background preloader

Examensarbeten

Facebook Twitter

Download 1411535352572. FULLTEXT01. FULLTEXT01. FULLTEXT01. FULLTEXT01. FULLTEXT01. FULLTEXT01. FULLTEXT01 13. FULLTEXT01 19. Kreativitet i klassrummet en studie om hur lararstil och motivation paverkar elevers kreativitet. Kreativitet i slöjden - ett didaktiskt utvecklingsarbete. Microsoft Word Kreativ Process Malin Nirbheeti 05 1. Rebecca Bejbom2. Urn:nbn:se:umu:diva-1696 : Kreativitetens premisser : en studie om hur olika undervisningsformer kan påverka elevers kreativitet. ReferencesLink to record Permanent link Direct link Kreativitetens premisser: en studie om hur olika undervisningsformer kan påverka elevers kreativitet.

urn:nbn:se:umu:diva-1696 : Kreativitetens premisser : en studie om hur olika undervisningsformer kan påverka elevers kreativitet