background preloader

Engelska

Facebook Twitter

What to use instead - en övning gjord av SofiaDiefke på Glosor.eu. Guided writing: Writing a story on the OHP. Reading Passages. KimStudies - Home. Visual Dictionary Online. Image bank. The Week in Pictures latest world and news photography. Online Reading Activities. Short stories for EFL learners. Foxfire - questions for discussion. Läs- och skrivportalen. Sing Those Strategies!: Engaging Students in Reading Comprehension Strategies. Reading Strategies.

ESL Stories. Anti-Bullying week Cyber Bullying video. Breaking News English Lessons: Easy English News.

APPS. File_download. « Tune Into English. Hackschooling makes me happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Lässtrategier från fyra modeller. 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla.

Lässtrategier från fyra modeller

Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen. Lässtrategier från fyra olika modeller (Roe 2014). Ovanstående översiktsbild som pdf-fil: Översikt lässtrategier från fyra olika modeller Ovanstående figur tydliggör likheter och olikheter mellan de olika modellerna. Att hitta samband och dra slutsatser är varandras förutsättningar. Vi kan också läsa tabellen vertikalt och ser då att varje modell bygger på 8, 7, 4 respektive 6 huvudstrategier. Jag säger det igen – läs boken ”Läsdidaktik”! Finley-53ways-check-for-understanding. Engelska förmågor.

Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection.

Engelska förmågor

_abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K.

The U.S.A. Meet Google Drive – One place for all your files. Image.jpg (JPEG Image, 1190 × 1684 pixels) - Scaled (59%) Min undervisning. Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna.

Min undervisning

Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. WebEnglish.se.se. School Start Activities - WebEnglish.se.se. Project-based learning, the USA and Authentic Video in the EFL classroom. Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom. If this is your first time here, then read the Teacher's Guide to Using These PagesIf you can think of a good question for any list, please send it to us. Home | Articles | Lessons | Techniques | Questions | Games | Jokes | Things for Teachers | Links | Activities for ESL Students Would you like to help? If you can think of a good question for any list, please send it to us. Learning Technology.

Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord?

Att arbeta aktivt med ordförståelse

Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer. By Kieran Donaghy. Home WebEnglish.se. Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live.

Fonetik med iPad och dator. I veckan har mina 9or för första gången fått möta fonetisk skrift.

Fonetik med iPad och dator

Vissa lärare arbetar väldigt mycket med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt. Fonetik nämns inte i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder "Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut- tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. " Det tycker jag även kan handla om att kunna läsa ut den fonetiska skriften i en ordbok. Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC.

How to Write a Short Story (with Sample Stories) Edit Article Three Parts:Sample Short StoriesWriting a Short StoryEditing a Short StoryCommunity Q&A For many writers, the short story is the perfect medium.

How to Write a Short Story (with Sample Stories)

While writing a novel can be a Herculean task, just about anybody can craft—and, most importantly, finish—a short story. That does not mean that short stories are easy to write or that they aren't as artistic and valuable as novels. With practice, patience, and imagination, you could be the next best-selling author. Steps Part 1. Breakingnewsenglish. Intermediate 7-9 - WebEnglish.se.se.