background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Framgång i undervisningen - Skolunpektionen. Formativ-bedoemning-svensk-o-internationell-forskning_VR_2015. The Power of Feedback - Hattie & Timperley. ProvidingEffectiveFeedback. Embedding formative assassment. Makten över lärandet.pdf. Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem. ”Feedback says to a student, ‘Somebody cared enough about my work to read it and think about it!’ Most teachers want to be that somebody.” Med denna tänkvärda mening mitt i prick inleder Susan M Brookhart en av de bästa böcker jag läst om feedback. Bokens titel är How to Give Effective Feedback to Our Students (2008) och den är utgiven av den internationella organisationen ASCD med medlemmar i många länder.

ASCD jobbar utan vinstintresse och arbetar med ett antal experter inom utbildning för att utveckla professionella utvecklingsprogram, onlinekurser och publikationer för att hjälpa lärare lära sig, undervisa och leda. I boken tar Brookhart sin utgångspunkt för återkoppling i de formativa frågorna som bl.a. Helen Timperley och John Hattie lyft fram: Vilka förmågor och/eller kunskaper skall jag utveckla? Vad är god återkoppling? Brookhart tar upp följande: Vilka återkopplingsstrategier finns och hur kan läraren tänka? Frågorna läraren kan koncentrera sig på är: När?

Trix och knep. The Dot. Austin's Butterfly: Building Excellence in Student Work - Models, Critique, a...