background preloader

Informatie

Facebook Twitter

Nederlands Woordenschat en Grammatica - E-Zine. Implementatiekoffer. Schakelklassen.nl. Stichting taalvorming. Jos Cop. Josée NT 2. Taalunieversum - Alles over het Nederlands. Kwaliteit van woordenschatonderwijs: pratend en lezend woorden leren. Woordenschatonderwijs staat volop in de belangstelling. Dat is terecht, want het verband tussen een grote woordenschat, geleerde intelligentie en schoolsucces is, volgens verzameld onderzoek van Robert Marzano, hoog.

Het paradoxale bij woordenschatonderwijs is dat het bij wijze van spreken niet gaat om het uit het hoofd leren van losse woorden of het plaatsen van woorden in woordnetwerken. Maar om het goed gebruik van woorden in zinnen en teksten voor eigen doelen, zoals bij luisteren, lezen, praten en schrijven. We bespreken in dit licht een betekenisvolle en functionele woordkeuze en daarna het sociaal en strategisch leren van woorden. {*style:<b>1 Betekenisvolle en functionele woordkeuze.