background preloader

Marge1

Facebook Twitter

Harm reduction

NPS. Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence. Supervised drug consumption facilities, where illicit drugs can be used under the supervision of trained staff, have been operating in Europe for the last three decades. These facilities primarily aim to reduce the acute risks of disease transmission through unhygienic injecting, prevent drug-related overdose deaths and connect high-risk drug users with addiction treatment and other health and social services. They also seek to contribute to a reduction in drug use in public places and the presence of discarded needles and other related public order problems linked with open drug scenes. Typically, drug consumption rooms provide drug users with: sterile injecting equipment; counselling services before, during and after drug consumption; emergency care in the event of overdose; and primary medical care and referral to appropriate social healthcare and addiction treatment services.

Characteristics Evidence of effectiveness Conclusion Footnotes References.

EPT

URN ISBN 978 952 302 481 6. Puhuttelu. UN: Swedish drug rules violate human rights. Syringe exchange in Malmö, one of 6 Swedish municipalities offering it. Photo: Erica Oldberg/TT Sweden's drug policies have come in for harsh criticism from the UN. Effective treatments against drug abuse, such as needle exchange programmes, are offered in only a few parts of the country, a new report says. Sweden has one of the EU's most restrictive drug policies, with zero tolerance for drug use and possession.

Drug addicts have the right to good health, declares a new UN report, which urges states to embrace harm reduction policies such as offering methadone to heroine users and needle exchange programmes. "We always look at Sweden as a very advanced country with the most progressive policies, and I was surprised to see that it lags behind a number of other countries in terms of its policies on drugs," deputy high commissioner for human rights Flavia Pansieri told Swedish broadcaster SVT. Gothenburg is one municipality that doesn't offer needle exchange. THL RAPO1 2015 web%20%281%29.

TDAC12001FIC. Finland Drug Situation 2014.

Korvaushoito

Ikääntyminen ja päihteet. Drug policy, values and the public health approach – four lesson. International Aspects of Social Work Practice in the Addictions - Shulamith L A Straussner, Larry Harrison. Haaste - Päihdehaittojen kontrollin muutos. Kuva: Heidi Haapanen Päihteiden käytöstä koituu monenlaista haittaa, kuten sairauksia, onnettomuuksia, akuutteja ja kroonisia sosiaalisia ongelmia ja myös rikoksia. Historiallisesti yhteiskunta on suhtautunut näihin haittoihin eri tavoin.

Terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pakkotoimia toteuttavien laitosten (nykyään ensisijassa poliisin ja vankilan) välisen työnjaon on nähty heijastavan sitä, nähdäänkö päihdeongelmat eri aikakausina ensisijaisesti terveydellisinä, sosiaalisina vai järjestyksenpidollisina ongelmina. Tähän työnjakoon vaikuttavat myös alkoholin ja huumeiden käytön tasojen vaihtelut sekä yleiset muutokset hyvinvointivaltion palvelurakenteessa.

Päihdeongelmien hoidosta haittojen kontrolliin? 1990-luvun lama oli monin tavoin käänteentekevä vaihe siihen, millä tavoin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on vastattu päihteistä johtuviin haittoihin. Tämän järjestelmän purku tapahtui pääosin 1990-luvun laman aikana ja jälkeen. Vankien päihteiden käyttö lisääntynyt. NVC. Pompidou Group | Home. THL_RAPO1_2015_web (1) Tr17_FI. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction — information on drugs and drug addiction in Europe. Reitox network. The Regulation governing the EMCDDA’s work requires that each EU Member State or other country participating in the work of the Centre shall establish or designate one national focal point (NFP).

This designated national focal point then becomes a member of the network, which currently includes each of the 28 EU Member States plus Norway, the European Commission and the candidate countries. The network’s main mission Reitox directly contributes to the EMCDDA’s core task of collecting and reporting consistent, harmonised and standardised information on the drug phenomenon across Europe. Reitox links national drug information systems and is the main way in which the EMCDDA exchanges data and methodological information on drugs and drug addiction in Europe. Data collected through the Reitox network are also utilised to monitor and support the evaluation of the outcomes of the EU drugs action plans, within its drug strategy.

The three core functions of a national focal point are: Teemana huumeet - European Monitoring Centre for Drugs and ... Huumeet Suomessa 2020 –ennakointitutkimus - Irti Huumeista ry. Työpajaopas stigman käsittelyyn julkaistu - Prostituution, seksityön ja ihmiskaupan asiantuntija Pro-tukipiste. Stigmaa käsiteltiin työpajoissa esimerkiksi kollaasitöitä tekemällä.

Stigma on voitettavissa, ilmenee Metropolia AMK:n opiskelijoiden Emma Eerolaisen ja Ida Paakkunaisen opinnäytetyöstä. Eerolainen ja Paakkunainen tarkastelivat stigmaa kriittisesti yhdessä Pro-tukipisteen vertaistukiryhmän ja sen ohjaajien kanssa keväällä 2015. Viidessä työpajassa pohdittiin, mikä stigma on, mistä se muodostuu ja mitä voimavaroja stigman kantajalla on. Osallistujat määrittivät stigman kasvojen menetykseksi. Stigmatisoidulla ihmisellä on jokin ominaisuus, jota yhteiskunta ei hyväksy, ja hänet nähdään vähempiarvoisena kuin muut. Stigman juuret nähtiin yhteiskunnassa ja ihmisten asenteissa. Työpajat perustuivat brasilialaisen kasvatusfilosofi Paulo Freiren (1921-1997) luomalle sorrettujen pedagogiikalle. Opinnäytetyö sisältää työpajaoppaan, jonka avulla työpajat voidaan järjestää uudelleen.