background preloader

Utbildningar, forskning mm.

Facebook Twitter

KvUtiS- Michael Rystad. En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom #pedaläslyft. Vi har läst Utmanande undervisning i klassrummet av Nottingham inom #pedaläslyft. Här nedan kommer en sammanfattning av boken för er som vill. Boken är utgiven av Natur & Kultur 2013 och har åtta kapitel.

Första kapitlet berättar vad utmanade undervisning är nämligen mer berättande, dialog och utmaning i undervisningen samtidigt som vi följer läroplanen. Boken ger oss svar på de bärande principer som utvecklar självständigt tänkande i resterande kapitel. I rubrikerna nedan går jag igenom de principerna lite kortfattat.

Helen Timperley

IKT tips för lärare. Litteraturtips lärare. Skolinspektionen. Kollegialt lärande. SAMR, Hattie, Williams. Utvecklingsarbete. Fortbildning. Flippat föräldramöte. Strategier. Motivationsvideon hela världen talar om just nu. Vad kan en skäggig komiker från Australien lära dig om livet? Väldigt mycket, uppenbarligen. Videoupptagningen av Tim Minchins föredrag har spridit sig som en löpeld över världen och kallats det bästa motivationstalet du någonsin kommer höra. Matriser. Välkommen till Svenska språket i världen. Forskning, handledning, kollegialt lärande. Mina bästa tips om du vill föreläsa.

Jag minns det.

Mina bästa tips om du vill föreläsa

Skräcken. Det var för några år sedan. Jag hade blivit tillfrågad om jag ville komma och föreläsa och jag hade hört mig själv svara ja. Vägen till bilden nedan skedde inte utan vånda: