- och gymnasieskolorna pågår parallellt och i nära samarbete med ett forskningsprojekt som leds av Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod. Det finns lite vetenskapligt baserad kunskap kring entreprenöriellt lärande i skolan, trots att detta ska genomsyra lärandet i skolan enligt den nya läroplanen (LGr11). Programmet syftar till att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning.

Free Crafts Ebooks. Grupp roller. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

I huvudet på en slöjdlärare. Förra veckan fick femmorna och sexorna på skolan var sin ipad som skall användas för att öka lärandet och också förnya det samma.

I huvudet på en slöjdlärare

Jag ser det som ett redskap att hitta nya vägar till lärandet. Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis. Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra.

Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis

Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett samarbetsorienterat lärande kan varje individ ges möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater. I SPSM:s skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet lyfts lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande fram. Läroplanen som ordmoln. Hela läroplanen för grundskolan i en enda bild: När LGR-11 var ny gjorde jag ordmoln av olika skolämnen för att visualisera vad som faktiskt står i läroplanen.

Läroplanen som ordmoln

De är ett bra diskussionsunderlag i kollegiet. Vad står det egentligen i läroplanen om de ämnen som du undervisar i? Nedan hittar du de olika ordmolnen i alfabetisk ordning. De är skapade m h a Wordle. Bild: Biologi: Engelska: Fysik: Geografi: Historia: Mallar. Memory. Memoryspel textil. Mentorsskap och entreprenöriell slöjd på Hermodsdalsskolan. Bildlärarbloggen. Jag undervisar i mer än bild. Tro det eller ej… En nymodig slöjdutställning! Pedagogiska planeringar. Uppgiftsbeskrivning: Er uppgift blir att formge och framställa ett fullmonster i trikå tyg. Ni skall redogöra för vilka egenskaper ert monster ha och ge han/hon ett namn. Ni skall skissa upp ert monster och välja material och tekniker ni vill jobba med. Ni skall vara noggranna i ert arbete och hela tiden fråga er själva, är detta det bästa jag kan eller skall jag göra om.

Planering pågår! Under senaste veckan har jag arbetat med att skapa planeringar för åk 8 och 9. Mina åttor ska läsa om revolutioner (franska, industriella, agrara) samt om nationalism, kolonialism och första världskriget (phu, ja ni hör ju själva – centrala innehållet i historia är verkligen inte att leka med)…Mina nior ska läsa om mellankrigstiden och andra världskriget, men starta upp med en tillbakablick över första världskriget och framförallt hur följderna sedan ledde fram till nästa världskrig.

Hur tänker jag då när jag skapar planeringar? Jo för det första så tänker jag givetvis att mina planeringar ska vara förankrade i läroplanen. Delar av det centrala innehållet ska finnas i respektive kurs, och detta ska givetvis kopplas till kunskapskraven i respektive ämne. Jag tänker mig att det viktigaste i min planering är att skapa en röd tråd. Pressrum. Sl%C3%B6jd %C3%A5k 1 3. Slo jdrapport a k 9 pdf (Unicode Encoding Conflict) Slöjd och datorer - farhågor eller möjligheter. Slöjd åk 4 6. Slöjdbiennalen 2014 by Lärorik Linköping on Prezi. Slöjdplaneringar.

Vi klurar, upptäcker och lär på slöjden. Steampunk - S k p Google. Stilmedveten - Stilmedveten. Studenter snickrade app som förenklar slöjdlektion - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Umeå universitet. The art of craft and activism - craftivism. Craftivism is a worldwide movement that operates at the intersection of craft and activism; Craftivism the book is full of inspiration for crafters who want to create works that add to the greater good.

In these essays, interviews, and images, craftivists from four continents reveal how they are changing the world with their art. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. UTVÄRDERING - "Hållbart mode" ett utbildningsmaterial från Sveriges Konsumenter. Vad kan lärare som ingen annan kan? Slöjdbiennalen 2014. Äldre lär yngre med inspelning.