background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Sommarens högläsningsbubblor- allmän. Att möta en bok - En man som heter Ove. Språkaloss.se. Goda läsare klarar tidigt av att göra inferenser medan svaga läsare i regel är mycket passiva läsare, som tar sig igenom en text på ett helt mekaniskt sätt utan eftertanke. i skolan talar man en hel del om läsförståelse, men jag tror inte att man direkt undervisar i hur man ska förstå en text, vilket forskning ju också visat. idag sitter elever för det mesta var för sig och läser i sin utvalda bok. det förekommer sällan diskussioner runt en gemensam text. eleverna har kanske inte ens fått välja boken/texten själv och tycker därför läsningen är tråkig. kanske förekommer det även frågor på texten, frågor där svaren är lätta att hitta i texten, ett rent mekaniskt arbete.

Språkaloss.se

Filmer som stöttar Sv 7-9 torg Kampanjer Liber. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk

Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. Eleverna ska uppge källan och använda referatmarkörer när de återger personens tankar och för texten framåt med ett ämnesrelaterat språk.

Detta är inte helt lätt och en konst vi måste visa eleverna. Jag tänkte visa hur jag gör och kanske någon har nytta av det innan terminen är slut och för att få fram delar av kunskapskravet nedan. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Meaningful Digital Paintings by British Artist DestinyBlue ᴷᴬ. Sökresultat: Information och media - UR Skola. Källkritik: Bildsökning - UR Skola. Annika Sjödahl - ämnesspanare.

Klippet ett novellprojekt. Mordet på John Hron 17 maj kl 18:03 - P3 Dokumentär. Nordiska språk. Svenskanoveller Wiki - Wikia. Svenskanoveller Wiki - Wikia. SMS till chefen.

Minoritetsspråk

Författarskolan. Retorik – Konsten att övertyga. Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har.

Retorik – Konsten att övertyga

Untitled. Svenska. Grammatikbolaget: Ordklasskalas. Kolla källan. Startsida - Mediekompass. TWD1_-_lararhandledning_2013. Kamratrespons på avslutningstal.doc. Avslutningstal - mall.doc. Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter.

Sentence-Phrase-Word: Capturing the essence of a text. In this post I will describe the Sentence-Phrase-Word thinking routine.

Sentence-Phrase-Word: Capturing the essence of a text

It is a routine that helps learners engage meaningfully with a text with a focus on capturing “what speaks to them”. It also calls for them to justify their choices which makes it a useful springboard into a speaking activity. Step 1 After reading a text ask students to identify: a sentence that was important, meaningful to thema phrase that moved thema word that struck them as powerful Students can work individually, in pairs or in groups. Step 2Students can present and share their selections of sentences/phrases/words. Step 3. Pluggkoden: Strategier för läsning. Att arbeta med noveller. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. Att utveckla ett resonemang i svenska. WOW! 18 gånger som folk använt citationstecken utan att ha en aning om vad de sysslar med. Skriva novell. Så lång är en novell « Berättarskolan. Januari 10th, 2010 - En vanlig fråga är hur man skiljer på noveller och romaner.

Så lång är en novell « Berättarskolan

Inspiration. Hjälp att skriva novell. Att skriva en novell. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Killar är kungar - tjejer horor. Hur normkritisk är du? Att skriva insändare! Vi kommer jobba med normer framöver och behandla lite olika texttyper.

Hur normkritisk är du? Att skriva insändare!

Vi kommer bl a titta på insändare, vidgad text i t ex musikvideo, berättande texter, dikter mm. Vi inleder med att diskutera begreppet NORMER och gör en tankekarta tillsammans.Sedan läser vi en av följande texter och diskuterar vad vi ser och hur våra roller framställs. Svenska (åk 6-9) Att göra den enskilda läsningen gemensam - Förstelärare i Svedala. De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet.

Att göra den enskilda läsningen gemensam - Förstelärare i Svedala

Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. ÖN del 1 - att skriva spännande.