background preloader

Psykisk ohälsa

Facebook Twitter

Med rätt behandling kan man leva som andra - Kvinnors Hälsa - Kvinnligt välmående i fokus. Åsa Höij fick sjukdomen för 16 år sedan och var sjuk under 12 år.

Med rätt behandling kan man leva som andra - Kvinnors Hälsa - Kvinnligt välmående i fokus

Kraftig ökning av depressioner i Sverige. Signalmolekylen serotonin signalerar mättnad och nöjdhet till hjärnan, vilket påverkar vårt beteende och hur vi mår.

Kraftig ökning av depressioner i Sverige

Deprimerade personer har ofta låga nivåer av serotonin och många vanliga antidepressiva läkemedel gör så att kroppen kan skicka nöjdhetssignaler till hjärnan. – På 1990-talet kom läkemedel med ganska få biverkningar som gjorde att man kunde hjälpa människor ur sina depressioner, säger Per Hamid Ghatan, sektionschef för rehabmedicin på Akademiska sjukhuset. Kraftig ökning av depressioner Antalet diagnostiserade patienter med ett första insjuknande i depression har ökat med 20 procent de senaste tio åren, det visar nya siffror från Socialstyrelsen som SVT tagit del av.

15 saker du aldrig får glömma om du älskar någon som är deprimerad. 1.

15 saker du aldrig får glömma om du älskar någon som är deprimerad

De är ofta mycket begåvade och bra på att uttrycka sig Det är inte speciellt ovanligt med psykiska problem hos kändisar, deras eget lidande kan på något sätt ge dem fler sätt att uttrycka sig. Även om vi inte alltid ser det reflekteras ofta måendet i deras arbete. Sluta älta - så får du stopp på tvångstankar som maler - DN.SE. – Att tänka på det där viset leder ingen vart.

Sluta älta - så får du stopp på tvångstankar som maler - DN.SE

I stället för att kämpa emot och hitta ursäkter som inte finns är det bättre att försöka stå ut och gilla läget, säger Olle Wadström, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. I boken ”Sluta älta och grubbla” (Psykologinsats) beskriver han varför vi ältar och hur man kan göra för att förändra tvångsbeteendet. De flesta människor ältar ibland; som att man är orättvist behandlad av chefen eller tror att man glömde spisen på när man gick hemifrån. Men en del fastnar i ett mönster som kan påverka livet negativt. När egot tar examen - DN.SE. Narcissister lyckas bättre på jobbintervjuer - DN.SE. Tio tecken på narcissism - Så känner du igen en narcissistisk personlighetsstörning - DN.SE. Lobotomins blodiga historia. Tord Ajankis artikel publicerades först i Modern Psykologi 3/2017.

Lobotomins blodiga historia

Foto: Lennart Nilsson/TT. The Sketch Show UK - Phobias Workshop. Varför sveper japaner in sig själva i tyg? Elchocker - fel väg för unga som mår dåligt. Debattörerna: Låt ungdomar med psykiska problem få gå i terapi istället Debattörerna kritiserar Socialstyrelsens förslag att prioritera psykofarmaka och ECT som behandlingsformer för unga med ångest och depression.Foto: TT/Justem Johnsson.

Elchocker - fel väg för unga som mår dåligt

Sluten avdelning Del 1 av 2 Svt Dokumentär 2010. Depression. Niklas Ekdal berättar om dagen då han bestämde sig för att dö. Vad var det som hände den där försommarkvällen på en fotbollsplan 2011?

Niklas Ekdal berättar om dagen då han bestämde sig för att dö

– Jag hade haft en omtumlande tid, begravt min gamla mamma, firat min femtioårsdag, skrivit klart en bok, spelat in en massa teveprogram och förberett Almedalsveckan som just skulle börja. I detta något speedade tillstånd krockade jag med en motspelare och fick en saftig hjärnskakning. Allting tog tvärstopp. När jag vaknade dagen efter kunde jag inte läsa. Hur såg din vardag ut månaderna efteråt? – Det gick från dåligt till värre, kan man säga. Granberg Westin Psykologexamensuppsats 2012 1. Många effektiva behandlingsmetoder mot depression och ångest. Förutom behandling med KBT och antidepressiva läkemedel lyfts magnetstimulering av hjärnan vid behandling av medelsvår till svår depression i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer.

Många effektiva behandlingsmetoder mot depression och ångest

Behandling med ljusterapi och läkemedel som benzodiazepiner rekommenderas däremot inte. Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer om vilka insatser som bör användas vid olika sjukdomstillstånd, och grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. När remissversionen till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i dag publiceras ersätter de den tidigare versionen från 2010. Då fanns rekommendationer för åtgärder vid 265 olika sjukdomstillstånd, i den nya versionen har man bantat ned antalet till 104. Väsentliga delar av rekommendationerna avser vård av barn och ungdomar. Liksom tidigare rekommenderas i många fall behandling med antidepressiva läkemedel, men framförallt är det olika former av KBT-behandlingar som lyfts fram.

. – Budskapet är tydligt. 38 Myt Foraldrarnas fel. Kortfilmer om ungas psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa. Fram till tonåren tycker svenska barn att de har en god – både fysisk och psykisk – hälsa.

Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa

Men därefter uppger allt fler barn och unga att de har ett eller flera symtom på psykisk ohälsa. I en undersökning från Stockholms läns landsting från 2014 var ångestdiagnoser vanligast i åldersgruppen 18 till 24 år, åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen. 18–24-åringarna har också den högsta andelen sluten psykiatrisk vård i Stockholms län. Varför har ni tagit fram en rapport om psykisk ohälsa? Skolelevers psykiska hälsa final. Psykopatens kännetecken – forskaren tipsar om hur du upptäcker dem - DN.SE. Psykopater har länge både fascinerat och skrämt oss.

Psykopatens kännetecken – forskaren tipsar om hur du upptäcker dem - DN.SE

Bilden av den extremt charmerande, men kalla och våldsamma psykopaten som vi läser om i böcker och ser i filmer stämmer troligtvis inte. Många av de personer som i dagligt tal kallas psykopater är kanske inte heller det. Det är relativt svårt att definiera psykopati, men de flesta forskare brukar beskriva det som en kombination av paradoxala karaktärsdrag. Svt. När tonåringar går igenom puberteten gör de det stegvis och utvecklar olika delar av kroppen och hjärnan i olika stadier.

Under slutet av puberteten, till exempel när mycket av ens intelligens och motorik har utvecklats, kvarstår utvecklingen för att bli känslomässigt mogen. Vid 16 års ålder är de delar av hjärnan som hanterar känslor välutvecklade. Det som då återstår är att lära sig att kontrollera känslorna. Tillitsfulla relationer stärker pojkars hälsa. – För tonårspojkar är den upplevda hälsan överraskande relationell och emotionell, medan den fysiska hälsan visar sig vara av mer underordnad betydelse, säger Eva Randell, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och författare av avhandlingen. – Eftersom hälsa upplevs genom känslor och relationer mellan individer och deras sammanhang handlar hälsa för tonårspojkar till stor del om att ha tillgång till tillitsfulla relationer.

De som arbetar med pojkar måste beakta komplexiteten i unga pojkars hälsa, där normer, värderingar, relationer och genus utgör dess sociala bestämningsfaktorer. Hälsa bör vara en helhetsupplevelse Eva Randells doktorsavhandling är baserad på både intervjuer och enkätdata. I intervjuer med 33 tonårspojkar framkom att det finns en komplexitet i hur unga pojkar uppfattar, upplever, hanterar och värderar hälsa. Psykisk ohälsa på jobbet allt vanligare bland män.

Gillar du det vi gör? Swisha en peng till: 123 148 087 0 Drygt var femte svensk som arbetar har någon form av psykiska eller fysiska besvär av jobbet, enligt rapporten. Psykiska ohälsa är fortfarande vanligast bland kvinnor men ett trendbrott är att män numera drabbas av psykiska besvär i lika hög utsträckning som fysiska. Women and people under the age of 35 at greatest risk of anxiety. The review, published today in the journal Brain and Behavior, also highlighted how anxiety disorders often provide a double burden on people experiencing other health-related problems, such as heart disease, cancer and even pregnancy. Anxiety disorders, which often manifest as excessive worry, fear and a tendency to avoid potentially stressful situations including social gatherings, are some of the most common mental health problems in the Western world. Min första tanke när jag insåg att jag överlevt självmordsförsöket. Välmående Sverige långt ifrån bäst i Norden.

Livskompass.se. Materialet på den här sidan är främst för gruppledare som har gått utbildningen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” men även om du inte har gått kursen kan det finnas material här som är intressant att använda. Självmordsskogen i Japan visar på ett sorgligt problem. How should we talk about mental health? Mental health suffers from a major image problem. One in every four people experiences mental health issues — yet more than 40 percent of countries worldwide have no mental health policy. Across the board it seems like we have no idea how to talk about it respectfully and responsibly. Stigma and discrimination are the two biggest obstacles to a productive public dialogue about mental health; indeed, the problem seems to be largely one of communication.

So we asked seven mental health experts: How should we talk about mental health? How can informed and sensitive people do it right – and how can the media do it responsibly? Tvång - den hemliga tvivelsjukan. "Jag kunde inte sluta spela" – Jag mådde fruktansvärt dåligt. Det var mycket ångest. Det blir en ond cirkel. Man får ingenting i livet att fungera, delvis beroende på att man inte har pengar, delvis på grund av ett utanförskap. Skolelevers psykiska hälsa - NVC. Bättre hälsa men ökade klyftor. Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Ny internationell jämförelse av tonåringars hälsovanor — Folkhälsomyndigheten. Starkt missnöje med utseendet kan botas med internet-KBT.

Uppdaterad 2016-02-03. Hjärnan omformas av KBT: Nyheter: Forskning: Linköpings universitet. Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Why you should never use the term ‘the mentally ill’ How stress affects your brain - Madhumita Murgia.

Livsvillkoren för barn och unga - hur påverkas psykiska hälsan? Avsnitt 42: Myter om psykisk ohälsa. Sinnessjukt av Acast på iTunes. Jag är sjuk i huvudet. Kevin Breel: Confessions of a depressed comic. Fik-sjalvmord.pdf. What is depression? - Helen M. Farrell. Skolelevers psykiska hälsa - NVC.