background preloader

Kids

Facebook Twitter

Ερασιτεχνική Αστρονομία στην Ελλάδα - Το ελληνικό portal για αστρονομία, τηλεσκόπια, αστροφωτογραφία, διάστημα. Hot trans. Δημιουργία και εξέλιξη της Γης. Hotel Transylvania (2012) online-movies cc. TELL: FELT GARLAND - Tell Love and PartyTell Love and Party. Last year I made a TON of this garland.

TELL: FELT GARLAND - Tell Love and PartyTell Love and Party

I saw a similar garland at Anthropologie and instantly fell in love. Their felt garland was a million times better than this one, but since I wanted to put it everywhere I couldn’t afford to spend hundreds on just garland. SO I decided to make my own :) This is probably the most simple DIY ever. Disclaimer: This is a time consuming craft ha ha my friends have joked about my positive outlook on how “easy” this project is. SO yes this project takes time, but it is a brainless craft. (This is for you Nicole ha ha ha) Read the full tutorial after the jump. -twine, yarn, string (whatever works!)

– assorted colors of felt. PAPERMAU: The Articulated Robot Vending Machine Paper Toy - by Kirin. PAPERMAU. Avast! Ye Lubbers: A Pirate Ship in 28mm [Part 1] Arrr!

Avast! Ye Lubbers: A Pirate Ship in 28mm [Part 1]

A Pirate Ship Ye Say… Avast! Ye Lubbers and Bilge Rats! Be here the means and way to use the contents of ye bung hole to build ye very owne brigantine pirate ship! Arrr! A while ago one of my main gaming opponents, and Auckland Wargaming Club member, Kieran Mahony built himself a Pirate Ship for use with 28mm Pirate Figures playing GW’s “Legends Of The High Seas” (LOTHS) rules. Introduction. 3D Drawing Pad. Posted on December 1, 2010 by saya This 3D Drawing Pad offers you a unique painting experience, however it is not what you draw on the pad changes but the stereographic background changes.

3D Drawing Pad

Whatever you draw on it with black ink, you’ll always see the paintings float and move in the front. Really interesting. Selling Price: $6.99(Spectacle Included) Buy it here. Toys. How to make a BristleBot. Wind-up paper butterflies are my fave (guest post from amelia) I had a baby so I’ve invited some fave guests to take over for me while I spend time with the little guy.

wind-up paper butterflies are my fave (guest post from amelia)

Today’s post is from super crafter and cute mom, Amelia of The Homebook. Growing up, I had an aunt who lived in Canada. Every year for my birthday she’d send me a card and a fancy little gift. She always found the neatest things! One year, when I was maybe 10 or 11, she sent me another card—and when I opened it up, a paper butterfly fluttered out of the card. I made my butterflies into Monarchs, but you could use different materials to create any sort of colorful butterfly.

Materials: You’ll need heavy cardstock, 24 gauge wire, silicone rubber bands (I found mine in the hair aisle at Walgreens) needle-nose pliers, scissors, tape, a paintbrush, a black marker, and a white ink pen. Step 1: Measure and cut your wire. Tutorials. Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση – La Educacion Prohibida (vid)

Δείτε το βίντεο…Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida) είναι ένα ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ για την εκπαίδευση που κυκλοφόρησε το 2012.

Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση – La Educacion Prohibida (vid)

Περιγράφει ποικίλες εναλλακτικές πρακτικές εκπαίδευσης και αντισυμβατικά σχολεία στη.Λατινική Αμερική και την Ισπανία, και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως η λαϊκή επιμόρφωση, το σύστημα Μοντεσσόρι, η προοδευτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση Βάλντορφ, η κατ οίκον διδασκαλία. Το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε 10 θεματικά επεισόδια, το καθένα από τα οποία παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου και έξω από αυτό.

Τα θέματα περιλαμβάνουν την ιστορία του σχολικού συστήματος, την εξουσία και δύναμη στα σχολεία, την αξιολόγηση και το διαχωρισμό των μαθητών, την κοινωνική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτικών και των οικογενειών. Μινωικός Πολιτισμός. Παρουσιάσεις των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου 1.

Μινωικός Πολιτισμός

Η Μινωική Κρήτη power point 2. Bookbook.gr. Go to the Head of the Solar System. NASA. Ομαλά και ανώμαλα ρήμαρα της Αγγλικής γλώσσας. D.Education English Lessons 1.

Ομαλά και ανώμαλα ρήμαρα της Αγγλικής γλώσσας

Πίνακας ομαλών ρημάτων. 2. Πίνακας με Ανώμαλα ρήματα. Απαρέμφατο Αόριστος Παθητική Μετοχή accept (δέχομαι) accepted accepted. BuiLD YouR WiLD SeLF. Γονεις και παιδί. Ο ορισμός της διάρροιας στα παιδιά ποικίλει δεδομένου ότι η φυσιολογική υφή και συχνότητα των κενώσεων στα παιδιά ποικίλει ανάλογα με την ηλικία αλλά και τη διατροφή.Διάρροια στην παιδική ηλικία γενικά θεωρείται η υδαρής κένωση.

Γονεις και παιδί

Πρόκειται για σύμπτωμα και όχι νόσο, παρόλα αυτά όμως μπορεί αυτό το σύμπτωμα να είναι σημαντικό σε βαθμό που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε πότε πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Στους πρώτους μήνες της ζωής τους τα βρέφη είναι φυσιολογικό να έχουν 3-10 κενώσεις την ημέρα, παρόλο που αυτό επίσης ποικίλει ανάλογα με την δίαιτα του παιδιού (θηλασμός ή τροποποιημένο γάλα. Τα θηλάζοντα βρέφη έχουν περισσότερες κενώσεις από τα μη θηλάζοντα).

Τα μεγαλύτερα βρέφη καθώς και τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχουν φυσιολογικά 1-2 κενώσεις την ημέρα. Η σύσταση και το χρώμα των παιδικών κενώσεων φυσιολογικά αλλάζει με την ηλικία, που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι θεωρείται φυσιολογικό για κάθε παιδί. Συνοψίζοντας. Arts and Crafts.