background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande

Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser. I fas 1 utgår läraren från elevernas förkunskaper och bygger från dem upp ny kunskap. De tre gyllene hårstråna. Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Att läsa och förstå

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan? Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Den oändliga historien del 1 av 8 10 juli kl 10:45 - Drama för unga. Mobile Stories. Sms från Soppero: Del 1 - UR Skola. Kyrkogårdsboken: del 1 av 8 30 juni 2014 kl 09:14 - Drama för unga.

Med_lasning_som_mal. Digitala bokcirkeln - boksamtal.

Hbtq

"Svenska skolan borde vara bättre!" – Den vanliga skolan borde vara bättre.

"Svenska skolan borde vara bättre!"

Sommarlovsläsning - Mia Kempe. Då var det snart dags igen.

Sommarlovsläsning - Mia Kempe

Om några dagar kommer ett för många välförtjänt och efterlängtat avbrott ifrån skolarbete och läxor. Börja läsa. Svenska - Läxhjälp. Bokprojekt. Planering, Om det var krig... Inger Enkvist: Den dummaste generationen - NYHETER. I Sverige har det ansetts självklart att fler datorer i undervisningen är ett steg framåt, men är det så säkert att datorerna höjer kvaliteten?

Inger Enkvist: Den dummaste generationen - NYHETER

Redan 2008 kom en grundlig översikt av Mark Bauerlein över hur datoranvändning påverkade unga amerikaners läsvanor och kunskaper, och de flesta resultaten torde gälla också för Sverige. The dumbest generation sammanfattar en lång rad omfattande undersökningar som alla pekar på att yngre läser mindre än äldre och att de vet mindre. IT öppnar möjligheterna att lära sig mer om det allra mesta, men samtidigt möjliggör IT för ungdomar att sluta sig inom sin egen lilla värld på Facebook med sina vänner, lyssna till sin favoritmusik och se sina favoritserier.

De kan avvisa det som hänt tidigare och det som händer bortom närmiljön. Bauerlein talar om en paradox. Serienocheleven.wordpress. Läsa mellan raderna. Berg som vita elefanter läsa mellan raderna. Av Ernest Hemingway Bergen på andra sidan Ebrodalen var långa och vita.

Berg som vita elefanter läsa mellan raderna

På denna sida fanns ingen skugga och inga träd och stationsbyggnaden låg mellan två långa järnvägsspår i solen. En smal remsa längs byggnadens ena sida låg i varm skugga och ett förhänge, tillverkat av sammanknutna små bambustavar, hängde för dörren till baren så att flugorna inte skulle komma in. Ett brev hem - om emigranter och immigranter. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Ett brev hem - om emigranter och immigranter

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. AMERIKABREVEN som utgångspunkt. Sökresultat: sms från soppero - UR Skola. Svenskanoveller Wiki - Wikia. Sökresultat för 'Slaveri'-Svenskanoveller Wiki - Svenskanoveller Wiki - Wikia.

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande?

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande?

Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. När hundarna kommer - Jessica Schiefauer.

Bokprojekt

WWII. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. This new 'sexual consent and tea' video from Thames Valley Police is brilliant -metaforer. Sex and consent is a difficult issue, mainly because something that seems so simple is continually ‘misunderstood’ in rape cases.

This new 'sexual consent and tea' video from Thames Valley Police is brilliant -metaforer

Thames Valley Police have decided to tackle the issue by comparing sex to a well known British pastime – drinking a cup of tea. The result is this simple, effective and at times quite funny video, which gives clear instructions as to what constitutes as sexual consent. MORE: When a black man and a white woman speak for one another The clever video goes through all the situations in which can be twisted into ‘blurred lines’ territory by certain people, all the while keeping with the tea analogy. ‘Maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said “yes”. The advert is part of the #ConsentisEverything campaign being launched by Thames Valley Police. Parents of disabled daughter stunt her growth and remove her womb to ‘improve her quality of life’ Detective Chief Inspector Justin Fletcher said: ‘The law is very clear.

Läsa mellan raderna