background preloader

Bakgrund och begrepp

Facebook Twitter

Aktivt lärande ger mer värde och nytta för studenter. Allt inte bara är – utan kan också bli. På upptäcktsfärd genom skolvärldar och människomöten antar jag nya utmaningar och får nya erfarenheter.

Allt inte bara är – utan kan också bli.

På lördag ska jag delta i en visionerande workshop om framtidens skola. Konferensen genomförs inom ramen för ett EU-projekt om livslångt lärande. Entredu manual fv en. Entreprenöriell slöjd. Slöjdämnet ger eleverna en otrolig möjlighet att utveckla de entreprenöriella kompetenserna, menar Peter Hasselskog, utbildad slöjdlärare och lektor i slöjd vid Göteborgs universitet.

Entreprenöriell slöjd

Slöjd är ett entreprenöriellt ämne som bland annat tränar kreativitet, förmågan att lösa problem och ta ansvar, menar Peter Hasselskog. Skolporten ger nu i april för första gången en konferens för slöjdlärare. Peter Hasselskog ska föreläsa om kursplanen samt om bedömning och betygssättning i slöjdämnet. – Det är lite speciella förutsättningar eftersom slöjdundervisningen fortfarande oftast är uppdelad i trä- och metall respektive textil, men där kursplanen och betyget gäller slöjd, säger Peter Hasselskog, som har varit med och tagit fram slöjdämnets kursplan i Lgr11 för Skolverkets räkning. Något som ligger Peter Hasselskog varmt om hjärtat när det gäller slöjdämnet är de entreprenöriella förmågorna, som kreativitet, att se möjligheter, lösa problem, ta ansvar och initiativ. Entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande i förskolan. Mats Larsnäs, it-pedagog i Kungsbacka Kungsbacka har hittills genomfört två omgångar av utbildningar för förskollärare kring entreprenöriellt lärande och digitala verktyg.

Entreprenöriellt lärande i förskolan

En stor del av kommunens 75 förskolor är engagerade i projektet som leds av Mats Larsnäs tillsammans med Ingela Lundh från Pedagogisk centrum på GR Utbildning. – En del av det entreprenöriella lärandet handlar om samverkan med samhället utanför förskolan. Entreprenöriellt lärande – ett förhållningssätt. ”Det blir viktigt när det är på riktigt”.

Entreprenöriellt lärande – ett förhållningssätt

Dessa ord från Ragnar Åsbrink, Skolverket, inledde SKL:s seminarium om entreprenöriellt lärande igår. Orden tillhör från början en 12-årig pojke som beskrev arbetet när kommunen bad en skolklass om hjälp för att planera ett nytt resecentrum. Entreprenöriellt lärande – vad är det? Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande.

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. (14) kursplanekonferens våren 2011. Föreläsning Entreprenöriellt lärande som röd tråd genom skolsystemet. Gårdagens skola för framtidens barn? 2 miljoner minuter det är den tid vi ungefär vistas i vad vi idag kallar skola.

Gårdagens skola för framtidens barn?

Från att du som litet barn säger hej till förskolan tills den dag du sjunger ”Vi har tagit studenten!” Till detta kommer en hel del läxläsning ovanpå det. 2 miljoner minuter. Det är mycket tid. Skolan skapades i mångt och mycket för att fostra och lära barn att passa in i ett industrisamhälle. Lärarkanalen. Lärarnas engagemang krävs för entreprenörskap i skolan. Hon var en av deltagarna när Entreprenörskapsforum och Ung företagsamhet arrangerade ett lunchseminarium kring Entreprenörskap i skolan i ett nordiskt perspektiv.

Lärarnas engagemang krävs för entreprenörskap i skolan

I inbjudan beskrivs det som ”ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.” Projektledare Elena Ruskovaara berättade att Finland var först i EU med att införa entreprenörskapsutbildning från årskurs ett. Vidare menade hon att finska lärare är duktiga pedagoger inte minst på att införa entreprenörskapsutbildning i teorin. Läroplanen som ordmoln.

Hela läroplanen för grundskolan i en enda bild: När LGR-11 var ny gjorde jag ordmoln av olika skolämnen för att visualisera vad som faktiskt står i läroplanen.

Läroplanen som ordmoln

De är ett bra diskussionsunderlag i kollegiet. Vad står det egentligen i läroplanen om de ämnen som du undervisar i? Min pedagogiska grundsyn @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Med en bakgrund som elitidrottare, tränare och sex års yrkeserfarenhet som lärare och skolutvecklare så vill jag förmedla min pedagogiska grundsyn.

Min pedagogiska grundsyn @ Nordström Education

Den är utgångspunkten för mitt arbete i NORDSTRÖM EDUCATION. Modell för entreprenöriellt lärande. Svensk utbildning kan främjas av entreprenöriell pedagogik! « Entreprenörskapsforum. Det var ett fullsatt seminarium när Entreprenörskapsforum lanserade policysammanfattningen Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD.

Svensk utbildning kan främjas av entreprenöriell pedagogik! « Entreprenörskapsforum

Seminariets moderator Pernilla Norlin, kommunikationschef Entreprenörskapsforum, hälsade välkomna och berättade att Entreprenörskapsforum inte är helt historielöst vad gäller ämnet entreprenörskapsutbildning. Carina Holmberg har tidigare gett ut ett antal skrifter på temat. Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Venture Creation Programs List.