background preloader

Allt och inget

Facebook Twitter

Bilder som förändrar världen by Gävle kommun. 8 digital skills we must teach our children. The social and economic impact of technology is widespread and accelerating. The speed and volume of information have increased exponentially. Experts are predicting that 90% of the entire population will be connected to the internet within 10 years.

With the internet of things, the digital and physical worlds will soon be merged. These changes herald exciting possibilities. But they also create uncertainty. And our kids are at the centre of this dynamic change. Children are using digital technologies and media at increasingly younger ages and for longer periods of time. The digital world is a vast expanse of learning and entertainment.

Moreover, there is the digital age gap. So how can we, as parents, educators and leaders, prepare our children for the digital age? Digital intelligence or “DQ” is the set of social, emotional and cognitive abilities that enable individuals to face the challenges and adapt to the demands of digital life. Share Written by. Utsatta ungdomar. Publikation unga med attityd2013.

Gratis grundkurs lär dig att fotografera | Moderskeppet Guld. David Brohede Lär dig ta bättre bilder Att fotografera och fånga alla ögonblick på bild är fantastiskt. Den här kursen tar dig med från början och hjälper dig ta bättre bilder. Tillsammans med fotografen David Brohede lär du dig allt det där du aldrig får lära dig i en kameramanual – hur du får bra ljus, var du ska placera motivet i bilden och hur du får till den där härligt suddiga bakgrunden som ger ett proffsigt intryck. Oavsett om du fotograferar med din mobiltelefon eller har en systemkamera bjuder David på konkreta tips som förbättrar dina bilder. Om läraren David Brohede lär ut med entusiasm, ett brinnande fotointresse och en gnutta finurlighet. Läs mer om David. Textad av: Camilla Grönbladh. FULLTEXT02. Kom igång med WordPress! Karlöf Consulting Jordgubbsprincipen leder vägen till framtidens organisation - Karlöf Consulting. Det går att översätta jordgubbsprincipen till organisationer. Det finns chefer som beklagar sig över att de medarbetare de har är för oambitiösa eller har fel kompetens.

Den inställningen leder till att chefen förlitar sig på ett fåtal medarbetare – de finaste bären – som får förtroende och lönelyft med förhoppningen om att de ska få saker gjorda. De övriga medarbetarna – de fulare bären – får inte samma förtroende eller löneutveckling. De får hänga på så gott de kan med förhoppningen om att de i alla fall ska bidra med någonting nyttigt till verksamheten. En sådan uppdelning i finare och fulare bär leder ofta till att verksamheten inte presterar särskilt bra. Om man istället för att dela in medarbetarna i finare och fulare bär tillämpar Stordalens jordgubbsprincip och utgår från att de bär man har är de enda man kan sälja, inträffar ofta märkliga saker. Allt fler företag har kommit till insikten om att ökat självledarskap leder till bättre resultat. #Digitaliseringsstrategi: USA-Sverige 1-0. I mars besökte Anders Enström den stora utbildningsmässan SXSWedu i Austin, Texas.

Idag läser du Enströms reflektioner kring USAs och Sveriges strategier för att möta framtiden och vad konsekvenserna av de olika förhållningssätten möjligen blir. I USA pågår det en diskussion om skolornas IT-satsning. Barack Obama har, minst sagt, gjort avtryck i den diskussionen. Skolsverige skriker efter en IT-strategi. I slutet av mars kom den första delen av Skolverkets remissutlåtande. Pedagoger och andra människor, som på något sätt, arbetar inom skolans värld hade möjlighet att lämna sina förslag/tankar/ändringar på detta utlåtande.

Programmering är tänkt att, främst, ingå i matematik- och teknikämnet. IT-satsning i USA SXSW är en mässa som pågår under ett par veckor, och innehåller musik, film, utbildning och interactive. I USA, där avsätts det pengar till den nationella IT-satsningen. Microsoft, Google, Apple och National Center for Women and Information Technology and code.org. Sverige då? Källor. The Cook and the Chef: Musk's Secret Sauce. This is the last part of a four-part series on Elon Musk’s companies. For an explanation of why this series is happening and how Musk is involved, start with Part 1. ← also click these Four quick notes: 1) We made a fancy PDF of this post for printing and offline viewing. You can buy it here: Or see a preview here. 2) Here’s a G-rated version of the post, appropriate for all ages (with its own URL, so safe to share too). 3) E-reader versions coming soon. 4) Extra big thanks to our Patreon supporters for making WBW sustainable and for being immensely patient during the long wait.

Welcome to the last post in the series on the world of Elon Musk. It’s been a long one, I know. Anyone who’s read the first three posts in this series is aware that I’ve not only been buried in the things Musk is doing, I’ve been drinking a tall glass of the Elon Musk Kool-Aid throughout. I kind of feel like that’s fine, right? Pretty Kool-Aid worthy. During the first post, I laid out the two objectives for the series: Svåra ord på högskoleprovet. Interstellar, Intouchables... les meilleurs films des 25 dernières années.