background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva.

Cirkelmodellen består av fyra faser. I fas 1 utgår läraren från elevernas förkunskaper och bygger från dem upp ny kunskap. Dessa faser kan kombineras med kooperativa strukturer för att förstärka lärandet och främja samarbete. Fas 1 För att ta reda på elevernas förförståelse kan man använda sig av flera olika strukturer för kunskapsdelning, till exempel Brainstorm, EPA, Karusellen, Runda bordet, Mina ord dina ord, Turas om, Berättaren och Par på tid. Fas 2 Fas 3 Fas 4 Källor: Klassexempel. De tre gyllene hårstråna. Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan? Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Kunskapsöversikten kan läsas och användas av både lärare och rektorer i hela grundskolan och dess motsvarande skolformer. LyssnaLadda ner som PDF (1005 KB) Den oändliga historien del 1 av 8 10 juli kl 10:45 - Drama för unga. Mobile Stories. Sms från Soppero: Del 1 - UR Skola. Kyrkogårdsboken: del 1 av 8 30 juni 2014 kl 09:14 - Drama för unga. Med_lasning_som_mal. Digitala bokcirkeln - boksamtal.

Hbtq

"Svenska skolan borde vara bättre!" – Den vanliga skolan borde vara bättre. Många lärare behöver stärka sin kompetens kring läs- och skrivinlärning. Det beror delvis på att vi har ett bekymmer med lärarutbildningen. Men också för att många elever inte får det stöd de behöver. Användningen av diagnoser i skolan är en ny riskfaktor eftersom det i vissa fall blir en ursäkt för att sänka förväntan på elevens framgång. Martin Ingvar menar att dagens skola släpar efter och har mycket att lära. – Samhället har förändrats, men skolan har inte hängt med. Dagens samhälle behöver lära eleverna hur de ska tänka, inte vad de ska tänka, menar han. – Kunskaper behöver man inte drilla, de kan man slå upp på Google.

Martin Ingvar pratar om att skolan har ett utjämningsuppdrag, där den ska få med alla elever på tåget, oavsett hemförhållande eller kognitiv förmåga. . – Om man har det socioekonomiskt svårt hemma ska man ha extra kraft runt omkring sig. Martin Ingvar menar att det idag riskerar att bli socialt lönsamt att ha en diagnos. Sommarlovsläsning - Mia Kempe. Då var det snart dags igen. Om några dagar kommer ett för många välförtjänt och efterlängtat avbrott ifrån skolarbete och läxor. Visst ska det bli skönt att få ledigt, tid att vara med familjen och bara ta det lugnt? Själv minns jag min barndomskänsla av att en oändlig ledighet väntade på avslutningsdagen. Tänk att vara ledig från skolan i mer än två månader. Känslan att få sommarlov var obeskrivlig. För ett barn kan sommarlovet kännas långt och tiden oändlig. Vad kan då inte passa bättre än att ägna lite tid till att läsa böcker?

Jag har i ett tidigare blogginlägg, Matteuseffekten, beskrivit hur viktig just motivationen är för att öka läsförmågan hos barn. ”Stanovich menar att den största skillnaden i läsmängd sker under fritiden. Så hur kan vi i skolan då hjälpa till med att motivera våra elever till att läsa under sommarlovet? Läsbingo: Eleverna får en bingobricka med sig hem under sommarlovet och gör ett kryss när de läst en viss tid eller en bok.

Börja läsa

Svenska - Läxhjälp. Bokprojekt. Planering, Om det var krig... Inger Enkvist: Den dummaste generationen - NYHETER. I Sverige har det ansetts självklart att fler datorer i undervisningen är ett steg framåt, men är det så säkert att datorerna höjer kvaliteten? Redan 2008 kom en grundlig översikt av Mark Bauerlein över hur datoranvändning påverkade unga amerikaners läsvanor och kunskaper, och de flesta resultaten torde gälla också för Sverige. The dumbest generation sammanfattar en lång rad omfattande undersökningar som alla pekar på att yngre läser mindre än äldre och att de vet mindre. IT öppnar möjligheterna att lära sig mer om det allra mesta, men samtidigt möjliggör IT för ungdomar att sluta sig inom sin egen lilla värld på Facebook med sina vänner, lyssna till sin favoritmusik och se sina favoritserier.

De kan avvisa det som hänt tidigare och det som händer bortom närmiljön. Bauerlein talar om en paradox. Den ekonomiska situationen har blivit bättre liksom möjligheten att få tillgång till kunskap, och fler personer har utbildat sig längre, men samtidigt har alltså kunskaperna sjunkit. Serienocheleven.wordpress. Läsa mellan raderna. Berg som vita elefanter läsa mellan raderna. Av Ernest Hemingway Bergen på andra sidan Ebrodalen var långa och vita. På denna sida fanns ingen skugga och inga träd och stationsbyggnaden låg mellan två långa järnvägsspår i solen. En smal remsa längs byggnadens ena sida låg i varm skugga och ett förhänge, tillverkat av sammanknutna små bambustavar, hängde för dörren till baren så att flugorna inte skulle komma in. Amerikanen och flickan som han hade i sällskap satt vid ett bord i skuggan, ute.

Det var mycket hett och expressen från Barcelona skulle komma om fyrtio minuter. Vid denna järnvägsknut stod den i två minuter och fortsatte sedan till Madrid. Ur Män utan kvinnor, 1927, Till svenska av Thorsten Jonsson. Ett brev hem - om emigranter och immigranter. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

AMERIKABREVEN som utgångspunkt Kanske har du någon gång läst eller tagit del av de Amerikabrev som de svenskar som emigrerade till Amerika för drygt 100 år sedan skrev? SVERIGEBREVEN för vidgat resonemang vad berättar man om ”det nya landet”? Sökresultat: sms från soppero - UR Skola. Svenskanoveller Wiki - Wikia.

Sökresultat för 'Slaveri'-Svenskanoveller Wiki - Svenskanoveller Wiki - Wikia. Wikia Hoppa till innehållHoppa till Wiki-navigeringHoppa till sidnavigering Avancerad Sök på denna wiki Avancerade sökalternativ Hämtad från " Entertainment Video Games Lifestyle. Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande? Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. Hur kan vi göra så att eleverna utvecklar sitt skrivande? Vi måste arbeta mycket mer aktivt med vad och var eleverna behöver stöd i skrivandet. Ett väldigt bra stöd kan man få om man använder sig av gamla nationella prov i svenska som utgångspunkt för att eleverna ska få syn på olika textkvaliteter.

Proven kan ge både oss lärare, men även elever en tydlig bild av vad som gör en text bättre än andra, genom att man konkretiserar bedömningsaspekterna och lyfter fram detta genom elevexemplen på de olika nivåerna. Vad som gör en text bra enligt eleverna. När hundarna kommer - Jessica Schiefauer.

Bokprojekt

WWII. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. This new 'sexual consent and tea' video from Thames Valley Police is brilliant -metaforer. Sex and consent is a difficult issue, mainly because something that seems so simple is continually ‘misunderstood’ in rape cases. Thames Valley Police have decided to tackle the issue by comparing sex to a well known British pastime – drinking a cup of tea. The result is this simple, effective and at times quite funny video, which gives clear instructions as to what constitutes as sexual consent. MORE: When a black man and a white woman speak for one another The clever video goes through all the situations in which can be twisted into ‘blurred lines’ territory by certain people, all the while keeping with the tea analogy. ‘Maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said “yes”. The advert is part of the #ConsentisEverything campaign being launched by Thames Valley Police.

Parents of disabled daughter stunt her growth and remove her womb to ‘improve her quality of life’ Detective Chief Inspector Justin Fletcher said: ‘The law is very clear.

Läsa mellan raderna