background preloader

Psykisk ohälsa

Facebook Twitter

Lobotomins blodiga historia. Tord Ajankis artikel publicerades först i Modern Psykologi 3/2017.

Lobotomins blodiga historia

Foto: Lennart Nilsson/TT. Vid 1900-talets mitt stympades tiotusentals hjärnor i psykiatrins namn. The Sketch Show UK - Phobias Workshop. Varför sveper japaner in sig själva i tyg? Elchocker - fel väg för unga som mår dåligt. Debattörerna: Låt ungdomar med psykiska problem få gå i terapi istället Debattörerna kritiserar Socialstyrelsens förslag att prioritera psykofarmaka och ECT som behandlingsformer för unga med ångest och depression.Foto: TT/Justem Johnsson Detta är en debattartikel.

Elchocker - fel väg för unga som mår dåligt

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Sluten avdelning Del 1 av 2 Svt Dokumentär 2010. Depression. Niklas Ekdal berättar om dagen då han bestämde sig för att dö. Vad var det som hände den där försommarkvällen på en fotbollsplan 2011?

Niklas Ekdal berättar om dagen då han bestämde sig för att dö

– Jag hade haft en omtumlande tid, begravt min gamla mamma, firat min femtioårsdag, skrivit klart en bok, spelat in en massa teveprogram och förberett Almedalsveckan som just skulle börja. I detta något speedade tillstånd krockade jag med en motspelare och fick en saftig hjärnskakning. Allting tog tvärstopp. När jag vaknade dagen efter kunde jag inte läsa. Hur såg din vardag ut månaderna efteråt? Granberg Westin Psykologexamensuppsats 2012 1. Många effektiva behandlingsmetoder mot depression och ångest. Förutom behandling med KBT och antidepressiva läkemedel lyfts magnetstimulering av hjärnan vid behandling av medelsvår till svår depression i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer.

Många effektiva behandlingsmetoder mot depression och ångest

Behandling med ljusterapi och läkemedel som benzodiazepiner rekommenderas däremot inte. Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer om vilka insatser som bör användas vid olika sjukdomstillstånd, och grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. När remissversionen till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i dag publiceras ersätter de den tidigare versionen från 2010. Då fanns rekommendationer för åtgärder vid 265 olika sjukdomstillstånd, i den nya versionen har man bantat ned antalet till 104. Väsentliga delar av rekommendationerna avser vård av barn och ungdomar. 38 Myt Foraldrarnas fel.

Kortfilmer om ungas psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa. Fram till tonåren tycker svenska barn att de har en god – både fysisk och psykisk – hälsa.

Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa

Men därefter uppger allt fler barn och unga att de har ett eller flera symtom på psykisk ohälsa. I en undersökning från Stockholms läns landsting från 2014 var ångestdiagnoser vanligast i åldersgruppen 18 till 24 år, åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen. 18–24-åringarna har också den högsta andelen sluten psykiatrisk vård i Stockholms län. Varför har ni tagit fram en rapport om psykisk ohälsa? – Vi möter många barn och unga i våra verksamheter som mår riktigt dåligt, vi försöker uppmärksamma behovet av ett bättre samarbete mellan skolan, socialtjänsten och landstinget, säger Stadsmissionens direktor Marika Markovits. Skolelevers psykiska hälsa final. Psykopatens kännetecken – forskaren tipsar om hur du upptäcker dem - DN.SE. Psykopater har länge både fascinerat och skrämt oss.

Psykopatens kännetecken – forskaren tipsar om hur du upptäcker dem - DN.SE

Bilden av den extremt charmerande, men kalla och våldsamma psykopaten som vi läser om i böcker och ser i filmer stämmer troligtvis inte. Många av de personer som i dagligt tal kallas psykopater är kanske inte heller det. Det är relativt svårt att definiera psykopati, men de flesta forskare brukar beskriva det som en kombination av paradoxala karaktärsdrag. – Psykopater kan å ena sidan vara oerhört charmerande, göra ett gott första intryck och vara självsäkra på gränsen till narcissistiska. Svt. När tonåringar går igenom puberteten gör de det stegvis och utvecklar olika delar av kroppen och hjärnan i olika stadier.

svt

Under slutet av puberteten, till exempel när mycket av ens intelligens och motorik har utvecklats, kvarstår utvecklingen för att bli känslomässigt mogen. Vid 16 års ålder är de delar av hjärnan som hanterar känslor välutvecklade. Det som då återstår är att lära sig att kontrollera känslorna. Tillitsfulla relationer stärker pojkars hälsa. Psykisk ohälsa på jobbet allt vanligare bland män. Women and people under the age of 35 at greatest risk of anxiety. Min första tanke när jag insåg att jag överlevt självmordsförsöket. Nej, jag lever.

Min första tanke när jag insåg att jag överlevt självmordsförsöket.

Sara Nyd, 25, småbarnsmamma: Välmående Sverige långt ifrån bäst i Norden. Livskompass.se. Materialet på den här sidan är främst för gruppledare som har gått utbildningen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” men även om du inte har gått kursen kan det finnas material här som är intressant att använda.

Livskompass.se

Träff 1 13 faktorer som återkom, som verkar vara indikatorer för en frisk arbetsplats. Det talas sällan om vad som kännetecknar en frisk arbetsplats, det vanliga är att man forskat på vad som ställer till problem. Självmordsskogen i Japan visar på ett sorgligt problem. Något mystiskt vilar över Aokigahara-skogen vid det mäktiga berget Fujis fot.

Självmordsskogen i Japan visar på ett sorgligt problem.

Skogen är tät, mörk, 34 kvadratkilometer stor och mycket vacker. Här försöker uppskattningsvis ett par hundra personer ta livet av sig varje år. 2010 lyckades 54 av dem. En skylt med en uppmaning om att tänka om visar vägen in. How should we talk about mental health? Mental health suffers from a major image problem. One in every four people experiences mental health issues — yet more than 40 percent of countries worldwide have no mental health policy. Across the board it seems like we have no idea how to talk about it respectfully and responsibly. Stigma and discrimination are the two biggest obstacles to a productive public dialogue about mental health; indeed, the problem seems to be largely one of communication. So we asked seven mental health experts: How should we talk about mental health? How can informed and sensitive people do it right – and how can the media do it responsibly? End the stigma Easier said than done, of course.

Avoid correlations between criminality and mental illness People are too quick to dole out judgments on people who experience mental health problems, grouping them together when isolated incidents of violence or crime occur. But do correlate more between mental illness and suicide Avoid words like “crazy” or “psycho” Tvång - den hemliga tvivelsjukan. "Jag kunde inte sluta spela" – Jag mådde fruktansvärt dåligt. Det var mycket ångest. Det blir en ond cirkel. Skolelevers psykiska hälsa - NVC. Bättre hälsa men ökade klyftor. Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen.

Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. Ny internationell jämförelse av tonåringars hälsovanor — Folkhälsomyndigheten. I dag publiceras rapporten "Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being", där resultaten från den internationella studien Skolbarns hälsovanor för 2013/14 presenteras. Rapporten visar bland annat att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Europa. Andelen 15-åriga pojkar i Sverige som uppger att de dricker alkohol minst en gång i veckan sjönk från 9 till 5 procent mellan 2009/10 och 2013/14.

Starkt missnöje med utseendet kan botas med internet-KBT. Hjärnan omformas av KBT: Nyheter: Forskning: Linköpings universitet. Why you should never use the term ‘the mentally ill’ How stress affects your brain - Madhumita Murgia. Livsvillkoren för barn och unga - hur påverkas psykiska hälsan? Avsnitt 42: Myter om psykisk ohälsa. Sinnessjukt av Acast på iTunes. Jag är sjuk i huvudet. Kevin Breel: Confessions of a depressed comic. Fik-sjalvmord.pdf. What is depression? - Helen M. Farrell. Skolelevers psykiska hälsa - NVC.