Τέχνες art

Facebook Twitter

Hanging herb garden. Make a hanging herb garden Spinach, cabbage, cherry tomatoes, granadilla, rhubarb, and a few others are vegetables that I normally want on the spur of the moment, and it would be nice to have my own fresh supply growing in the garden.

Hanging herb garden

For the herbs I have planted some here and there in the new bed that I am busy building, but I have also made a herb garden that is mounted right next to the door, so that I can easily pick off a few for cooking. The wall-mounted herb garden is a modification on a previous project and uses recycled materials that were lying around: You will need: Scrap of wood Empty 2-litre plastic bottles Batting Fresh herbs Potting soil Some small screws 2 picture hooks 2 concrete nails Hammer Optional: PC printed stencil Craft acrylic Paintbrush Here's how: 1.

It should be approximately 20cm wide and long enough to accommodate the amount of herbs you want to place in the herb garden. %CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B11. 20 Free Fonts Just Perfect for Retro and Vintage Designs. Awww, vintage and retro style designes are simply awesome.

20 Free Fonts Just Perfect for Retro and Vintage Designs

By using various design elements such as textures, patterns and brushes to add an aged or used appearance designers can easily pull of timeless look. To compliment retro/vintage appearance it’s also important to use proper typography from the time period you are trying to represent. To help you out, I’ve rounded up 20 perfect retro and vintage fonts to use in your designs. I’m hoping that you found at least one new font to add to your collection. Which ones you like most? Governor. Μεσαιωνικοί χάρτες...οι μεγάλοι δημιουργοί. 14oς αιώνας Opicinus de Canistris, Παγκόσμιος χάρτης, 1296-1300 Angelino Dulcert.

Μεσαιωνικοί χάρτες...οι μεγάλοι δημιουργοί

Πορτολάνος (ναυτικός χάρτης) που απεικονίζει τη Μεσόγειο Θάλασσα, 1339. Ranulf Hidgen, Polychronikon, Παγκόσμιος χάρτης, 1350 Pietro Vesconte, Παγκόσμιος χάρτης, 1313 15ος αιώνας Cristoforo Buondelmonti, καθολικός ιερωμένος και καρπός των ταξιδιών του ήταν η συγγραφή δύο βιβλίων σε μεσαιωνική λατινική γλώσσα. Απεικόνιση της πόλης Candia (Χάνδακας - Ηράκλειο), 1429 Απεικόνιση της Κωνσταντινούπολης, αρχές 15ου αιώνα Απεικονίσεις νησιών του αρχιπελάγους, αρχές 15ου αιώνα Πτολεμαϊκός παγκόσμιος χάρτης, 1425-1499 Mecia De Viladestes, Πορτολάνος που απεικονίζει την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, 1413 Pirrus de Noha, Πτολεμαϊκός παγκόσμιος χάρτης, 1414 16ος αιώνας Vesconte Maggiolo, Χάρτης που απεικονίζει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, 1512 Πορτολάνος του Maggiolo, 1541 Sebastian Munster, Χάρτης της Αμερικής, 1552 Sebastian Munster, Παγκόσμιος χάρτης, 1588 Mateus Prunes, Πορτολάνος, Majorka 1559 Abraham Ortelius.

Aëla Labbé. The American Package Museum. The World of 100 : Toby Ng Design. The World of 100 If the world were a village of 100 people, what would its composition be?

The World of 100 : Toby Ng Design

This set of 20 posters is built on statistics about the spread of population around the world under various classifications. The numbers are turned into graphics to give another sense a touch – Look, this is the world we are living in. Red Dot Award: Communication Design 2009 Graphic Design In China Awards 2009 International Design Awards 2009 HOW International Design Awards 2010 HKDA Global Design Awards 2011 KANTAR Information Is Beautiful Awards 2013 – The World of 100 Postcards (2011 version) Tiny Media Empire. Woman stencils from The Stencil Library. Stencil catalogue quick view page 1. - StumbleUpon.

I have been playing a lot with the Displace filter in Photoshop and I still get impressed with how powerful it is.

- StumbleUpon

Even though I have written some tutorials using it, I decided to try to recreate a different effect that I saw in one of the images submitted for the Daily Inspiration. It was a brick wall deformed like it was made of cloth. So in this tutorial, or a quick-tips I will show you how to create a curtain made of bricks or how to deform a brick wall as it was a curtain. To do that we wil use a few stock photos, layer adjustments and the Displace filter in Photoshop CS5. The technique is pretty simple and the tutorial won't take you more than 30 minutes to go through it. Step 1 Open Photoshop and create a new document. Step 2 Let's import another image, now of a girl opening the curtains. Step 3 With the Lasso Tool (L) or the Pen Tool (P) select the empty white. Step 5 Now select the hands/arms of the girl and the curtains. Step 6 Step 7 Go to Layer>Layer Mask>Hide Selection.