background preloader

Opehommat

Facebook Twitter

30223_lukujuttu.pdf. 140007_Lisatehtavia_saa_ja_vuodenajat.pdf. Aidinkileli_ja_kirjallisuus_PDF.pdf. Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ryhmäyttäminen- mitä se on? 2000-LUVUN pedagogiikassa ymmärretään, kuinka tärkeitä luokkatoverit ovat.

Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ryhmäyttäminen- mitä se on?

Erilleen jääminen on ahdistavaa, ja hyväksytyksi tuleminen on polttavan tärkeää Lasten tarvetta kuulua ryhmään voidaan käyttää kouluksi hyväksi sen sijaan, että istutetaan lapset omissa pulpeteissaan erillään toisistaan. Muutaman oppilaan ryhmästä saadaan yksi luokkaan virtaa tuova dynamo, ryhmään kuulumisen ja yhdessä onnistumisen ilo. Lapsi ei kykene hallitsemaan kokonaisen luokan, lauman, ryhmäsuhteita, siksi kannattaa käyttää kasvattavia pienryhmiä.

Miksi kannattaa muodostaa luokassa ryhmiä? Ryhmää kannatta käyttää oppimisen ja kasvun tukena. Ryhmälle annetaan vastuuta sen jäsenten hyvinvoinnista ja tehtävistä aikuisten ohjauksen rinnalla. Kun koulua käydään ryhmässä, opitaan tärkeitä taitoja: pitämään itseä kurissa, tekemään kompromisseja ja sietämään vähemmistöön jäämistä. Taito Helsky ry - Taito-käsityökoulu. Käsityön taiteen perusopetus laajentaa taidekasvatusta.

Taito Helsky ry - Taito-käsityökoulu

Opetus on tavoitteellista ja vuosittain etenevää. Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas käy itse läpi käsityön eri vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Perusopetuksen päätarkoitus ei ole tuottaa taideteoksia tai käyttötuotteita, vaan oppia käsityön tekniikat ja tutustua työkaluihin. Taiteen perusopetuksen järjestämisellä on tärkeä merkitys lasten ja nuorten taidekasvatuksessa. Somen puolesta tukka hulmuten. Mikko Jordmanin mielestä Opetushallituksesta pitäisi tehdä oppimishallitus.

Somen puolesta tukka hulmuten

Puhuessaan oppimisesta hän ei meinaa pysyä housuissaan. – On mahtavaa nähdä, kun ihmiset oppivat. Koulussa meidän pitää löytää tapa toimia niin, ettei yhdenkään lapsen tai nuoren halu oppia kuole, Jordman julistaa. Hänen mielestään on mahdollista opettaa ilman, että tapahtuu lainkaan oppimista. Oppimista puolestaan tapahtuu riippumatta siitä, onko paikalla yhtään opettajaa. Koulun on aika luopua teollistumisen ajan toimintamallista, jossa ihmisten pitää olla rakennuksessa kun pilli soi ja tehdä samaan aikaan samanlaisia suoritteita, jotta hihna pyörii ja tuotetta syntyy. – Sellaisille ihmisille meillä ei ole enää tarvetta. Nykynuoret ovat onneksi niin fiksuja, että he eivät suostu nielemään kaikkea, mitä heille syötetään. – Kun minä kävin koulua Kuusankoskella 1960–70-luvuilla, meille riitti, kun sanottiin, että tämä pitää oppia.

9 Word Cloud Generators That Aren't Wordle. The use of word clouds in the classroom is a powerful way to really get through to visual learners.

9 Word Cloud Generators That Aren't Wordle

The details about the following nine word cloud generators will give you a fair idea how, as an educator, you can get the best out of them. A quick note: Wordle is quite easily the most popular word cloud generator out there. It’s free and easy to use. It does require Java though so Chrome users might have some trouble. In any case, this article focuses on non-Wordle options you should know about. Tagul Several features that do not figure in Wordle are incorporated in Tagul.For example, you have the option of choosing personalized shapes and multiple fonts to be used in your cloud. ABC Ya This application is very much like Wordle and operates the way Wordle operates. 117420_ryhmaytysmateriaali.pdf. Webbschema barn - Janssen Cilag. Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva.

Perinneleikit Ry. Hedelmäsalaatti Leikkijöille kuiskataan kullekin jokin hedelmä, voidaan kuiskata esim. omenaa, päärynää ja banaania niin moneen kertaan kuin leikkijöitä on.

Perinneleikit Ry

Keskelle jäänyt alkaa huudella esim: ”omenat ja päärynät vaihtaa paikkaa” ja kun leikkijät alkavat vaihdella paikkoja, keskelle jäänyt yrittää päästä jollekin paikoista. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle. Jos keskellä huudetaan : ”hedelmäsalaatti”, kaikki vaihtavat paikkaa. Herra Hulkkonen ei osta mitään uutta Leikinohjaaja sanoo ”Herra Virtanen meni kauppaan. Heutagogia. Heutagogian perusajatuksena on autonomisuus, itseohjautuva ja -määräytyvä oppiminen.

heutagogia

Tutustu Steward Hasen ja Chris Kenyonin ajatuksiin. Pinnalliseen oppimiseen riittää yleensä vastaus kysymykseen mitä, syvempään miten ja perusteelliseen omaksumiseen miksi. Artikkelikuva on australialaisen heutagogy.copin logo, ja se ilmentää oppimisprosessin kaksoissilmukkaa (takaisinkytkentää ja on vastaus kysymykseen miten). Kolmoissilmukka (triple-loop) vastaa kysymykseen miksi, ja se tarkoittaa oman oppimisen tutkimista eli metakognitiota:Mitä olen opiskelemassa. Kuinka hyvin opin? Tämän vuosisadan työurien vaatimukset (ks. esim. perusopetus OPS2016) edellyttävät mukautuvuutta, itsemotivaatiota, laajan kirjon kognitiivisia ja metakogntitiivisia taitoja, esim. kriittinen ajattelu, luovuus, mielikuvitus ja oppimaan oppimisen taitoja, monilukutaidoista puhumattakaan. Koulun tärkein tehtävä on unohtunut — Tieteellisiä näkökulmia kouluun. Viime vuosina on käyty vilkasta keskustelua suomalaisesta peruskoulusta.

Koulun tärkein tehtävä on unohtunut — Tieteellisiä näkökulmia kouluun

Kouluamme on kritisoitu erilaisista näkökulmista ja sen uudistamiseksi on ehdotettu monenlaisia ratkaisuja. Julkisessa keskustelussa esille ovat tulleet mm. seuraavat näkökulmat: - koulussa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota työelämätaitoihin ( - oppilaille pitäisi opettaa elämäntaitoja ( - oppisisältöjen valintaan ja kouluviihtyvyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ( - oppilaille tulisi opettaa taitoja, joita onnellisuus edellyttää ( - lisäksi on käyty keskustelua tietotekniikan hyödyntämisestä opetuksessa ( Kun koulua arvioidaan kriittisesti ja esitetään ehdotuksia siitä, kuinka koulun tulisi muuttua, olisi hyvä muistaa, miksi koulu on olemassa. . - opetus- ja kasvatustehtävä - yhteiskunnallinen tehtävä. Opetusalan suomalaisia Pearltreessa. Kolonkolonkolo. Esi- ja perusopetus. Omat tarinat (iPad)

Lasten omien juttujen tekemiseen iPad on oivallinen väline.

Omat tarinat (iPad)

Esittelin joitakin hyväksi koettuja sovelluksia. Apple Storessa löytyy varmaan muitakin, mutta näitä olen kokeillut oppilaitten kanssa. Jatkossa saatte lukea lasten tarinoita näillä tehtyinä. Osa näistä appseista on ilmaisia ja uusia päivityksiä tulee koko ajan. Lista ei ole varmaankaan kattava ja kuulisin mielelläni, jos olet löytänyt jonkun muun hyvän sovelluksen! Little Story Maker on nimensä mukaisesti oiva apuvälinen pienten tarinoitten tekemiseen. Saman valmistajan Story Creator on monipuolisempi. My Story on helppokäyttöinen apps, jossa kuvia voi piirtää, hakea kameran rullasta tai ottaa samalla tarinan edetessä. Super Duper StoryMaker on osoittautunut lasten suosikiksi.