background preloader

Malinhokby

Facebook Twitter

Engelska Myrsjöskolan 7-9.

Nordiska språk

Poetry. QUESTION WORDS worksheet. Svenska och SFI. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag.

Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes. Skrivmall reportage. Hur skriver man ett reportage?

Skrivmall reportage

Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Bilder: Ida och Maria. The First Thanksgiving: Myth or Fact. The First Thanksgiving.

The First Thanksgiving: Myth or Fact

We all know the story, right? We heard it in school, when we were kids. We learned, in 1621, after a brutal winter, the Pilgrims were nice enough to invite their friends, the Indians, over to share in their great meal of thanksgiving, following a bountiful harvest. We dressed up as Pilgrims and Indians for plays and recreated the Thanksgiving feast in the classroom. We made Pilgrim hats, Indian headdresses, cornucopia, and Mayflower ships, all out of construction paper. In our homes, we ate turkey, potatoes, stuffing, and pumpkin pie, so we could take part in the tradition that had been passed down since that First Thanksgiving. It’s what we all knew to be true, right? It’s all based on myths. As my children’s teacher, it’s my job to make sure they do their own research on Thanksgiving. Three Major Thanksgiving Myths Myth #1. Grammatikhäfte Pdf. Engelska (åk 6-9) Engelska (åk 6-9) Tim Minchin's Storm the Animated Movie.

Hugh Laurie: the British accent vs the American. Australian English. Slutligt retorikschema år 8. Writing (Punctuation and Grammar) Plants Punctuation - Can your pupils add the correct punctuation to these sentences?

Writing (Punctuation and Grammar)

Contributed by Carol Vincent. Punctuation Posters - A set of 11 brilliant posters (in PDF), outlining the uses of different types of punctuation. Contributed by Neil Hedworth. Tarzan Punctuation - A SMART Notebook file, which children can read and then devise actions to represent each missing punctuation mark. Contributed by Zoe Mitchell. Capital Letters / Full Stops: Traffic Lights - Use this very simple methods to reinforce when capital letters and full stops are needed. Writing (Punctuation and Grammar) A+ Papers. Online PDF Editor. Super Teacher Tools. Tala Retorik. Game-based blended learning & classroom response system. ESL English as a Second Language free materials for teaching and study. The b...

ESLgold.com provides thousands of free resources and information for both students and teachers.

ESL English as a Second Language free materials for teaching and study. The b...

All materials are organized by skill level for quick and easy access, Just click on a link to get started. ESL Students learn how to use greetings in English in this ESLgold.com video. ESLgold.com is the world's largest collection of ESL learning resources including, games, videos, lessons, worksheets and quizzes. Visit us today at www.ESLgold.com. Speech is the vocalized form of human communication. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar.