background preloader

Förstelärarbloggar

Facebook Twitter

Förstelärare - Conductive. Lärmodul för rektorer, "Lektionsobservation 1" Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lärmodul för rektorer, "Lektionsobservation 1"

I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet att träna dig i att göra kvalitativa observationer av undervisning. Det finns starkt stöd i senare års forskning att rektorns förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål, är grunden i en väl fungerande skola. Rektorer behöver i högre grad synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna om elevernas lärande och deras undervisningssituation. Det är i frågan om hur detta ska gå till som man skiljer sig åt. Av skollagen framgår att rektor har ansvar för skolans inre styrning och Skolinspektionen hävdar i sin kvalitetsgranskning Rektors ledarskap att rektor måste ta ansvar för både struktur och kultur.

Moment A - individuell förberedelse. 206482 3att bedoma pedagogisk skicklighet. Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie" 10 tips för ett coachande förhållningssätt. Kenth Åkerman är inspiratör, författare, skribent och mental coach.

10 tips för ett coachande förhållningssätt

Han har arbetat med utveckling av service, klagomålshantering, motivation, coachande ledarskap och personlig utveckling i en mängd olika branscher. Kenth är Certifierad NLP trainer och HNLP Coach. Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till bl a Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass och Kunden är ditt varumärke. Är grundare av coacha.nu - mötesplatsen för din utveckling som ledare och människa (www.coacha.nu), samt driver sajten www.coachtipset.se, där du hittar daglig peppning i bloggen, filmer, citat och verktyg för din utveckling. Han skriver också Veckans Coachtips, ett kostnadsfritt veckobrev med små idéer för förändring och framgång. www.relationsbyggarna.se Hans senaste bok hittar du här: Konsten att få andra att prestera - praktisk handbok i coachande ledarskap.

Förstelärare.

Karriärstjänster

Bloggar jag följer. Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst? Jag kommer här lista lite olika samlingsdokument eller Pearltrees för att kunna hitta just det nätverk man behöver för egen del.

Vill du ta del av det utökade kollegiet i sommar eller när som helst?

Jag såg frågan igår på Twitter och har även sett att det eftersöks i försteläraregruppen på Facebook och då jag under mitt år på nätet har kommit i kontakt med en del så listar jag det här: Kunskapsformaren. Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir.

Kunskapsformaren

Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. 3 Ge återkoppling som för lärandet framåt: Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt. 4 Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra: Tillsammans med en kollega brukar Annika bestämma hur grupper ska sättas samman. 5 Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande: Annika använder sig av checklistor för självbedömning.

Du kan läsa mer om hur Annika Sjödahl jobbar på hennes bloggar: www.undervisaengelska.blogg.se. Om förstelärare. Lärarskicklighet. Förstelärare. Förstelärarbloggar. Medkänsla i ledarskapet lönar sig – mer än du tror. Det är lönsamt att vara snäll som chef.

Medkänsla i ledarskapet lönar sig – mer än du tror

Både väl­befinnandet och effektiviteten ökar. Det menar forskaren Daniel E Martin, professor på Stanfords center för altruism och medkänsla, och som just nu reser världen över och föreläser om ”compassion leadership”. Det är en ständig stress att flyga för Ryanair och det finns en skrämselkultur inom bolaget. Det får massor med effekter, bland annat att man inte sjukskriver sig när man är sjuk eftersom man dels inte får lön, dels riskerar att få sparken om man är sjuk mer än någon enstaka gång.” Så sa en anonym pilot till tidningen Södermanlands nyheter i augusti i år. Flygbolagets vd Michael O’Leary gick i taket och bolagets kommunikationschef hotade med att stämma tidningen. Forskaren Daniel E Martin, som studerar hur medkänsla kan göra organisationer mer produktiva och välfungerande, menar att det är dags för chefer att tänka om.

Men är inte detta en självklarhet? Nej, inte alltid inom näringslivet. Men vad är då medkänsla? Men hur gör man? 1. 2.