background preloader

Programowanie

Facebook Twitter

Log into your edX Account. Kurs Javascript - Gra Memory. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się stworzeniem prostej gry "memory". Gra taka polega na odkrywaniu par obrazków. Do stworzenia naszej aplikacji po raz kolejny wykorzystamy jQuery (musisz ją dodać do strony). Nie jest to konieczne, gdyż poniższy kod bez problemu można napisać w czystym javascript. Zobacz DEMO naszej gry Podstawowe założenia gry Tradycyjnie rozpiszmy zasadę działania naszej gry: Domyślnie planasz gry jest nieaktywna. Skoro określiliśmy co mamy do zrobienia, przejdźmy do pracy. Szkielet aplikacji Szkielet aplikacji będzie bardzo prosty. Punktację umieszczamy poza planszą, by nie przysłaniała nam kafelków. Aby widzieć rezultaty nadajmy naszym elementom przykładowe style: W tej chwili nasze elementy wyglądają następująco: Jedyną rzeczą która warta jest uwagi to centrowane przezroczyste tło kafelka, które jest obrazkiem znaku zapytania: Piszemy silnik gry Aby "odsłaniać" kafelki zastosujemy pewien trick.

Zaczynamy! Na sam początek stwórzmy kilka zmiennych i stałych: Cały kod. Gra, w której uczysz się JavaScriptu. [PHP] Wyrażenia regularne - podstawy i przykłady | Piotr Nalepa - Blog webmasterski | Porady i tutoriale CSS, jQuery, PHP. W dzisiejszym artykule poruszam temat wyrażeń regularnych, ponieważ ciągle stanowią one wciąż trudny orzech do zgryzienia dla wielu osób tworzących aplikacje webowe. Wyrażenia regularne pozwalają na wykrywanie i identyfikację określonego ciągu znaków w tekście pisanym, który można następnie edytować, usuwać. Przejdźmy więc do krótkiego przeglądu podstaw, a następnie pokażę kilka przykładów na wykorzystanie wyrażeń regularnych. Wyrażenia regularne – podstawy Funkcje PHP dotyczące wyrażeń regularnych Wyrażenia regularne – przykłady Walidacja adresu URL Możemy to zrobić korzystając z poniższego kodu: Podświetlanie słowa w tekście strony Jest to przydatne, gdy chcemy za każdym razem zwrócić uwagę na jakąś frazę, np.

Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny w zrozumieniu po co są wyrażenia regularne oraz jak można je zastosować. Kurs PHP - Wyrażenia regularne. Hosting do nauki || Kurs MySQL || Wejdź na Pomoc IT Wyrażenia regularne Wyrażenie regularne to nic innego, jak szablon ciągu. Definiując wyrażenie możemy w dowolny sposób określić format stringa. Narzędzie bardzo przydatne w przypadku sprawdzania poprawności wpisywanych tekstów, jak np. adresu e-mail lub danych osobowych. Wykorzystując wyrażenia regularne możemy również wyszukać oraz podmienić wszystkie podciągi znajdujące się w tekście, które pasują do wpisanej formuły. W tej lekcji poznamy podstawy konstrukcji wyrażeń regularnych oraz funkcje sprawdzającą występowanie szablonu w ciągu znaków.

Przeanalizujmy powyższy kod. Tworzenie wyrażeń regularnych Na podstawie wyrażenia wpisanego w poprzednim przykładzie omówię ogólne zasady. Między tymi granicami wpisujemy żądaną formułę. Tym zakończę wprowadzenie do wyrażeń regularnych. Spis lekcji w rozdziale czwartym Jeśli szukasz pomocy lub chcesz pomóc innym w nauce - Wejdź na Pomoc IT. Wyrażenia regularne PCRE w PHP Tutorial.

Włodzimierz Gajda Wyrażenia regularne to napisy, które pozwalają na opis składni tekstu. Ich zadaniem jest ułatwienie przetwarzania napisów, w szczególności stwierdzania zgodności z podanymi regułami, wyszukiwania oraz wyznaczania fragmentów. Przewodnik ten omawia składnię wyrażeń regularnych określane mianem PCRE (ang. Perl Compatible Regular Expressions) w języku PHP. 1.

Wyrażenia regularne będę testował wykorzystując funkcję preg_match(): $wynik_funkcji = preg_match( wyrazenie_regularne, badany_napis ); Funkcja ta posiada dwa obowiązkowe parametry: wyrazenie_regularne oraz badany_napis. $w = preg_match('/abc/', 'abecadło'); wówczas funkcja ta sprawdzi, czy w napisie abecadło występuje wyrażenie regularne abc. Wyrażenie regularne przekazywane do funkcji preg_match() jest ujęte w ograniczniki. Jeśli chcesz szukać napisu rudy 102, to wyrażenie przekazywane do funkcji preg_match() przyjmie postać /rudy 102/. /rudy 102/ |rudy 102| *rudy 102* #rudy 102# ,rudy 102, [rudy 102] {rudy 102} 2. 3. 4. [PHP] Wyrażenia regularne - podstawy i przykłady | Piotr Nalepa - Blog webmasterski | Porady i tutoriale CSS, jQuery, PHP. Poradnik Webmastera • Poradnik Webmastera. Obsługa skrótów klawiszowych z poziomu JavaScript « Blog webdeveloperski.

Obsługa skrótów klawiszowych z poziomu JavaScript Autor wiadomości Czerwiec 29, 2012 W wielu aplikacjach internetowych (np. GMail) można wykorzystywać znane skróty klawiszowe. W jaki sposób twórcy tych stron zdołali podpiąć się pod wciśnięcie ctrl + S w celu zapisania wersji roboczej listu? Dlaczego nie wyświetla się systemowy dialog zapisu witryny?

Na te pytania odpowiem w tym wpisie. Przechwytywanie zdarzeń klawiatury Wciśnięcie klawisza na klawiaturze wywołuje kolejno kilka zdarzeń: keydownkeypresskeyup W tym wpisie będę korzystał z `keydown'. Funkcję obsługi zdarzenia przypiszę jako atrybut do znacznika <body />. Demo online Po uruchomieniu powyższego przykładu każde wciśnięcie przycisku na klawiaturze wywoła alert z napisem "Wcisnąłeś klawisz! ". Przechwytywanie zdarzeń klawiatury w Internet Explorerze Pokazany wyżej przykład działa w przeglądarkach. Ten sposób jednak także nie działa w domyślnym programie MS Windows. Dlatego w dalszej części wpisu będę używał właśnie tego sposobu. Pozycjonowanie elementów i odczytywanie pozycji na stronie cz. 2 | cream.software blog.

Autor: Paweł Rajewski O ile pozycjonowanie obiektów jest dosyć proste, to w pomiarach ich położenia można naprawdę utonąć. Oczywiście, trzeba korzystać ze skryptów, ale nie to jest tu głównym problemem. Kłopotem jest mnogość właściwości i miejsc, z których można dane odczytać i spora zależność uzyskiwanych wyników od konstrukcji strony. Pomiary to gęsto zaminowany teren pełen pułapek czyhających na nieostrożnego śmiałka. Od razu na wstępie trzeba rozróżnić dwa rodzaje „położeń obiektu”. Pierwszy to położenie w strukturze serwisu (gwoli ścisłości należałoby go rozdzielić na położenie w kodzie i w strukturze logicznej).

Oczywiście nie mają tu sensu żadne współrzędne, można natomiast mówić o obiektach nadrzędnych, podrzędnych i równorzędnych (położonych „wyżej”, „niżej” i na tym samym poziomie w strukturze strony), poprzednich, następnych, o ich numerze (indeksie) w przeróżnych kolekcjach itp. Właściwości left i top Załóżmy jednak, że udało się uzyskać jakiś wynik. Problemy z obiektem style. Kurs JavaScript. Rozdział 13. Zdarzenia przeglądarek. Aby móc dodać do strony ciekawe funkcje sama możliwość przeglądania i modyfikowania dokumentu nie wystarczy. Musimy jeszcze umieć sprawdzać, co robi użytkownik i reagować na jego działania. Do tego celu będziemy używać tzw. procedur obsługi zdarzeń. Zdarzeniami są naciśnięcia klawiszy, naciśnięcia przycisków myszy, a ruch ruch myszy może być nawet traktowany jako seria zdarzeń.

W rozdziale 11 dodaliśmy do przycisku własność onclick, aby wykonać jakieś działania, gdy zostanie kliknięty. To była prosta procedura obsługi zdarzeń. Zasada działania zdarzeń przeglądarek jest bardzo prosta. Procedury obsługi zdarzeń można rejestrować zarówno dla wybranych typów zdarzeń jak i węzłów DOM. Należy wiedzieć, że podczas gdy w jednym czasie może dziać się wiele zdarzeń, to procedura obsługi może działać tylko jedna na raz. Nieobsłużone zdarzenie może zostać „przepchnięte” poprzez drzewo DOM. Jak widać obsługa zdarzeń nie jest skomplikowana. Rejestracja procedury obsługi zdarzeń. Ćwiczenie 13.1. Kurs Javascript - Obrazki i grafika. Aby manipulować grafiką na stronie, musimy się do niej odwołać. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Korzystając z metody getElementsByTagName, kolekcji document.images lub ze standardowego atrybutu id. Możemy tez wykorzystać metody DOM, aby dobrać się do naszych grafik: Każdej grafice możemy ustawiać standardowe atrybuty html dla grafiki (border, name, height, width, hspace, vspace, lowsrc, src), lub też zmieniać jego style.

Efekt rollover Do efektu rollover powinien być stosowany zwykły CSS. Dzięki Javascript nie musimy się ograniczać tylko do sytuacji, gdy obrazek wskazujemy kursorem. Aby podmienić grafikę na inną musimy zmienić atrybut src danej grafiki: Efekt rollower z wcześniejszym załadowaniem obrazków Niestety powyższa metoda ma poważny błąd. Aby załadować grafiki do cache musimy skorzystać z obiektu typu Image, któremu ustawimy odpowiednią właściwość src. Gdy utworzymy już stosowne obiekty, możemy odwoływać się do ich właściwości src. Zastrzel kartofla! Pasek loadingu. MSDN Library. Instrukcje JavaScript.