background preloader

Mariaschwartz

Facebook Twitter

Bildbanker. Olika bildbanker är bra på olika sorters bilder,- en del är bra på tecknade illustrationer, en del har bara foton, någon annan är bra på kartor och flaggor.

Bildbanker

Vill man ha nordiska bilder hittar man kanske inte så mycket av det på stora internationella bildbanker. Just därför är det bra att ha några bildbanker att välja mellan. Längst ner hittar du textbeskrivningar av bildbankerna uppdelade i olika kategorier OBS! Hitta bilder som du får använda. Rätt nycklar låser upp texten. – Vad betyder ”specerivaror”?

Rätt nycklar låser upp texten

Kan man dela på ordet – vad är varor? Något man köper, ja. – Vilken är funktionen? Specerivaror, ni har förstått att det är en typ av varor som man packar i kassar. Klass 8 grön och Laila Guvå på Tunaskolan i Tumba tittar närmare på ett citat ur boken om Gilbert Grape, som råkar sitta på klassrumsväggen. Så här kan man göra för att förstå ord, berättar Laila Guvå för eleverna. . – Eller så googlar man, säger en tjej. – Ja, men det är inte alltid man förstår förklaringen av ordet, svarar Laila. Visar. Detta med "de" och "dem". Och "de". Webbresurser och digitala verktyg med nyanlända. Lärande med modersmålet som grund. ”Lyssnar på underbar debatt i somaliska språkklassen på Navets skola i Örebro” stod att läsa på facebook igår förmiddag.

Lärande med modersmålet som grund

Vi hade studiebesök från Gävle och klassen jobbade med ett moraliskt dilemma. Det var verkligen en fantastisk diskussion och lektion, men det jag särskilt vill fokusera på i detta inlägg är hur eleverna använder sitt modersmål i lärandet. Vi anser ju nämligen att modersmålet är viktigt som grund för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Och vår övertygelse om modersmålets betydelse är inte tagit i luften, utan något som är allmänt vedertaget i forskningen. Monica Axelsson hänvisar exempelvis i ”Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle” från 2014, s 556, till Thomas och Collier och hon skriver ”… konstaterar forskare att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket.

Vem gjorde mest fel? Vi har precis startat arbetet med ”Etik och moral” i SO:n. Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever. När Skolinspektionens dag arrangerades i Stockholm den 17 november var en av punkterna på programmet nyanlända elever.

Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever

I sin granskning har inspektionen tagit fasta på vad som krävs av skolor och lärare som tar emot nyanlända elever. Även utbildningsminister Gustav Fridolin valde i sitt öppningsanförande att nämna nyanlända elever. Gustav Fridolin talade om bland annat ojämlikheten i skolan. Dubbla språk i skolan bra för nyanlända. Vilka språk som ska användas i undervisningen är en stor fråga i Malmö.

Dubbla språk i skolan bra för nyanlända

Nästan hälften av stadens grundskoleelever, 46 procent, talar ett annat språk än svenska hemma. På Rosengårdsskolan har de allra flesta elever ett annat modersmål. Där jobbade NO- och matematikläraren Annika Karlsson i tjugo år. Hon märkte att lärarna ofta anpassade sin undervisningssvenska på ett problematiskt sätt. – Vi lärare hade en tendens att förenkla språket. Gupea 2077 40821 1. SIOP.pdf. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse.

- Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling. Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6.

Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3. 11. Att undervisa i läsförståelse. Tuben   CORI 2. Språkdagarna+Josefin+Nilsson. Samtiden - Flerspråkighet: Flerspråkighet i alla ämnen i skolan. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan. Språk i alla ämnen (del 2) iMovie. Cirkelmodellen spar tid! Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen.

Cirkelmodellen spar tid!

Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen. Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a. Jag använder enbart lärarhandledningen, eftersom jag tycker man blir för låst om man även skulle använda den tillhörande elevboken. Viktigt börja tidigt med NO-texter. – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen.

Viktigt börja tidigt med NO-texter

Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Fem_steg_for_planering. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Quick fix till språkutvecklande undervisning. Checklista för språkutvecklande lektioner. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Språkutvecklande arbetssätt. Språket i alla ämnen. Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt.

Språket i alla ämnen

Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem.

Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin. Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering. Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Hanna Stehagen – tack för idéen med språkmålen. Och Therese Linnér – tack för hjälpen att strukturera. Som sagt – vi är inte klara än….

Vi : Cirkelmodellen. Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp. Spraketifokus.blogg.se - Ett genrepedagogiskt arbetssätt. Språkinriktad undervisning. Jag avslutar mitt besök på SETT-mässan med att lyssna på Hanna Stehagen som pratar om språkinriktad undervisning med lässtrategier, cirkelmodellen och SIOP. Ett ämnesområde som intresserar mig väldigt mycket.

Språkets roll för lärandet. Devanligastetexttypernaiskolan. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever. Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Det var när jag första gången läste Pauline Gibbons bok "Stärk språket - stärk lärandet" (som jag skrivit om tidigare här och här) som jag började inse att detta är ett sätt som vi kan få ännu fler eleven att nå målen.

Wp-content/uploads/2014/03/Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Språkinriktad undervisning SETT 2013. Fa_syn_pa_spraket. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här!

Spr%C3%A5kutvecklingsplan%20Gemensam%20del. Snosatraskolan_Sprakutvecklande arbetssatt.pdf. Språkutvecklingsplan. Spr%C3%A5kutvplan. Språkpolicyn vinner i längden. – Det tar tid att arbeta med språkpolicyn. Sprakplanen_jan13. En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol. Feature - SIOP Matrix...suggested instructional activities... 2012 2013.pdf. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. SIOP.